Palotakoncert elegánsan

 

Madaras János és Gergely a Duna Palotában

 

Madaras János (Varga Zorán felvétele)

 

„Csak” diplomakoncert volt – ma már úgy szokás ezt kifejezni: MA diplomahangverseny, ami hát mesterképzőn elért eredmény akkor is, ha főszereplője szerényebb nyilvánosságot élvező muzsikus –, ám itt a „ha” jócskán nem állja meg a helyét. Madaras János Alexander ugyanis a hazai csellisták között is delikát helyet foglal el, s mert (mintegy „véletlenül”) épp abból a családi miliőből jön, ahonnan Madaras Gergely, aki nem mellesleg Junior Prima Díjas, a Savaria Szimfonikus Zenekar vezető karmestere, mintegy mellékesen az Orchestre Dijon főzeneigazgatója és az Orchestre Philharmonique Royal de Liège zenekarának is első embere, s a Duna Szimfonikusoknál sem épp ismeretlen… Egyszóval a „csak” alaphang éppen kettejük produkciójának jellemzéseként több mint muris, s mégannyira az, ha a hallgatóság létszámát, a Duna Palota koncerttermének telt házát tekintjük. Minthogy hangszeres diplomahangverseny, a szükségképpeni szóló-, kamara- és nagyzenekari produkcióban mutatkozás ezúttal is szükségszerűen érvényesült: indításként Johann Sebastian Bach: No. 1 G-dúr csellószvit (BWV 1007) szólalt meg, majd Félix Mendelssohn: No. 2 c-moll triója került sorra, végül Szergej Prokofjev: Sinfonia Concertante (E minor op. 125) csellóversenye volt a műsoron.[1]

 

Egészen bizonyos, hogy tapasztalt zenekritikus szerepében, s még annyira az oktató és ítész kiérdemesültek helyett a „félamatőr” érdeklődés itt megszólalni is csak méltatlanul kevés eséllyel merészelhet a koncert egészének mélyebb értelmezéséről. Annyi azonban látványosan igaz, hogy a legszemélyesebbnek tetsző Bach-szvit egyéni értelmezési tónusai, Mischa Maisky és Pieter Wispelwey közötti dinamikai annotációi, Yo-Yo Ma és Rosztropovics közötti akusztikai íven elérhető futamai egy-egy ponton még cizellálásra szorulnak talán, de mintha tiszteletreméltóan markáns karaktert hordoznának…, mint ezt talán a zsűrorok is értékelhették. Nehezen eldönthető, hogy egy csellóművész akkor „önmaga”, ha mindent átértelmez és csakis saját hangja van, vagy utal-idéz-hivatkozik másokra is, kiktől tanulhatott, kiket követhetett vagy felülmúlhatott, újragondolhatott vagy kritikailag feldolgozhatott… De annyi bizonyos, hogy Madaras Jánosnak akkor is saját hangja és meghatározó dinamikája van, ha nemcsak a világnagyokat, hanem a legjobb magyar csellistákat vesszük példaként. Roppant mód értékelendő, hogy mentesen minden pózolástól, közönségre orientáltan, de mintegy „szakdolgozat-szerűen” fölmutatható interpretációnál lényegesen személyesebben élte át és közvetítette a sosem teljességgel véglegesen kimunkálható, talán még nehézség szempontjából is az egyik legvirtuózabb Bach-opuszt.

 

Eveline Meier (hegedű), Nguyén Anh Túng (zongora) és Madaras János (cselló)

(Varga Zorán felvétele)

 

Érdektelen persze a magam befogadói érzékisége, de a nem túl sűrűn koncert-kínálatba kerülő Félix Mendelssohn: No. 2. c-moll trió első és negyedik tétele látványosan pompás összjátékot kínált a közreműködő Eveline Meier hegedűssel és Nguyén Anh Túng zongoristával, akik egyenként is rendkívül muzikálisak, Nguyén ráadásul briliáns magabiztossággal vitte az olykor tempót szabó szólamát. Össz-értékelésben számomra Madaras János igaz tehetsége ebben a műben teljesedett ki, mely bár nyilvánvalóan szerényebb, mint egy nagyzenekari produkció, de annál több intim összjátékra, cizellált fordulatra, reflexióra kínál terepet, s ebben Madaras látványosan jó, meghatározó szólam-szerepe sem túltengő nem volt, sem alaktalan, viszont magát a művet számos briliáns megoldással hozta és csinosította is.

 

A diplomakoncert záró pillanata: Madaras János és Madaras Gergely, és a Madaras János barátaival kibővített Duna Szimfonikusok (Varga Zorán felvétele)

 

Prokofjev Sinfonia Concertante (e-moll, op. 125) csellóversenye már nemcsak játékidőben, de intenzitásban is meghozta Madaras sikerét. A közismerten élményintenzív darab a csellójáték mellett a zenekari (így a karmesteri) összharmóniának is szükségképpen függvénye. Nem lehet, s nem is kell talán sugallanom: testvér a testvérrel, szólamvezető a „saját” zenekarral itt olyan – szinte látványos, kiadós, sűrűen megformált – összjátékba olvadhatott, melyben a cselló intenzitását a meggyőzőre formált dinamika is segítette, nem kevés eredményességgel. Nyilván nem a historizáló felfogás vagy a Rosztropovics-tónusú nemzetlélek-közvetítés volt itt elsődleges, s e téren Madaras János élt is a visszafogott-meggondolt virtuozitás lehetőségeivel, melyhez a kollégáival és barátaival kiegészített Duna Szimfonikusok méltó zenekari hátteret teremtettek. Szép, mondhatnám míves összjáték volt mindez, melynek evidens módon részese volt Madaras Gergely latinosan karakteres, viszont irigylésre méltóan tiszta karakterisztikájú irányítása is.[2]

 

Nem a Duna Palota eleganciájának, s nem is az elegánsan megoldott, zengzetes élményű koncertnek része, de Madaras János karakteréhez és hangzásdinamikájához tartozik még az egészen más műfajban vállalt szerepköre is: aki a zenei megosztókon keresi, egyhamar rátalál a Lost Continent gitárcsapat cselló rock és a cselló metál műfajú produkcióira, melyek a rockzene és a heavy metal műfaji körébe sorolhatók, s ebben részvétele a „hard-rock” tónusából fakadó intenzitást is kölcsönöz interpretációs stílusának.[3] A társas közlésmódok meghatározó felületén mind a fenti koncert /Varga Zorán készítette/ fotói, mind a „világszéli” rock-létmód tüneményei is követhetők. Látnivaló mindezekből, hogy voltaképpen a palotajáték csak egyik profilja, s a voltaképpen már korántsem „pályakezdő” Madaras János a messze-távoli vagy érintőlegesen rokon műfajokban is otthonos, ami a diploma-szerzés pillanatában már igen izgalmas jövőesélyt rajzol a pályasikerek terén is.

 

A.Gergely András

 [1] Nem számítva a FB-on látható koncertfotókat, elérhető és hallgatható változatban Prokofjev műve került teljes egészében a fáljmegosztó felületre: https://youtu.be/BBcjsw5xqFk

[2] lásd ehhez Verdi: Requiem (Dies Irae tételét) a Savaria Szimfonikus Zenekar élén (https://www.youtube.com/watch?v=PhLWzvx94MA), vagy Ducas Bűvészinasát (https://www.youtube.com/watch?v=CGmXcUEiuvU) mint értelmező intimitás példáját…

[3] lásd www.lostcontinent.hu; https://www.youtube.com/watch?v=7pAOiI9VZSQ ; https://www.rockbook.hu/st%C3%ADlusok/chello-metal