Interjú Dr. James Cuskelly-vel

 

TÓTH TERÉZ BESZÉLGETÉSE a Nemzetközi Kodály Társaság elnökével, a Sound Thinking Australia  és a Cuskelly College alapító igazgatójával , a brisbane-i Kodály Summer School vezetőjével és tanárával

Julie Romaniuknak szeretettel

 

James Cuskelly

 

James Cuskelly[1], a Nemzetközi Kodály Társaság elnöke Brisbane-ben, Ausztrália 4. legnagyobb városában működteti a Summer School nyári kurzust, ahol a világ számos tájáról összesereglett hallgatók nemzetközi tanári közösségtől, köztük Magyarországról érkezett zeneakadémiai tanároktól[2] tanulhatnak kodályi alapú zenepedagógiát, szolfézst, zeneelméletet, zenei írás-olvasást, módszertant kiegészítve a mai legújabb, szélesebb értelemben vett pedagógiai tudományos kutatások eredményeivel. A kéthetes kurzusnak az ausztrál nyári szünidőben a St Aidan Anglikán Leányiskola ad otthont. A hallgatók az ausztráliai Kodály Társaság által elismert AKC (Australian Kodály Certificate) végzettséget szerezhetnek.  A program azon kívül gyerekeknek zenei kurzust, több - női, gyermek valamint jazz kórust és jazz zenekart is működtet, de létezik opera programjuk, zongora, fúvós és vonós hangszeres valamint kamarazenei képzésük, sőt színjátszó programjuk is.

 http://documents.soundthinkingaustralia.info/summerschool2018.pdf

Az idei, 2018. január 1-től január 12-ig tartó kurzuson készült az alábbi James Cuskelly-interjú. Az írás a kurzus tanáraival és résztvevőivel folytatott beszélgetésekből is szemezget.   A szövegrészek mélázásra, tűnődésre és tovább gondolásra szeretnék az olvasókat rávenni. Apránként elejtett, de mégsem véletlenszerű néhány szó és mondat segítségével a mi általunk oly jól ismert (?), mert magyar  Kodály-örökség életteli, vibráló, emberi sorsokat formáló és mélyítő újvilági megvalósulásába , és a tőlünk távol, 15 ezer kilométerre levő földrészen élők zenei kultúrájába nyerhetünk bepillantást.                  

 

„Ha az oktatásunkból a művészet eltűnik, elveszítjük az emberi szellemet a maga teljességében”

 

Milyen szerepe van a művészeti oktatásnak, a zenei oktatásnak korunkban, a XXI. században, és milyen szerep hárul a zenepedagógusra?

Nagy a tétje korunkban a művészeti oktatásnak. A nyugati világ egyre inkább afelé halad, hogy az emberi életet tisztán intellektuális módon próbálja maga számára értelmezni. Az emberi tapasztalatot szavakra redukáljuk, csak az számít, ami elmondható, nyelvileg visszaadható. Létezik tehát egy verbális-nyelvi tudás, ami eszerint a koncepció szerint a teljes tudással egyenlő. Az emberi élet ennél több. Még az érzelmek sem merítik ki ezt a teljesebb valóságot. Gyakran azonosítják a művészeti oktatást az érzelmi oktatással. Én ezt nem tenném. Ugyanis nem szeretném azt a hamis látszatot sem kelteni, hogy ne lenne a művészeteknek mélyen intellektuális hozadéka.  A művészetek oktatása rendkívüli módon szükséges. Kodállyal értek egyet. Szükségünk van a művészetre, szükségünk van arra, hogy olyan tapasztalatokra és olyan tudásra tegyünk szert, ami más, mint a csak szavakba foglalható. A művészet egy másfajta létezést kínál, másképp látunk, és értünk meg dolgokat. Mégis jellemzően csak azokra a jelenségekre szorítkozunk, amelyeket szavakkal fel tudunk címkézni. Én egyáltalán nem vagyok arról meggyőződve, hogy az emberi létezés legnagyobb lehetősége szavakban rejlik, vagy szavakkal fejezhető ki.

 

Mit veszíthetünk, ha az oktatásunk a nyelvi és intellektuális fejlődés mezsgyéjén halad tovább?

A szellemét veszítjük el, az ember szellemiségét. Ugyanis számok, osztályzatok, a teljesítmény bűvöletében élünk. Az embert aszerint definiáljuk, hogy eléri-e számszerűsíthető céljait, milyen osztályzatokat, besorolásokat kap. Kedves, nagylelkű vagy törékeny, kifinomult embert nem keresnek az álláshirdetésekben. A vállalati szféra csak nagy általánosságban követel meg bizonyos emberi minőségeket. Csapatembereket keresnek. De ez mit jelent?

Már az oktatás eltünteti az emberi szellemet. Meggyőzzük arról az embert, hogy az intuíciója, a megérzései, egy adott helyzetben való felismerései, nem fontosak. Ha nem tud megfelelően beszélni róluk, képtelen szavakba, kész fogalmakba önteni ezeket a megérzéseit, akkor azok egyszerűen nem érvényesek az oktatás világában. Manapság az ember cselekvésre is csak akkor szánja magát, miután azt a valamit megnevezte, gondolatban egy adott névvel illette. Vannak esetek, amikor pusztán csak megérezzük, hogy mit helyes tenni. Tehát visszatérve a kérdésre, mit is veszítünk? Az emberi képességek teljességét, a képességek tárházát, ami a művészetekben jelenik meg igazán. Hogyan képesek bizonyos dolgok megtételére a gyerekek? Úgy, hogy nem gondolkodnak rajta, a szavakat nem mindig és nem szükségszerűen ugyanazon a logikus módon fűzik össze, hanem ösztönösen, intuitív módon viselkednek. Nem arról van szó, hogy ne használjuk a logikus gondolkodásunkat, vagy, hogy különböző babonákban higgyünk. Az intellektus fejlesztésével egyidőben azonban olyan tevékenységekre is szüksége van a gyerekeknek, amelyekben ők már eleve jártasak, hogy lássák, érzékeljék, érezzék a világot, részt vegyenek benne ily módon is. Ha ugyanis az oktatást egyre inkább az intellektus fejlesztésére redukáljuk, és verbális-nyelvi keretek közé szorítjuk, akkor ezzel az életünk többi részét is meghatározzuk. Így végzi majd az ember a munkáját, építi a házát, közösségét és életét. Ha az oktatásunkból a művészet eltűnik, elveszítjük az emberi szellemet a maga teljességében. A művészeti oktatás eltűnésével ez a nagyszerű emberi tudás tűnik el.

A művészetek tanításában az is különösen nehéz, hogy olyan tanítókat találjunk, akik már valamilyen módon megérezték mindazt, amit a művészet jelent. Csak azt tudom átadni, megosztani, amit magam is átéltem. Ha a világot csak számokba, betűkbe, szavakba rendezve ismerem, akkor közvetíteni is ezt tudom majd. Ha az élményben nem volt részed, amit a művészet jelenthet, nem tudod átadni sem hitelesen. Ha nem láttál még filmet, ami mélyen megérintett, zenét, táncot nem éltél át igazán, akkor annak az élményét nem tudod embereknek átadni. Mert fontos, hogy tanítványaink emberként visszataláljanak önmaguk teljességébe. Olyan tanárokat kell keresnünk, akik a gyerekkel együtt részesei az élménynek. Valamikor a vallás, a hiedelmek irányították az embert, a tudásunk kevesebb volt, most a logikai gondolkodás vette át ezt a szerepet.  Ha úgy tetszik a szív hiedelmét felváltotta a gondolkodás hiedelme: napjainkban meg vagyunk arról győződve, hogy a gondolkodás mindent megold.  Sem a tanításról sem az életről szerzett tapasztalataim nem ezt igazolják. Fontos nagyon az intellektus, de az egyensúly fontosabb.

 

Az ausztráliai egyetemi zeneoktatásból gyakran hiányoznak a szolfézs-zeneelmélet és a pedagógiai programok. Jellemző módon a zenei végzettséggel rendelkező hallgatók nem részesülnek olyan formális képzésben, amely lehetővé tenné, hogy tudásukat osztálytermi környezetben alkalmazzák.  A fenti képen dr. James Cuskelly látható egy olyan kurzuson, amelyet azért hoztak létre, hogy a zenei diplomával rendelkező hallgatók elindulhassanak a számukra ismeretlen Kodály-filozófia felé vezető úton.

 

 „A tanáraink együttműködő, egymást segítő emberek, alázattal végzik azt a munkát, aminek eredménye egy olyan pedagógia, amely a benne részt vevő embert átformálhatja.” 

 

Mindez a meggyőződés, életben és a tanítás során szerzett tapasztalat hogyan illeszthető a kodályi gondolkodás rendszerébe, a kodályi filozófiába? Valamint abba a módszertani rendszerbe, szigorú, lépésről lépésre haladó metódusba, amit a Summer School programja követ?

Kodály hitt abban, hogy a teljes emberi fejlődéshez elengedhetetlen a zenei és művészeti oktatás. Utazásai során megfigyelte, és kialakította, hogy milyen az a pedagógia és módszertan, amelynek segítségével a zene eljuthat mindenkihez. Mindenki, minden gyerek részt vehet a zenében teljes részvétellel, a zene nem csak a kevés, kiválasztott tehetségeseké. Ennek nyomán alakult ki annak az eszméje, hogy tantervet készítsenek, illetve tanítsanak meg úgy, hogy a lehető legtöbb embert lehessen bevonni a zenetanulásba, a részvételbe és a zene megértésébe. Én ugyanebben hiszek. Kodály és a körülötte lévő nagyszerű tanítványok fejlesztették ki a tanítás mikéntjét, az ismerttől az ismeretlenhez vezető utat, lassan adagolva, apránként és nagy gonddal gyakoroltatva az egyes szakaszokon elért tudáselemeket. Ez a zenei képzettség rendkívül tiszta, világos volt, meg tudott erősödni a gyermekben. Kodály az emberi szellem, az állandóság eszméjével vette körül ezt a munkát.  Ő a zene szellemi jelentőségéről beszél, de nem a vallásos értelemben. A nagyszerű ebben az, hogy kulturális anyagként a magyar népzenét, a népdalokat, néptáncot használta fel, ami a magyarok számára ismerős és azonnali élmény volt, hiszen sajátjuk volt, ellentétben a német zenével. Ennek következtében nem csak tudományterületet, pedagógiát, elméletet és zenei gondolkodásmódot lehetett erre felépíteni, hanem egyúttal a magyar emberek szellemi tudását is, kialakítani a magyarok közösségi összetartozásának eszméjét.  A kodályi rendszer identitásképző is volt egyben.

 

 Ez talán még Kodály életében így volt.

Így van. Ez volt az ő elképzelése. De azóta a világ egyre inkább az eredmény-központú, teljesítményorientált és individuális fejlődésben hisz, ami által elveszítjük ezt a gondolkodásmódot. Kodály jobb oktatást szeretett volna, mert a magyar emberek szellemét akarta felemelni.

 

Gyakorlati értelemben a tudás és a szellem fejlesztése hogyan valósítható meg Brisbane-ben a Summer School mindennapi tanítási gyakorlatában?

A módszertan rendkívül fontos vívmány, a nagyszerű ebben mégsem csak a kiváló tanítás és a pedagógia, amit itt megtapasztalhatsz, hanem a program szellemisége, a közege, ami sokak szerint páratlan a maga nemében. Honnan ered ez a tapasztalat? Az elmúlt 20 évben a világ számos helyén megfordultam, tanórákat, kurzusokat látogattam, elsősorban azért, hogy a hasonló gondolkodású embereket megtaláljam. Akikben ugyanaz a szellem munkál, ami bennem is. Akik a világra úgy tekintenek, ahogyan én is. Nem csak feketén-fehéren, intellektuális keretek között. A kiváló zenei és pedagógiai tudás mellett az itt tanítók elhozzák azt a szellemiséget is, amit képviselnek. Veszélyes gyakorlatnak gondolnám, ha a felvételi során csak olyan kritériumoknak kellene a jelöltjeinknek megfelelni, ami a diplomákra, végzettségre vonatkozna. Mi figyelembe vesszük az emberi minőséget is a tanárok kiválasztásánál.  Azokat a tanárokat vesszük fel, akiknek az emberi értékei, meggyőződése, hite beleilleszkedik a mi környezetünkbe, ahogyan mi itt végezzük a munkánkat. Tudom és hiszem, hogy így közösen hozzuk létre azt a támogató, gondoskodó és egyúttal örömteli közeget, amiben dolgozunk a két hét alatt.

Zenepedagógia óra középiskolai tanárok részére

 

A kurzus egésze struktúrájában kapcsolódik az itt tanító tanárok emberi minőségéhez. A tanáraink együttműködő, egymást segítő emberek, alázattal végzik azt a munkát, aminek eredménye egy olyan pedagógia, amely átformálhatja a benne részt vevő embert. Nem erőltetjük senkire, hogy változtasson az életén, csak mert elvégezte a mi kurzusunkat. Mindazonáltal a résztvevők mindnyájan megérzik a zenének, a művészeteknek ezt a lehetőségét az ember életében. Látjuk ennek bizonyítékait. Vannak a hallgatók között, akinek az élete megváltozik az élménytől. A Summer School átalakító, transzformatív erejű. Vannak felnőttek, akiknek az életében állandóan jelen van a betegség, súlyos orvosi kezelések, fájdalmak, testi-lelki gyötrelmek határozzák meg a mindennapjaikat. Eljönnek hozzánk, belépnek valamelyik kórusunkba, és ők is részesülhetnek abban az élményben, hogy az élet több és más, mint fizikai fájdalmak, orvosi kezelések gyötrelmes sorozata. Megmutathatjuk azoknak a fiataloknak, akik valamely szer hatása alatt állnak vagy álltak, esetleg családon belüli erőszak áldozatai, hogy van más módja is a létezésnek, amiben ők is részt vehetnek, hiszen dönthetnek arról, hogy melyik úton haladjanak tovább.

 

Wendy története: A zene mindig azt a valamit jelentette számomra, amiben jó lehetek. Valami, ami az enyém volt. Gyerekkoromtól magamba szívtam a zenét, az örömöt és a szabadságot, amit semmi más nem adhatott meg nekem. Az éneklés számomra orvosság. A saját életem, a családom, a házasságom széthullott. A házam, az otthonom az erdőben van. Méheket tartok, van egy kutyám, gyümölcsösöm a kertben. Van egy kórusom is a környékbeli emberek járnak hozzám csütörtök este énekelni. A Summer School kihozott engem az elszigeteltségből. Szolmizálni most tanulok, a kézjeleket korábban nem ismertem.  A kottaolvasásban is tudok fejlődni. Jason Goopy[1] számos olyan technikát tanított, amit haza viszek, és megtanítom a kórusomnak. Érzem és tudatosítom magamban, ahogyan a test válik a tanulás színterévé, ahogyan az énekhangok és a zene ritmusa belső, testi mozgássá tehető. Így fejlődöm, így gyógyulok meg. Elvesznék, ha nem lenne velem a zene. (Wendy Murray, énekes, zenész, előadóművész, dalszövegíró. Lemeze Metamorphosis címmel jelent meg.

 

Valamilyen módon artikulálják a zenei élmény, az együtt zenélés, az együtt éneklés, a közösségi zenei élmény átalakító hatását? Ez fokozatosan vagy hirtelen végbemenő átalakulás?

A Summer School-ban központi szerepe van az előadásnak. Több koncertet adnak a hallgatók tanáraikkal, de számos kötetlen, kevésbé formális előadásra is sor kerül, mint az ebédidőben vagy a “Zöldben” megrendezett koncertek (lásd: képen). Ezek a koncertek a közösség megismerését szolgálják, mind szórakozást mind pedig tanulási lehetőséget nyújtva zenéről, előadóművészetről.

 

Erről nem beszélgetünk. Ez személyes, lelki-szellemi utazás, amin végig lehet menni. Nem nekem kell megmondani nekik, mit tegyenek, hogyan tegyék, mire van szükségük, és mikor kell átélniük. Lehet, hogy elmondok egy történetet, amelynek lehet pedagógiai célja. És lehet, hogy ez semmiféle módon nem hat rájuk. De lehet, hogy egy másik történet gyökeres változást jelenthet számukra. Az embereknek megvan a maguk útja, hagyni kell őket, hogy szabadon járják be. Itt mi egy olyan teret hozunk létre számukra, amit szabadon felfelfedezhetnek magunknak, miközben tanulnak. Az oktatási céljaink mindig megmaradnak. Gyakori eset, hogy amikor a gondoskodó, lelkigondozói törekvések kerülnek előtérbe, a tanítás és a tanulással kapcsolatos elvárások sínylik meg. Mi viszont nem terápiát nyújtunk. Ez nem is a mi szakterületünk. Azt viszont állítom, hogy a jó zenei oktatásnak óriási hozadékai vannak. A szakmai-tudományos közösség a zeneoktatás más tudásterületekre gyakorolt pozitív hatásának bűvöletében él. A zene okosabbá tesz. Én nem azt értem a pozitív hozadék alatt, hogy még eredményesebb intellektuális fejlesztést érjünk el a zenei képzés hatására. Másfajta, számos más formában megnyilvánuló eredményekről beszélek. Amelyek csak akkor születnek meg, ha a tanítás szívből jön, és jól csinálom. Mint minden más emberi tevékenységnél. Ha elkészítek egy tápláló, ízletes ételt a legjobb alapanyagokból, de csak odadobom eléd, beteg vagy, dühös, félsz, nem fog ízleni. Ha főzök neked, föltálalom, hogy érezd, szívesen adom, és együtt leülünk, akkor jó ízűen elfogyasztjuk együtt az ételt. Hasonló a helyzet az oktatással is. Igen, a zenében óriási lehetőség van. Ugyanezt érzem, és gondolom más művészetek kapcsán is. A nagyszerű lehetőség alatt nem feltétlenül azt kell érteni, hogy a világ nagy színpadain lehet fellépni. A művészetekben rejlő lehetőség az emberi nagyság kiteljesedésére a közösség és az egyén szintjén egyaránt. Ha nem volt még lehetőségünk megtapasztalni a nagyságot, a zene felemelő, átformáló erejét, a zene jelentőségét, ha nem tudtuk még megélni az összetartozás és az azonosság érzetét a zene által, akkor ezt nehéz beleszőni, finom áttetsző módon éreztetni és közvetíteni a tanításunkban.

 

Carmel története: Énekelni akartam. Voltak időszakok az életemben, amikor depresszióba estem. Komoly, akut periódusok. Az ének a tánc kereste bennem a kifejeződését, és én hagytam magam.  Valaki említette Pete Churchill Jazz Kórusát a Summer School-ban. Eleinte nem ment könnyen. Tanultam zenét korábban is, de elsősorban bal  agyféltekés, intellektuális módon,  kottából. Itt a zenei intelligenciát fejleszted. A tested mozdul, tapsolsz, lépések vannak benne: több modalitás egyszerre történő összehangolása. A zene érzését teljes testi és teljes gondolati élményként éled át. 

Palliatív gondozással foglalkozom. Van egy betegem, velem egykorú, még nem idős asszony, akinek a betegsége már nagyon előrehaladott, és erős fájdalmakkal jár. Nem akar a halálról beszélni, időt szeretne, egy kis elfeledkezést. Egyik alkalommal, amikor nála voltam, meséltem neki a kórusról, mire megszólalt: „Én is énekeltem gyerekkoromban!”. Megkérdeztem tőle, hogy milyen dalokat. Elkezdett dúdolni. És mivel egykorúak vagyunk, sok közös kedvencünk volt, és együtt énekeltünk! Időnként megszólalt: „Igen, ezt ismerem!” Akkor azt lejátszottam a telefonomról, és közben mi is énekeltünk hozzá. A zene mindkettőnknek örömet adott, összekapcsolt minket. Olyan boldog volt!

Amióta ezt a munkát végzem, mintha megtaláltam volna azt a tevékenységet, amiben ki tudom magam fejezni, ugyanúgy, mint a zenében. Most már a kettő összekapcsolódik. A zene segíthet visszahozni az emlékeket. Segíthet abban, hogy elfeledkezz egy kis időre a betegségről, a halálról. Megszületünk, élünk, és meghalunk – lágyan, gyengéden a zene visszahozhat minket a valóságba is.

A zene természetes kifejezési módja minden embernek, nézd csak meg a gyerekeket, nem fogják vissza magukat, amikor énekelnek. Nincs még beléjük plántálva - mint belénk, felnőttekbe - hogy csak akkor énekelhetnek, ha nagyon jók benne, és ha nagyon komolyan vették zenei tanulmányaikat. „A zene mindenkié”- ahogy Kodály fogalmazott. Nem baj, ha nem tökéletes, de hozzánk tartozik, és a miénk az énekünk…(Carmel Dyer, pszichológus, Gestalt-terapeuta, palliatív gondozó, a Summer School résztvevője)

 

Koncert ebédidőben. A Pete Churchill vezette Jazz kórus

 

…most lehetőségük adódott arra, hogy tanuljanak. Hogy szó szerint még inkább önmaguk lehessenek”

 

Amikor tehát a Summer School tanárainak a kiválogatása zajlik, a szakmaiságon túl, vannak nehezen megfogható eszmei, a személyi minőséggel összefüggő kiválasztási feltételek. A résztvevőket is szelektálják?

Nincsenek felvételi követelményeink. Nincs olyan, hogy jöhet valaki hozzánk, vagy nem. Mindenkit szívesen látunk. Mindenki számára elérhetőek, nyitottak vagyunk. Viszont, az iskolában bizonyos viselkedési szabályok vannak, amit mindenkinek be kell tartani. Olyan tanítványok is jöhetnek, akik semmiféle zenei előképzettséggel nem rendelkeznek. Ha végzettségről szóló tanúsítványt akarnak szerezni, akkor a programon keresztül igen magas szintre el kell jutni.[3] Ezt mindenki maga dönti el. Tanulni kell, sok munkát belefektetni, odafigyelni a visszajelzésekre, olvasni. Bárki jöhet, és hozza magával, ami ő maga. Ha a résztvevőknek segítségre van szüksége, a csapat segít. Szeretnénk, hogy amikor a Summer School-ból haza mennek, jobbnak, teljesebbnek, sokkal inkább önmaguknak érezzék magukat. Gyakran láttuk, hogy akik hozzánk eljönnek bizonytalanok önmagukban, a szakmájukban, mint zenepedagógusok. Esetleg még nem találkoztak a kodályi világgal. Félénkek, védekeznek, sőt mérgesek, másokat hibáztatnak, aztán idővel rájönnek, hogy most lehetőségük adódott arra, hogy tanuljanak. Hogy szó szerint még inkább önmaguk lehessenek. Van, aki csak egyszer jön el hozzánk. Nem baj. Én nem próbálok senkit megmenteni, vagy megváltoztatni. Ez az ajánlatunk. Ezt nyújtjuk. Mindenki maga dönti el, hogy jön vagy marad. Szabad választás joga. Igyekszünk egy közösségi tanítási és tanulási modellt kínálni arra, hogy miként élhetünk együtt másokkal.

 

A Kodály-filozófiának vannak olyan előfeltevései, melyek nem alkalmazhatóak az Újvilágban.

 

A kodályi identitásképző, a magyarság szellemi felemelkedését szolgáló oktatás igen jelentős részét képezi a cél elérésére alkalmasnak tartott, gondosan kiválasztott repertoár. A zenei hagyomány, a népzenei tradíció, a népdalok és a népzene mellé elsősorban a klasszikusnak nevezett komolyzenét tartotta Kodály a legkiválóbb zenének. Kodály szerint a gyermek a legkiválóbbat érdemli zenében is, tanításban is. A gyermeket a saját népének zenéjével, zenei anyanyelvével kell megismertetni először, majd később bevezetni más népek zenéjébe is. Ez fontos eleme a Kodály-koncepciónak. Ausztráliában él, itt, mint a Cuskelly College alapítója vezeti a kodályi alapú Summer Schoolt. A részt vevők nem kizárólagosan, de többnyire ausztrálok. Mit gondol a repertoár kérdéséről az ausztrál, multikulturális közegben?

 

„A zeneoktatást, mint esztétikai oktatást számos kritika érte, ennek ismertetéséből csak a számunkra lényeges hiányosságokra utalnék. Az első az a feltevés, hogy a zene meghatározott és összegyűjtött művekben létezik – a zene termék, árucikk, amelyet esztétikai tulajdonságai miatt választottak ki. Bizonyos művek megfelelnek a kánonba kerülés kritériumának, míg mások szükségszerűen kimaradnak. A kánonba bekerülés körüli szelekciós döntési mechanizmusok felületes átgondolásával is könnyen látható ennek a rendszernek a kirekesztő és hierarchikus természete.  Csak azt a zenét ítéli érdemesnek a bekerülésre, amely feltételezhetően képes létrehozni az érzékszervi észlelés hibásan meghatározott, különleges pillanatát. A választás meglehetősen önkényesnek tűnhet, egy körön belül elhelyezkedő kiválasztott kevesek ízlését tükrözi. Az ezt a megközelítést alkalmazó, egy bizonyos stílusú zenéhez mereven ragaszkodó zenepedagógiai program kihagyja az ettől eltérő világképet megtestesítő zenét, azaz a népszerű stílusú vagy kulturálisan „más” műfajokat.  A világon egyre növekvő méreteket öltő népességmozgások, és a globalizáció trendje miatt egy kötött repertoárra épülő zenepedagógiai program már nem biztos, hogy a célcsoport igényeinek megfelelhet, sőt elrettentő hatású is lehet.”  (Részlet James Cuskelly Phd-disszertációjából, fejezetcím: 4.3.2 Az esztétikai megközelítés problémája a zeneoktatásban, a szerző engedélyével)

 

Bartók és Kodály egy olyan zenei hagyományt talált, amely több száz éves volt, egy olyan szinte érintetlen tradícióét, ami évszázadokon át megmaradt. Egészen archaikus népdalokat is tudtak gyűjteni, hiszen a magyar paraszti kultúra megőrizte, és fenntartotta a zenei hagyományt, ahogyan megőrizte és életben tartotta a hagyományos életformát is, ami körülvette. Azóta nagy változások zajlottak le, ez a hagyományos életmód eltűnt. Emellett Kodály egy nagy múltú, a klasszikus zene egyik fellegvárának számító intézményben tanult, dolgozott, a budapesti Zeneakadémián. Számára egyértelmű volt, hogy a művészi zene a klasszikus zenével egyenlő. Az ő korában, egy olyan mindenki által ismert társadalmi szerkezet volt érvényben, amiben mindenki tudta, hol a helye: a paraszt, a középosztály és az arisztokrácia. A kodályi gondolatok ebben a társadalmi struktúrában születtek. Nálunk nincs ilyen, az ausztrál társadalomból hiányzik a társadalmi osztályok ilyen mélységű megkülönböztetésének eszméje.  Nálunk nincs és nem is volt arisztokrácia, amely évszázadokon át kiváltságokat élvezett. A mi gondolatvilágunk egy más társadalmi közegben formálódik. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a kodályi gondolatok egyes előfeltevései és adottnak tekintett elemei nálunk nem érvényesek. A magyar népi hagyomány és kultúra több száz éves múltra tekint vissza. A mi tradíciónk sokkal fiatalabb és a média mély nyomokat hagy rajta. Mindez megváltoztatja a játékszabályokat. Nálunk talán beszélhetünk egy nagyjából százötven éves tradícióról, amely nem nálunk született. Máshonnan érkezett hozzánk, angolszász, ír és skót eredetű, de itt kellett meggyökereznie. A két ország közötti társadalmi, kulturális és politikai kontextus oly mértékben eltér, hogy a kettőt nem szabad összehasonlítani. A Kodály-filozófiának vannak olyan előfeltevései, melyek nem alkalmazhatóak az Újvilágban. A mi kulturális identitásunk nem szinguláris, nem homogén. A magyar nép, a magyar törzs identitása viszont igen. Mi, ausztrálok a világ minden tájáról jöttünk. A mi gondolkodásunk új, multikulturális, úgy gondolkodunk az elődökről, mint az USÁ-ban, Kanadában vagy Új Zélandon. Eredetileg angolszász alapjaink vannak, de a második világháború után nagy mértékű görög, olasz és jugoszláv bevándorlási hullámok követték egymást nálunk. A 70-es, 80-as években ázsiai bevándorlók és menekültek jöttek hozzánk. Ez mélységesen befolyásolta a városainkat, a kultúránkat. Nálunk nincs monokultúra. Nincs világosan definiálható kultúra, amire azt mondhatjuk, hogy ez a mi népi kultúránk.

 

A Summer School  egyik legnépszerűbb kurzus Pete Megaband-je. A híres brit jazz zenész, Pete Churchill vezette órákon mindenki részt vehet és játszhat a hangszerén (az emberi hangot is beleértve) . A résztvevők betekintést nyernek az improvizatív zeneszerzés folyamatába, mely által jobban megértik a harmónia, a hang elsődlegessége és a stílusbeli jellemzők jelentőségét.

 

„Pete Churchill: Ha körül nézünk a világban azt látjuk, hogy a bolygónk hihetetlenül multikulturális lett. Napi tapasztalat, hogy különböző kultúrákból jött gyerekeket tanítunk egy közösségben, akik hozzák a zenei kultúrájukat magukkal, ami még ha nem is népzene, de mindenképpen fontos támaszték az életükben. A Kodály-módszertan, ha csak bizonyos típusú zenére lenne alkalmazható, akkor vélhetően nem maradna meg sokáig. A rendszer és a módszertan a zenei stílus nélkül is élhet. (Pete Churchill, a Summer School tanára a Megaband és a Jazz Choir vezetője. Londonban a Royal Music Academy jazz zeneszerzés tanszék tanára, a Trinity College  jazz kórusának vezetője, jazz zongoraművész, komponista. http://www.petechurchill.co.uk/

 

Valamilyen repertoár mégis csak létezik a zeneoktatásban.

Angolszász gyökerű népzenét tanítunk. Gyarmati időkből való, az ausztrál partokra érkezésről, letelepedésről, a fegyencekről szól, az itt tapasztalt forróságról, a porról, hogyan ment végbe az első iparosítás hasonlók. Vagyis gyarmati típusú népzene. Továbbá felnőtt zene. Nálunk nincsenek összegyűjtve a népi gyermekdalok. Kevés az örökség a női és a gyermekdalok terén. A történetek a férfiakról szólnak. Léteznek gyermekeknek szóló dalok, mesék, történetek, de senki nem gyűjtötte össze őket. Amikor a többi bevándorlási hullám elérte Ausztráliát, a betelepülők hozták a saját zenéjüket, amit itt aztán egyéb hatások is értek.

Egy másik megjegyzésem a repertoár kérdését illetően a kiválóság fogalma. Miért választ Kodály bizonyos dalokat, bizonyos zenei anyagot? Azért, mert olyan zenei alapanyagot akart, amely oly magas szintet képvisel, amit megérdemelnek a gyerekek. Ezzel egyet is lehet érteni. De miért akarta ezt? Nem szeretném Kodályt megkérdőjelezni, csak kérdéseket teszek fel. Miért nyugati típusú művészi zenén, elsősorban olasz, német, francia és magyar zenén neveltük a gyerekek generációit? Miért akadémikus zenei közegben? Azt gondolom még mindig egy olyan társadalmi, kulturális és politikai közegben működünk, amely ezt a felsőosztálybeli zenét tekinti követendő mintának. Ez nem a paraszti zene. Miről volt szó? Hol volt ez? Miért csinálta ezt Kodály? Azzal én is egyetértek, hogy ez a zene az emberiség nagy vívmánya. Intellektuálisan kimagasló kiváló zene. Nem lehet igazán megérteni Wagnert, Bachot, Beethovent, Mozartot a zenei megértés és tudás nélkül, ami a nyugati művészet, hagyomány és repertoár ismeretét jelenti. Akárcsak Shakespeare megértéséhez, szükség van a kor, a tradíció ismeretére. Azt szeretném, hogy az ausztrál gyerekek is tudjanak kapcsolatot teremteni ezzel a zenével, akkor is, ha ez egy olyan kor és hely zenéje, ami nem a miénk. Hanem osztrák, magyar, német magas, európai művészet. Vajon van nálunk is érvényessége? Igen, van. Mind zenei mind tudományos értelemben nagyszerű vívmány ez a zene. Lehetőséget teremt arra is, hogy a gyerekeinket elvezessük egy, az emberi viszonyok más, mélyebb megértéséhez.  

 

Kodály és a tanítványai kidolgozták a módszertant, a pedagógiát, amelynek segítségével a gyerekek kapcsolatba kerülhetnek a zenével.

 

Tehát a klasszikus zenei tradíció, amely ugyan elitistának tekinthető, hordozhat mindenki számára érvényes univerzális értékeket, amelyeket ezzel a műfajú zenével kapcsolódva ismerhetünk meg? Mi kell ahhoz, hogy a zenei jelentés feltáruljon?

Shakespeare-rel vont párhuzam megvilágíthatja ezt a kérdést. Ausztráliában a többség ír és olvas angolul, Shakespeare nyelvén. Shakespeare műveiben a technikai, nyelvi, szavakkal visszaadható jelentésen túl - ami a nyelvi tudás  birtokában viszonylag könnyen megérthető - van egy mélyebb jelentés. Akárcsak a nyugati művészi zenében. Shakespeare elit és különleges tradíció. Akárcsak a nyugati klasszikus zene. Ahhoz, hogy mélységében feltáruljon előtted, szükséged van tudásra, bizonyos képességekre és a megértésre. Kodály ezt akarta megtanítani mindenkinek a zenében.

 

„Ausztrália évszázadokon át megpróbálta az őslakos kultúrát megsemmisíteni. Tasmánia lakosságát szinte kiirtották. Szavazati jogot csak a hatvanas években kaptak az őslakosok. A gyerekeket kivették a családokból, fehéreknél helyezték el őket. Ausztrália mint nemzet 10 éve kért bocsánatot ezekért a tettekért. A súlyos történelmi múlt terhe mellett a másik probléma, hogy az őslakosok kultúráját el akartuk pusztítani, ahelyett, hogy elismertük volna. Mostanra, hogy próbáljuk elismerni, nem sok maradt belőle. Az őslakosok zenéje erősen kötődik a közösségi eseményekhez. Inzultusnak számítana, ha valaki fogná magát és meghallva egy dalukat, elénekelné. Ehhez engedélyre van szüksége, általában a törzsi vezetőtől. Gyakori, hogy a zene bizonyos privát eseményekhez kötődik, mint például a férfi beavatási szertartása, vagy éppen titkos női szertartások. Mi, férfiak nem énekelhetünk női dalokat. A nők nem játszhatnak a didgeridoo-n, mert az férfi hangszer. Nem igazán ismerjük, nem nagyon vagyunk tudatában az őslakosok kulturális rendszerének. A polinéz szigetekről, Tongából vagy Pápua-Új Guineából, Fülöp-szigetekről származó és nálunk letelepedett népek zenéje számunkra elérhetőbb. Ők nem bánják, ha mások is éneklik a dalaikat. ” (Dr Anthony Young, a Summer School tanára, a St Laurence Főiskola tanszékvezetője a liturgikus, kóruszene és ének-zeneképzés tanszéken.)

 

Kodály és a tanítványai kidolgozták a módszertant, a pedagógiát, amelynek segítségével a gyerekek kapcsolatba kerülhetnek a zenével. Ha Shakespeare-t érteni akarod, akkor ismerned kell a beszédhangokat, betűket, szavakat, mondatokat, a nyelvi készletet. Értékesnek fogadod el, ha úgy gondolod, van valami mélyebb jelentés benne, egy olyan emberi tapasztalat és tudás, ami miatt megőrizzük a shakespeare-i tradíciót. Hasonló a helyzet a népi hagyománnyal is. Megőriztük. Nem hagytuk, hogy elvesszen. Generációkon át őrizzük Shakespeare-t is, mert úgy gondoljuk, hogy fontos átadnunk a gyerekeinknek is. Ugyanezt gondolom Bach-ról és Mozart-ról is.

 

Filipe története: Új Dél Wales-ben születtem zenészcsaládba. Édesapám baritontubán játszott egy templomi zenekarban, nagyapám a templomi kórus karnagya volt. Polinéz, pontosabban tongaiak vagyunk. Máig élő hagyomány nálunk, hogy nagyobb ünnepeken  összegyűlünk, temetésen, esküvőn, családi ünnepeken és himnuszokat énekelünk két szólamban, külön a férfiak külön a nők. A zene, a szöveg szájról szájra terjed, nem kottából olvassuk. Erősek tehát az alapjaim a harmóniában, az éneklésben, természetes volt a Kodály-rendszerben tanulni később.  Az általános iskolában kórusba jártam, középiskolában már a Kodály-módszer szerint tanultam zenei írás-olvasást, szolmizálást. Anthony Young,  a tanárom a St Laurence College-ban arra törekedett, hogy a legkülönbözőbb stílusú zenékkel ismertessen meg minket. Másodszorra vagyok itt a Summer School-ban. Azért jövünk vissza többen is, barátok, mert itt egy nagyszerű kultúrának vagyunk a részesei. A tanárok kiválóak, a közösség segítőkész mindenben, ha valamit tudunk, megosztjuk a másikkal, Facebook csoportunk is van. Kodály rendszerében az a jó, hogy nagyon egyszerű. A mai fiatalok figyelme általában elég rövid időre köthető le. A Kodály-módszerben például már 3 percben nagyon sokat meg lehet tanulni. A tudás könnyen és gyorsan megszerezhető.” (Filipe Afu, ének-zene tanár szakos egyetemi hallgató, Ausztrál Katolikus Egyetem, a Summer School résztvevője)

A vizuális mellett a hallási és testi-kinesztéziás intelligencia, az ehhez kapcsolódó tanulási módok egy ideális tanulási környezetben integráltan vannak jelen.

A Summer School kurzusait, tanóráit látogatva az a benyomás rögzült bennem, hogy a zene és a zenei tanulás milyen mélyen testi élmény. Az itt tanító tanárok összekapcsolják a tanítást a testi élménnyel, hogy a zene élménye testben valósuljon meg. A mozgás, a tánc, a ritmusgyakorlatok, a tapsolás, a hangképzés mind a test közegében végbemenő tanulási folyamatok szemben a verbalizált-nyelvi és intellektuálisabb irodalommal, amit Shakespeare kapcsán említett. Mit gondol az emberi test szerepéről a tanulási folyamatban?

A gyerekek a Brisbane-I Summer School-ban különböző - hallási, vizuális és mozgásos – tanulási módszerek alkalmazásával sajátítják el, értik meg, és gyakorolják az elméletet

 

A kérdés több szempontból is megközelíthető. Muzsikusok esetében az emberi test, a kéz, az ujjak, a tartás, koordináció az emberi test fizikai valójában szükséges ahhoz, hogy a muzsikus megszólaltassa a hangszerét, vagy éppen a hangját.

 

A Kodály-rendszer egyik eleme a belsőhallás fejlesztése. A Jazz  kórusban a hallás utáni tanulás elve szerint tanítok, úgy tanítom az énekhangot, hogy nem a kottára, hanem a hallásra támaszkodunk. A világ nagyobbik részén énekelnek, és zenélnek máig úgy az emberek, hogy nem néznek kottát, nem olvassák a szöveget. Ez a zenei hallás tradíciója. A Kodály-módszert belső hallást, kézjeleket alkalmazom a soul, a gospel, a rhythm and blues és a jazz tanításánál. Zongorán lejátszom, és elénekelem a zenét, a ritmust, illetve eltáncolom.

A hallás utáni tanítás lehetőség arra, hogy több időt töltsünk egymással. A kotta csak lerövidíti a tanulás idejét, ez egyúttal az együtt töltött időt is lerövidíti. A hallás utáni tanulás lassú, mély tanulás. Itt Brisbane-ben a Summer School-ban a Jazz kórusnak minden nap van próbája két héten át. A hallás utáni tanulás időigényes, de itt van idő. Amikor ezt a hagyományt követed, az agyban ugyanaz történik, mint a gyerekkori mondókák, dalok elsajátításakor. Nem tanulod, hanem belemerülsz. Ezt a tanulási módot, az agynak ezt a kapacitását elhanyagoljuk egyébként. Sokkal nagyobb, túlzott szerepet szánunk a vizuális memóriának. Ha vizuális memóriánkra hagyatkozva kottából tanulunk zenét, hamar felejtünk. A konzervatóriumokban nincs idő a zenetanulásra, gyorsan kell tanulni, mert készülni kell a fellépésre. Ezért kell a kotta.  A hallás után történő tanulás mély.  Gyakorlás nélkül is  könnyen visszahozható akár 1 év múlva is . Én a két tanulási mód megfelelőbb egyensúlyát tartanám kívánatosnak a zenetanulásban. (Pete Churchill)

 

Ezek technikai szempontjai a kérdésnek. Én inkább azt szeretném tudni, hogy a testen keresztül hogyan vezet út a zenei megértéshez? Mit jelent a testi tapasztalat ebben az értelemben?

Alapvetően három kérdésről érdemes itt beszélni. Az egyik legbonyolultabb, egyszersmind legkülönlegesebb természete a zenének, hogy szimultán. Amikor beszélünk, egyszerre egyikünk szólal meg, és mondja el a szavait, hogy érthetőek legyünk egymás számára. A zenében egyidejűleg viszont több szólam is megszólalhat harmóniát hozva létre. A többszólamúság a harmónia azonban még mindig a technikai tulajdonság. Az emberi agy különleges, egyéni, tehetséghez kötődő tulajdonsága, hogy egyszerre meghallja az egyidőben felcsendülő különböző szólamokat.  Kodály és a tanítványai ezt a képességet rendkívül fontosnak tartották, és alkalmazták az énekes zongorás játék - technikát a többszólamú gondolkodás képességének fejlesztésére. Én ezt a módszert viszem tovább egy lépéssel. Hogyan kapcsolhatjuk össze a hangot, a kézjeleket és ritmust a fizikai testi mozgással? Azzal, hogy a testet mind inkább használjuk, az agyat segítjük abban, hogy egyidejűleg több szólamot is képesek vagyunk kihallani. A gyerekek ebben rendkívül magas szintre tudnak eljutni, mert képesek egyidejűleg meghallani a zene többdimenziós természetét. Ez valóban páratlan.

A harmadik szempont, amit ebben a kérdésben érdemes megvilágítani az az elmúlt 30 év kutatásaival függ össze. Tudjuk, hogy az emberi tanulás különböző tanulási módozatokban és preferenciákban történhet. Az oktatást nagy mértékben a vizuális tanulás uralja. Ezért írunk és olvasunk, láthatóvá tesszük a tudást. Annak, akinek a vizuális tanulással gondjai vannak, nehéz dolga lesz az  iskola rendszerén belül. Egyetemre bekerülni pedig még nehezebb. Sok gyerekről tudjuk, hogy nem boldogulnak az iskolában, mert a vizuális képességeik, a vizuális memóriájuk nem eléggé erős. Az iskola nem mindig veszi észre ezt a gyengeséget, és nem is fejleszti, erősíti meg a gyerekben. A vizuális mellett a hallási és testi-kinesztéziás intelligencia, az ehhez kapcsolódó tanulási módok egy ideális tanulási környezetben integráltan vannak jelen. A mozgásos, kinesztéziás tanulásnak a fogalmi, intellektuális gondolkodás valamint a zenei élmény és tapasztalat összekapcsolásában van fontos szerepe. Különben a zene testetlenné válik, nem lesz más, mint néhány absztrakt hang. Én nem hiszek az ilyen zeneoktatásban. A mozgásnak hatása van az agyi működésre. A két agyféltekét összekötő corpus callosum az a terület, ahol több millió idegrost halad át, és szállítja az információt egyik központból a másikba. Már 30 évvel ezelőtt is biztos voltam abban, hogy nem tartható az az elképzelés, mely szerint az agyban külön, szinguláris agyi központok felelősek a zenei vagy éppen a matematikai tudásért. Mára tudjuk, hogy ez nem így van. A zenei funkció az egész agyi területen szétszóródik, és több egymással együttműködő terület felelős érte, szimultán jellegű. Mi, a Summer School pedagógiájában teljességre törekszünk, egész zenészeket képzünk, amihez a teljes agy művelése szükséges, ha úgy tetszik. Nem zenepedagógia, hanem teljes agy pedagógia, a mi programunk. A gyerekek esetében a teljes agy művelése fizikai aktivitásuk során érhető el. Az értelem a testben, a test az értelemben. Ha csecsemőkkel, kisbabákkal dolgozunk, az értelmi fejlődés csakis fizikai aktivitással érhető el. Ha a gyerek nem mászik, vagy nem jár, akkor közbe kell lépni és a két agyfélteke közötti összeköttetéseket kell fejlesztenünk. Az oktatásunk többnyire, különösen a középfokú oktatás erőteljesebben fejleszt bizonyos agyi területeket, míg másokat elhanyagol. Bizonyos agyi területek fejlettségét megjutalmazzuk az iskolában, másokét pedig nem igazán méltatjuk figyelemre. Vannak gyerekeink, akik nem tudnak elkapni egy labdát, de fizikából kiválóak. Matematikából, természettudományokból kitűnő diákjaink társas készségei igen fejletlenek. Én az összekapcsolódásokban hiszek. Igen, azt szeretném, hogy a gyerekek intelligensek legyenek. De azt is szeretném, hogy kapcsolatban maradjanak a teljes testükkel, a testi élményeikkel. Kapcsolódjanak az érzelmi világukhoz is. Én nem tudom szétválasztani az intellektuális, testi és érzelmi nevelést, mert a teljes gyereket tanítom, nem elkülönítve egymástól a területeket.

 

Gordon, Gardner, Small és Elliott gondolkodásával összhangban úgy vélem, hogy ezek a belső hallás zenei koncepciója által vezérelt, az aktív részvétellel járó zenei tevékenységek azok, amelyek leginkább elvezetnek a zenei cselekvésben lévő jelentés fejlődéséhez. Mindez először és mindenekelőtt az éneklésben, és a „hangokban való gondolkodásban” válik nyilvánvalóvá. Az előadásnak ezen értelmezése más hangsúlyt kap. Ebben a keretben a célképalkotás ás az önellenőrzés közvetlenebb és célirányosabb, és ezen képességek fejlesztése, mint előfeltétel a zenei intelligencia belső keretét biztosítja, amelyből kialakulhat az értelmes zenei előadás. A motorkordináció kérdései is elhalványulhatnak, hiszen a tanulók már birtokában vannak egy kimunkált, belső tudásnak arról, hogy a „zene hogyan hangzik”. Míg egy ilyen keretrendszer radikálisnak tűnhet olyan zenészek számára, akik a hagyományosabb módszer szerint közelítenek a hangszeres tanuláshoz, a belső hallás fejlesztése, a szolfézs-zeneelmélet és a zenei gondolkodás folyamatai, amelyekből a hangszeres és az énekes előadások kiemelkednek, egészében olyan védhető és megfelelő oktatási támpontot jelentenek, amely hatalmas lehetőséget rejtenek magukban ahhoz, hogy gyökeres változást hozzanak e téren az oktatás gyakorlatában. (Részlet James Cuskelly Phd-disszertációjából 6. fejezet, Jelentés és zenei előadás, Hangszeres tanulás, 6.10. Következtetések)

 

 Antropológiai értelemben is érdemes megvizsgálnunk a kérdést. Túl nagy hangsúlyt fektetünk a szavakra. Az ember anélkül, hogy felismerte volna, a körülötte levő világot a nyelven keresztül kezdte látni, megérteni, kapcsolatba lépni vele. Természetesen evolúciós szempontból a nyelv az, ami a fejlődés csúcsára helyezte az embert. Az emlősök megszületnek, növekednek, fejlődnek, szaporodnak, majd elpusztulnak. Az ember az ösztönös világon túllépett. Létrehoztuk a nyelvet, ezt a rendkívül bonyolult és összetett kommunikációs eszközt, viszont kezdjük úgy látni a világot, amelyben a szó jobban számít, mint a tapasztalat. Tanításom során hagyom, hogy a gyermeket vegye körül a zene, merítkezzen meg benne. A babát ringatom, és énekelek neki. A gyermek így megtapasztalja a zenét, a zenei hangot és a mozgást is egyidejűleg. A hároméves már önállóbb. A testével tapasztalja a zenét. Hol van tehát az első élmény? A gyermek testében. Nem a szavakban. Amikor 4-5 éves lesz, akkor kezdjük a tapasztalati élményt tudatosítani, és szavakat találni rá. Ez az antropológiai modell. Így fejlődik az ember, az emberi lény. Először a testében tapasztal.  Évszázadokig éltünk, megtapasztaltuk a valóságot, viszont mostanában már csak beszélünk róla.  Más teremtményekké váltunk. Kihagyjuk az élményt, a tapasztalatot. Kihagyjuk az életünkből azt az antropológiai értelemben vett kapcsolatot a testi lényünkkel és magunkból egyre inkább egy testetlen, szavakban élő intellektust formázunk.

Az embert teljességében kell látnunk, különösen, ha gyereket tanítunk. A népzene-kutatóktól tudjuk, hogy nagyon sok kultúrában nincs külön szó a mi értelmünkben vett zenére, ugyanis a zene mindig együtt járt a tánccal és tapsolással. E hármas egy jelenségben létezett, és egy fogalommal jelölték. Az egyhelyben állva mereven énekelni már egy másik, bizarr értelmezése a fogalomnak. Oktatási rendszerünk egyre inkább ellenőrzésre törekszik. Az éneklés is úgy zajlik benne, hogy a gyerek kezébe adunk információkat, kottát, dalszöveget, a gyerek feláll, és elénekli azt, amit kérünk tőle.  Nem régiben megkérdezte tőlem egy anyuka, hogy milyen CD-ket vegyen a kisbabájának. Nem kell CD! Vegye föl a babáját, ringatgassa, dúdoljon neki, beszéljen hozzá. A gyermeknek az anyjával együtt kell érezni a zenét. És fordítva is igaz: az anya érezze a zenét a gyermekével. Sokan, főleg tehetős középosztálybeli családok összevásárolnak mindenféle klasszikus zenei CD-ket, mert attól majd a gyerekük okosabb lesz - vélik. Ettől még nem lesznek a gyerekek okosabbak! Ha meg akarod tanítani beszélni a gyerekedet, felteszel neki egy lemezt? Hogy ugyanazt hallja újra és újra? Egy gépi hangot? Így csak robotot lehet létrehozni. Amikor beszélni tanítjuk a gyereket, akkor nekünk kell beszélni hozzá, a hangokat formázni, a szavakat tanítgatni neki. Ugyanígy van a zenével is. A zene nem árucikk! A zene cselekvés. Az ember csinálja. Énekel, mozog, másokkal együtt. A zenei mozgás mérhetetlenül fontos. Nem ülünk egyenesen, mozdulatlanul és dalra fakadunk! A zenei mozgás fejleszti ki bennünk a zenei képességet. Ha azt akarjuk, hogy a gyereknek legyen fogalma az ütemről, akkor tapasztalja meg azt a saját testében. Mozogjon, érezze, csinálja, ez fogja örömmel eltölteni. Semmi értelme megmondani a gyereknek, mit jelent az ütem.

 

Heru Pinkasova: Édesanyám Pápua-Új Guineából származik, édesapám ausztrál. Gyerekként az iskolában skót és ír dalokat tanultunk, dalokat a gyarmati időkből, fegyencek dalát, mint pl. a Were bound for Botany Bay-t. Kentben nőttem fel, ahol édesapám orgonista volt, az anglikán templomban játszott, és különösen vasárnaponként nagyon sokan jöttek Torres – szigetekről, melanéz lakosok. Apám játszott az orgonán Bachot, Brahmsot, és együtt énekelték az egyházi énekeket. De a Torres szigetekiek elénekelték a saját himnuszaikat saját nyelvükön is. Volt egy vezető szólista, aki elkezdte és a többiek, a kórus válaszul folytatta az éneket. Együtt énekeltek harmóniában, miközben néhány  férfi tradicionális, nagy dobokon  kísérte az éneket. Ma már kiveszőfélben van ez a zene, az idősebbek még ismerik ezeket a himnuszokat, de többen már nem élnek közülük. Stephen Leek ausztrál zeneszerző felvette, és dokumentálta ezeket az előadásokat, így a gyerekek is megismerhetik az iskolában

BA-diplomát szereztem operaénekes szakon a Queenslandi Egyetemen, de mégsem éreztem igazán azt, hogy érteném a zene működését belülről.  Megvilágosodásként hatott rám, amikor a Kodály-módszert megismertem itt, a Summer Schoolban (James Cuskelly éppen akkor hagyta ott a Queenslandi Egyetemet, amikor én beiratkoztam, így követtem őt ide). Tetszett a rendszer logikája, a mozgó dó elve. Tetszik, hogy a Kodály-módszer nem sznob, mert nem csak a klasszikus zenére alkalmazható. Ha érted a zenét, megismered a szépségét is.

Ide jár a fiam is, de egyébként minden héten kórusban énekel, amelynek a vezetője Kodály-módszerrel tanít. Énekelnek, szolmizálnak, sokat játszanak, mozognak. Szeretem a Kodály-módszerben azt, hogy a tanárok valóban arra törekednek, hogy a gyerekeknek a zenei élményben részük legyen, így a zenetanulás, az éneklés szórakoztató közösségi és fizikai , testi élmény is egyszerre.” (Heru Pinkasova, operaénekes, angoltanár, fiával együtt a Summer School visszatérő résztvevője.)

 

A módszertani órákat látogatva vagy a gyerekek énekóráit azt tapasztaltam, hogy sokkal több időt töltenek el arányaiban a dalos, ritmikus játékokkal, körjátékokkal, mint a tudás verbalizálásával. A tudatosítási folyamat ugyan jóval rövidebb, mint a mozgásos, testi tanulás, de könnyebben oldják meg, szinte egycsapásra képesek tudatosítani a gyerekek azt, amit korábban a testükkel átéltek. Könnyedén leírják az eltapsolt, vagy lemozgott ritmust képletekkel, vagy szolmizációs hangokkal visszaéneklik, és lekottázzák a dallamokat, dalokat.

Kutatások igazolják, hogy a gyerekek abban a közegben tanulnak a legjobban, ahol boldogok. Ha a tanulást akarjuk maximalizálni, csak hagyjuk játszani őket boldogan.

Azt is lehet azonban látni például bizonyos digitális tananyagok használóinál, hogy a gyerekek ugyan valamennyire élvezik, amit csinálnak, legalábbis egy ideig, de voltaképpen semmit nem tanulnak.

 Kodály nem akarta, hogy a gyerekek zenei analfabéták maradjanak. De nálunk fontos, hogy pozitív légkört teremtsünk. Az óra menetét tekintve kezdünk egy beszélgetéssel, majd szünet, ahol frissítünk, majd koncentráció és szünet. A koncentrált tanulási tevékenység után jöhet a játék. Ami persze nem öncélú, hanem gondosan kiválogattuk, hogy kapcsolódjon a tanulási célunkhoz. A játékban csodálatos értékek vannak. Mi, Ausztráliában tisztában vagyunk azzal, hogy ebből a gyermek mennyit nyerhet, és jól is csináljuk. Kodály is azt mondta, hogy úgy kell tanítani a gyereket, hogy örömét lelje benne. Magyarországon járva, énekórákat látogatva nem mindenhol tapasztaltam azt, amit nálunk. A magyar gyerekek okosak. Előbbre járnak, mint a mieink. De engem ez nem különösebben aggaszt. Nem érzem annak a terhét, hogy a gyerekeinket további intellektuális tanulással terheljük. Azt szeretném, hogy a gyermek tapasztalja meg a tanulás örömét. Mert majd egyszer végezni fognak, én már nem leszek velük, hogy közvetlenül befolyásoljam a tanulásukat, kilépnek az életbe, a társadalom tagjai lesznek, és a zenét vagy szeretik, vagy nem. És jóval fontosabb, hogy szeressék, minthogy milyen érdemjegyet kaptak tőlünk.

 

A tehetség, a talentum igen szűk mezsgyén tartja a személyiséget.

 

Ha döntéshozói helyzetbe kerülne Ausztráliában, milyen ének-zene oktatás mellé tenné a voksát: külön választaná a tehetséggondozó, elitista műhelyeket az általános, közösségi alapú zenei műhelyektől, ahova mindenki járhat zenét tanulni? Különböző zenei képzettséget kapnának az úgynevezett tehetségesek és külön az átlagos zenei képességűek?

Biztosan nem választanám szét. A helyzet az, hogy a hivatásos zenészek között nem ritka, hogy híjával vannak a társas érintkezés képességének. Korán kiválasztották őket felcímkézve a tehetséges, a zseniális jelzőkkel, olyan programokban vesznek részt, ahol a hozzájuk hasonló tehetségekkel vannak együtt. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy elveszítik a szélesebb társadalmi kontextust. Azzal egyet értek, hogy a tehetségek számára alkalmat kell nyújtanunk az adottságaik fejlesztésére, de nem tartom helyesnek azt, ahogyan nálunk, Ausztráliában országos szinten történik mindez. A különleges tehetségek iskolája és a hasonlókra gondolok. Különösen nem a tanítási gyakorlatukra. Felvételi eljárásokon kiválasztják a legtehetségesebbeket majd azt követi a tanítás. Járt hozzánk egy kilenc éves fiú, hegedűn játszott. Káprázatos tehetségű zenész volt abszolút hallással és szinte úgy játszott a hangszerén, mint egy hivatásos hegedűművész. A legbonyolultabb darabokat is képes volt eljátszani. Minden tudása a hegedűhöz kötötte. Nálunk, a mi rendszerünkben a vele egykorúak alatt volt szolfézsból, gyenge volt a zenei memóriája, és érzelmileg egy 5 éves gyerek szintjén volt nagyjából. Tehetsége miatt bekerült a Yehudi Menuhin Iskolába, de korához képest éretlen gyermek volt. Így kiszakítva a társas közegéből a legjobb tanárok keze között nevelkedik. Kérdés, mi történik ezzel a gyermekkel, ha baleset éri a kezét? Milyen zenész lesz? Semmilyen. Milyen emberré formálódik? A tehetség, a talentum igen szűk mezsgyén tartja a személyiséget. Nagyon sok gyerekkel találkoztam pályám során, akik különleges tehetségként kezdték, de soha nem sikerült nekik igazán befutni. Velük ki törődik? Ha rajtam állna, nem választanám szét a tehetséges és a kevésbé tehetséges gyerekeket. Amit mi tanítunk, a Kodály-féle zenei tudás, arra mindenkinek szüksége van. Nem korlátozza a tehetségeseket sem, sőt! Megerősíti őket. Arra törekszem, hogy a tehetséges gyerek is teljes gyermek lehessen. Csak nagyon kevesen jutnak el a világot jelentő deszkákra. Mégis nálunk Ausztráliában számtalan iskola, iskolai program, konzervatórium, egyetem képezi a zenei tehetségeket. Nem segítjük őket akkor, ha ilyen szűk korlátok között tartjuk a zenei nevelésüket.

 

Több kultúrában, mitológiában létezik a nagyszerű zenész archetípusa. A görögben Orpheusz, akinek megengedték az istenek, hogy az alvilágból visszahozza a feleségét, mert meghallották az énekét. Vejnemöjnen, a finn Kalevalában, aki köré odagyűltek az állatok, hogy hallhassák a játékát. Úgy tűnik, hogy a magányos, valójában saját világában, a zenében élő művész képe mélyen gyökerezik az emberiség kultúrájában.

Ez félreértés. Ezek az ősi történetek nem a zenészről, hanem magáról a zenéről szólnak. A zene, a zene hatalma az életre hív vissza. Ez a mi lehetőségünk az életre, nem a személy a fontos, akiből sztárt csinálunk. Ez a mi hibánk. Ahelyett, hogy azt keresnénk, mit nyújthat számunkra, mit jelenthet a mi életünkben a zene, a tehetségeket sztároljuk. Ez hiba.  Kodály azt mondta, hogy mi valamennyien sokkal tehetségesebbek vagyunk 15 éves korunk előtt, mint utána.15 éves korig mindenkiben sokkal több zenei tehetség és lehetőség rejlik. Vagyis esélyünk lenne arra, hogy mindenkiben megtaláljuk a zenét, és segítsük ezt felszínre hozni. Utána ez már nehezebb. Mi lenne, ha ilyen lehetne a zeneoktatásunk? Csak 15 éves kor után kezdenénk a kiválasztást, a differenciálást? Ha egy négyévest kiemelünk, különlegesnek kellene éreznie magát, de nem az! Nagy veszteségünk, hogy soha nem próbáljuk ki a zene igazi erejét az életünkben. Kereskedelmi árucikket csinálunk belőle. A popkultúra sztárokat gyárt. Az emberektől elloptuk, elvettük, ami pedig mindenkié volt, és elhitettük velük, hogy a zene az különleges embereké, akiknek a CD-jét meg kell venni. Ez teljes tévedés. Az embereket meg kell győzni a saját zeneiségükről. Arról, hogy a zene milyen hatással lehet az életükre, hogyan változtathat rajta, - ez általában a művészetekre is igaz, a művészeti oktatásra. A gyerekeket el kell vezetnünk a művészetek világába. Ahhoz, hogy ezt megtapasztalhassák, számos lehetőséget kell nekik nyújtanunk. Mi, itt a Summer Schoolban felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt lehetőséget nyújtunk arra, hogy betekintést nyerjenek, hogy részt vegyenek benne, bevonjuk őket, átélhetik a művészet élményét, mert megtapasztalhatják. Az nem baj, ha elrontasz egy hangot, félreütsz egy billentyűt a zongorán, vagy éppen hamisan jön ki a hang a torkodon. Az emberek azzal kerestek meg engem, hogy mennyire valóságosnak érezték ezt a nyári két hetet. Ez az, amit a Brisbane-i Summer Schooltól megkapnak: a művészetekkel való kapcsolódás valódi élményét.

 

A szerző Tóth Teréz tanár, pedagógiai szakújságíró, oktatáskutató

 

 

 [1] Dr. James Cuskelly, a Nemzetközi Kodály Társaság elnöke, a Summer School Music Program igazgatója, a Cuskelly Zenei Főiskola alapító igazgatója, a kreatív művészeti képzés vezetőtanára a St Aidan Anglikán Lányiskolában, Brisbane-ben, Ausztráliában. Óvodában, általános és a középiskolákban, valamint a Queenslandi Egyetemen egyaránt tanított zenepedagógiát, szolfézst, zeneelméletet, alapított, és vezetett kórusokat. James Cuskelly a Kodály-módszer és a Kodály-filozófia nemzetközi szintű képviselője és hirdetője. Világszerte elismert programokat irányít, Ausztráliában, Malajziában, Japánban, Új-Zélandon és Indonéziában. A Kecskeméti Kodály Intézet nyári nemzetközi kurzusának tanára. Tanításáról és a Kodály-filozófiáról készítette Julie Romaniuk When we sing című dokumentumfilmjét, amely egyik fő ihletőforrása volt ezen írásnak is. https://vimeo.com/166749255

[2] Körtvési Katalin, dr. Nemes László Norbert és dr. Tóth Árpád

[3] Akkreditált képzésről való végzettség megszerzésére van lehetőség kora gyerekkori, általános iskolai, középiskolai Kodály-alapú ének-zeneoktatás és a Szilvay-féle „Színes Húrok” területen.