KĂŠptalĂĄlat a kĂśvetkezĹ‘re: „Debreceni Egyetem-SzaktĂĄrnet”

Debreceni Egyetem SZAKTÁRNET

 

S. Szabó Márta (szerk.) – Arany János – Berkesi Sándor – Joób Árpád – Kerekes Rita – Nemes József – Ordasi Péter – Sáriné Szebenyi Judit –Spiegel Marianna – S.Szabó Márta-.Tamási László – Török Ágnes – Turmezeyné Heller Erika – Vass Irén


Szolfézs- és zeneismeret-tanárok, ének-zene tanárok és karvezetők továbbképzése

a Bárdos-Szimpóziumhoz csatlakozva

2015. április 30. - május 3.

Szaktárnet-Könyvek 30.

DeBRECENI EGYETEM TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT

Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015

 

KĂŠptalĂĄlat a kĂśvetkezĹ‘re: „A BÁRDOS-SZIMPĂ“ZIUMHOZ CSATLAKOZVA 2015. ÁPRILIS 30.-MÁJUS 3.”

 

S. Szabó Márta (szerk.) – Arany János – Berkesi Sándor – Joób Árpád – Kerekes Rita – Nemes József – Ordasi Péter – Sáriné Szebenyi Judit –Spiegel Marianna – Tamási László – Török Ágnes – Turmezeyné Heller Erika – Vass Irén:
Szolfézs- és zeneismeret-tanárok, ének-zene tanárok és karvezetők továbbképzése

XML formátum | HTML formátum

 

Tartalom

 

Előszó 7

 

I. fejezet

Évfordulók

 

1. S. Szabó Márta: Negyvenéves a debreceni szolfézs és ének-zene tanárképzés 1

2. S. Szabó Márta: Szesztay Zsolt emlékezete 23

3. Berkesi Sándor: Kettős évforduló: Maróthi György és a Debreceni Kántus 31

 

II. fejezet

Népzene

 

4. Joób Árpád: Kérdések és válaszok az új stílusú magyar népdalok világában I. Biztos, hogy ez népdal? 45

5. Joób Árpád: Kérdések és válaszok az új stílusú magyar népdalok világában II. Biztos, hogy ez ennek a vidéknek jellegzetes dala?  51

6. Joób Árpád: Kérdések és válaszok az új stílusú magyar népdalok világában III. Biztos, hogy ez az „eredeti”szöveg? 57

7. Joób Árpád: Kérdések és válaszok az új stílusú magyar népdalok világában IV. Biztos, hogy így van? 63

 

III. fejezet

Zeneelmélet, zeneirodalom

 

8. S. Szabó Márta: Mikrostruktúrák a bécsi klasszikus zenében 71

9. Török Ágnes: A 20. századi zene notációja 81

10. Arany János: Hagyomány a 20. század zenéjében

I. Kodály Zoltán: Psalmus hungaricus 89

11. Arany János:Hagyomány a 20. század zenéjében

II. Igor Stravinsky: Zsoltárszimfónia 101

12. Arany János: Hagyomány a 20. század zenéjében

III. Arthur Honegger: Jeanne d’Arc a máglyán 113

13.Arany János: Hagyomány a 20. század zenéjében

IV. Maurice Duruflé: Requiem 127

 

IV. fejezet

Zenepedagógia: elmélet és gyakorlat

 

14. Turmezeyné Heller Erika: Zenei nevelésünk erősségei és gyengeségei az utóbbi évtizedek kutatási eredményeinek tükrében 143

15. Turmezeyné Heller Erika: A zenei élmény befogadása 153

16. Turmezeyné Heller Ereika: A zenei nevelés hatása más fejlesztési területekre 163

17. Turmezeyné Heller Erika: A populáris kultúra mint kihívás az iskolai nevelés számára 171

18. Spiegel Marianna: Stílusismeret-tanítás, stílusérzék-fejlesztés 179

19. Spiegel Marianna: A zenei stílusváltások közötti összefüggések bemutatása a tanórákon. Stílusforduló a 17. században 185

20. Spiegel Marianna: A zene és a társművészetek kapcsolódási pontjai195

21. Spiegel Marianna: Jellegzetes ritmikai és dallamfordulatok a műzenei stíluskorszakokban 207

 

V. fejezet

Kóruszene: értelmezés és előadás

 

22. Tamási László: A kortárs kóruszene értelmezésének aspektusai  221

23. Ordasi Péter: Újdonság és szépség korunk magyar kórusmuzsikájában, Csemiczky Miklós Missa brevis című művének bemutatásával 235

24. Ordasi Péter: A műsor-összeállítás dramaturgiájának alapvető szempontjai iskolai kórusok számára 245

 

VI. fejezet

Bemutatóórák

 

25. Sáriné Szebenyi Judit: „Énekelte Lázár Mihályné Keczán Johanna 63 éves, Nyíradony” Népzenei, néprajzi ismeretek tanítása a Debreceni Zenedében 263

26. Vass Irén: A készségfejlesztés lehetőségei Kodály Zoltán olvasógyakorlataival a kisiskolások tanításában 273

27. Kerekes Rita: Bemutató ének-zene óra középiskolásokkal 283

28. Nemes József: Bemutató gyermekkari próba kortárs magyar szerzők műveiből 293

 

VII. fejezet

Hangverseny és konzultációk

 

29. Arany János, S. Szabó Márta: A Bárdos Szimpózium jubileumi  kórushangversenye 307

30. S. Szabó Márta: Konzultáció, dolgozat készítés. A 2015. évi Bárdos Szimpózium és tanári továbbképzés tapasztalatai 313

 

A kiadvány szerzői 319