Új vezetőséget és tiszteletbeli tagokat IS választottak a

2018.V.13-i Közgyűlésén

A Magyar Kodály Társaság (MKT) 2018. május 13-án az MTA BTK Zenetudományi Intézet Bartók termében tartotta meg Közgyűlését, melyen megemlékeztek a Társaság fennállásának 40. évfordulójáról, továbbá új vezetőséget és tiszteletbeli tagokat választottak, valamint első ízben került sor a Jubileumi emlékérmek átadására.

I.

Dr. Ittzés Mihály elnöki üzenet 2018. május 13-ra, a MKT közgyűlésének

Dr. Ittzés Mihály

 

Tisztelt Közgyűlés!

Megértésüket kérem, hogy nem személyesen, élőszóban mondom el három közös gyökerű szó köré font mondandómat. Sajnos a személyes jelenlétben betegségem megakadályoz.

Az első szó a KÖSZÖNTÉS.

Tisztelettel és barátsággal köszöntöm mindazokat, akik egybegyűltek, hogy részt vegyenek e fontos közgyűlésen, elvégezzék az Alapszabály és a jogszabályok által előírt hivatalos teendőket és megemlékezzenek 40 esztendőnknek elsősorban örömeiről, eredményeiről. Természetesen a köszöntés – áttételesen, az Önök és a Hírek vagy a Honlap közvetítésével – azoknak is szól, akik bármi ok miatt nem tudnak jelen lenni.

A második szó a KÖSZÖNET.

Itt most igen hosszú felsorolásnak, névsornak kellene következnie. Mindazon intézmények és személyek, amelyek és akik az elmúlt években hathatósan támogatták a Magyar Kodály Társaság működését, részt vettek a változatos programok megvalósításában és személy szerint az én elnöki, vagyis előmunkás feladataim elvégzésében is segítségemre voltak. Bocsássák meg az érintettek, hogy csak néhányukat említhetem itt hangsúlyozott köszönettel. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti Együttműködési Alap, a Magyar Művészeti Akadémia, a kecskeméti Kodály Intézetért Alapítvány, Kecskemét M. J. Város Önkormányzata, s magukat megnevezni nem akaró magánszemélyek – mint támogatók. A társszervezetek közül a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségét, vagyis a KÓTÁT, az Ifjú Zenebarátok Szervezetét, vagyis a Jeunesses Musicales-t és a papageno Kft-ét, a Magyar Muzsikus Fórumot, a Zeneművészeti Egyetemet és a Színház- és Filmművészeti Egyetemet kell kiemelnem. A mai napra nézve pedig köszönet illeti a MTA BTK Zenetudományi Intézetét, hogy e patinás helyen tarthatjuk a közgyűlésünket és megemlékezésünket, hangversenyünket.

A személyeket illetően társaságunk elnöksége, a tagcsoportok vezetői, kommunikációs fórumaink szerkesztői és technikai munkatársai nyújtottak nélkülözhetetlen segítséget mindennapi munkánkhoz és a Kodály év, meg negyvenedik évfordulónk ünnepi alkalmaihoz. Külön köszönettel tartozom Kodály Zoltánnénak, tiszteltbeli elnökünknek, Szőnyi Erzsébet tanárnőnek, tiszteltbeli társelnökünknek és Dr. Bónis Ferenc volt elnökünknek a munkánkat segítő figyelemért, a bátorításért, bölcs tanácsaikért, a személyem iránt megnyilvánult bizalomért.

Végül, de nem utolsó sorban köszönettel tartozom dr. Kollár Éva és Hartyányi Judit társelnökeimnek valamint Kende Zsuzsa társaságunk irodavezető titkárának különösen az utolsó nehéz hónapokban való segítőkész, az ügy iránt elhivatott helytállásukért, hogy mindenek jó rendben haladjanak útjukon az elnök kényszerű távollétében is.

A harmadik szó: a LEKÖSZÖNÉS.

Leköszönés a hat éven keresztül betöltött megtisztelő elnöki mandátumról. Az Alapszabály értelmében a tisztújításkor magától értetődően megszűnik az elnök és az elnökség megbízatása. De most ezen a puszta jogi és adminisztratív tényen túl személy szerint tartom fontosnak bejelenteni, hogy mind egészségi állapotom, mind a gyógyulás reményében kilátásba helyezhető néhány fontos, szűkebben szakmai feladat arra késztet, hogy visszavonuljak a közügyektől. Ezért kértem, hogy még elnökségi tagságra se javasoljon a Jelölő-bizottság. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy az új elnökség, illetve az új elnök munkájának indulásához, a feladatok átvételéhez tőlem telhetően hozzá ne járuljak. Azon leszek, hogy a lehető legkevesebb zökkenővel folytatódjék a munka, azzal az elkötelezettséggel, ahogy azt örökül kaptuk az alapítóktól s az elmúlt évtizedekben előttünk járóktól, s amely szellemiséggel a magam szerény adottságai és a lehetőségek szerint próbáltam jól sáfárkodni. A mulasztásokért, hiányosságokért, megbántásokért, melyek az én lelkemet terhelhetik, mind a közösségtől, mind pedig az esetleg érintett személyektől bocsánatot kérek.

Mindezek után csak egy dolog, a jókívánság marad hátra. Mind a mai napra, mind az elkövetkező hónapokra, évekre a legjobbakat kívánom. Sok erőt, leleményességet, türelmet, tartalmas programokat, odaadó munkásokat, békességes együttmunkálkodást, áldásos tevékenységet kívánok!

„A tűznek nem szabad kialudni!”

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm minden jelenlegi és leendő tagtársunkat!

 

II.

 

A Magyar Kodály Társaság ÚJ Elnöksége

 

(A Jelölő Bizottság tagjai voltak: Papp Károlyné Papp Zsuzsanna, dr. Uhereczky Eszter és Zelinka Tamás)

 

Kertész Attila* (Pécs) (MKT, elnök)

(karnagy, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar tanára, 
a Pécs-Baranyai Tagcsoport vezetője)

B. Horváth Andrea* (MKT, társelnök)

(középiskolai ének-zene vezetőtanár, karnagy, Budapest)

Dr. Szalay Olga* (MKT, társelnök)

(népzenekutató, Budapest)Blazsek Andrea

(a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola ének-zenetanára, karnagy, Budapest)

 

Dr. Döbrössy János

(tanszékvezető egyetemi docens, karnagy, ELTE TOK, Budapest)

 

Erdélyi Ágnes

(a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola ének-zenetanára, karnagy)

 

Gráf Zsuzsanna

(a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet Budapesti Csoportjának szolfézs-zeneelmélet tanára, karnagy)

 

Kneifel Imre

(a Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, ének-zenetanár, karnagy)

 

Márkusné Natter-Nád Klára*

(zenetanár, a Nemzeti Tankönyvkiadó ny. felelős szerkesztője, a Magyar Kodály Társaság Hírei főszerkesztője)

Nagy Ernő*

(ny. középiskolai ének-zenetanár, karnagy, Pécs)

 

Őri Csilla*

(Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, ének-zenetanár, karnagy, Budapest)

 

Rápli Györgyi

(az Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola ének-zenetanára, karnagy, vezető szaktanácsadó, a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet Budapesti Csoportjának tanára)

 

Dr. Sárosiné dr. Szabó Márta

(a Debreceni Tudományegyetem Zenei Intézetének szolfézs-zeneelmélet tanára, tanszékvezető)

 

 

 III.

 

Tagcsoport vezetőK:

 

Szabó Dénes*

(ének-zenetanár, karnagy, az MMA rendes tagja, a Nemzet Művésze, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tagcsoport vezetője)

és

Belinszky Etelka*

(a nyíregyházi Kossuth Lajos- majd Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium ny. matematika- és ének-zenetanára)

 

Bencsik Erzsébet*

(zenetanár, Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Ének-Zene Tanszékének adjunktusa, a Sopron-Nyugat-dunántúli tagcsoport mb. vezetője)

 

Jámbor Zsolt*

(a kecskeméti Református Kollégium Gimnáziumának tanára, 
a kecskeméti tagcsoport vezetője)

 

Nagyné Nyári Ágnes*
(ének-zenetanár, karnagy, közművelődési szakember, 
a Veszprém-Felső-dunántúli Tagcsoport megbízott vezetője)

--

Kende Zsuzsa*

(MKT, titkár)

 

IV.

 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

 Balásházi Bálint* (elnök)

(szolfézs, zeneelmélet és karvezetés-tanár, a XX. kerületi Lajtha László AMI igazgató)

 

 Puskásné Ispán Franciska*

(karnagy, középiskolai ének-zenetanár, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola ny. tanulmányi osztályvezetője, főtitkára és rektori tanácsadója)

 

 Sebestyénné Farkas Ilona*

(középiskolai ének-zenetanár, karnagy, ny. zeneművészeti szakközépiskolai szolfézs- és zeneelmélettanár)

 

 

V.

 TiszteletBELi tagok

 


 Csonka-Takács Eszter dr.

(A Magyarországi Szellemi Kulturális Örökség igazgatója)

 

Hartyányi Judit

(karnagy, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ny. művésztanára, az MKT két előző ciklusának társelnöke)

 

Igó Lenke

(karnagy, zenetanár, a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti

Szakközépiskola ny. tanára, az MKT két előző ciklusának elnökségi tagja)

 

dr. Ittzés Mihály

(a kecskeméti Kodály Intézet ny. igazgatóhelyetteseaz MMA rendes tagja, az MKT két előző ciklusának elnöke)

 

Kende Zsuzsa

(MKT, titkár)

 

Puskásné Ispán Franciska

(karnagy, középiskolai énerk-zenetanár, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola ny. tanulmányi osztályvezetője, főtitkára, rektori tanácsadója, az MKT Felügyelő Bizottságának tagja)

 

Sapszon Ferenc

(a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola művészeti vezetője, az MKT két előző ciklusának elnökségi tagja)

 

Thész Gabriella

 (a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Tagozat karvezetéstanára, a Magyar Rádió Gyermekkórusának korábbi vezető karnagya)

 

Tokody Ilona

(operaénekes,Halhatatlanok Társulatának örökös tagja)

 

Vogel Mária

(MR ny. zenei szerkesztője, ének-zenetanár)

 

VI.

 

A Magyar Kodály Társaság EMLÉKPLAKETTJÉVEL jutalmazottak:

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG most leköszönő elnöksége egy korábbi határozatával megbízta Ittzés Mihály elnököt, hogy kérje fel Szemők Zsuzsanna kecskeméti szobrászművésznőt, a Kodály szülővárosának főterén álló Psalmus Hungaricus emlékmű alkotóját, hogy első lépésként a Társaság megalakulásának 40. évfordulójára, készítsen emlékplakettet, amely később – az adományozás feltételeinek megfelelő meghatározásával – korlátozott számban adható elismerése lesz a kiemelkedő munkát végzőknek.

Szemők Zsuzsanna: Psalmus Hungaricus /2007/ (Kecskemét, Szabadság tér)

Az emlékmű Kodály Zoltánnak és Kecskeméti Végh Mihálynak állít emléket. Kecskeméti Végh Mihály 1561-ben elkészített zsoltárfordítását felhasználva alkotta meg a Psalmus Hungaricust Kodály.

 

Első ízben nyolcan kapják meg névre szólóan az emlékplakettet Ittzés Mihály elnöki javaslata alapján. Valamennyien tisztségviselői, vagy volt tisztségviselői a Társaságnak. Olyanok, aki elnökként, tárelnökként, tagcsoportvezetőként vagy más funkcióban a legrégebben, vagy különösen intenzíven vettek, vesznek részt folyamatosan a közös munkában. Tudjuk, még sokan érdemesek lennének már most az elismerésre, de egyfelől a (kicsit talán önkényesen értelmezett) „szolgálati idő”-tényező, másfelől az anyagiak szabnak korlátot a kiadható elismerések számának.

 

A Szemők Zsuzsanna által alkotott emlékplakett hátoldalán a kitüntetettek neve után az alábbi szöveg olvasható:

Köszönettel és emlékül

a Magyar Kodály Társaság

alapításának negyvenedik évfordulóján (2018)

 

 

Kodály Zoltánné (MKT, tiszteletbeli elnök)

(énekművész-tanár)

 

Szőnyi Erzsébet (MKT, tiszteleteli alelnök)

(zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ny. tanszékvezető tanára
az MMA rendes tagja, a Nemzet Művésze, az MKT korábbi elnöke)

 

Hartyányi Judit

(karnagy, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ny. művésztanára, az MKT két előző ciklusának társelnöke)

 

dr. Kollár Éva

(karnagy, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ny. hab. egyetemi tanára
a KÓTA örökös tiszteletbeli elnöke, az MMA rendes tagja,
az MKT két előző ciklusának társelnöke)

 

dr. Márkusné Natter-Nád Klára

(zenetanár, a Nemzeti Tankönyvkiadó ny. felelős szerkesztője
a Magyar Kodály Társaság Hírei főszerkesztője, az MKT elnökségi tagja)

 

Rozgonyi Éva

(a Szegedi Egyetem Zeneművészeti Karának ny. tanára, a Szegedi Tagcsoport vezetője, az MKT elnökségi tagja)

dr. Bónis Ferenc

(zenetörténész, egyetemi tanár, az MKT korábbi elnöke)

 

dr. Ittzés Mihály
(a kecskeméti Kodály Intézet ny. igazgatóhelyetteseaz MMA rendes tagja, az MKT két előző ciklusának elnöke)

(Dr. Ittzés Mihály kitüntetésére az MKT társelnökei tettek javaslatot az időközben megbetegedett elnökük távollétében.
A Szerk. megj.)

 

Kertész Attila

(a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar tanára
a Pécs-Baranyai Tagcsoport vezetője, az MKT elnöke)

 

*Az MKT korábbi elnökségének is tagjai voltak

A MKT tiszteletbeli és jelenlegi vezetői félkövér betűtípussal jelölve