ELHUNYT KOVÁCS GYŐZŐ,

A MOHÁCSI Schneider Lajos AMI

ALAPÍTÓ IGAZGATÓJA, HEGEDŰMŰVÉSZ-TANÁR

(1940-2018)

 

 

Mélyen hívő családból származik, Pannonhalmán a Bencés gimnáziumban kiváló tanároktól szerezte tudását,  emberségét, tartását,  hitét. Jogi egyetemre szeretett volna menni, de az akkori rendszer ezt lehetetlenné tette. A zenében nem volt politika, így került a Pécsi Zeneművészeti Főiskolára. 
27 évesen Mohácson a megalakuló Zeneiskola igazgatója lett, amit 37 éven keresztül sikeresen vezetett. Keze alatt az iskola országos és nemzetközi hírű intézménnyé nőtte ki magát, mely diákokat és szülőket egyaránt a zene és  művészetek szeretetére nevelt. Falai közül számos hivatásos zenész került ki.
Ugyanezzel a lendülettel nyitotta meg magániskoláját is, melyből később a Kolping Művészeti iskola lett, ahonnan 70 éves korában ment nyugdíjba.
Szenvedélyesen szerette munkáját, növendékeit. Aktívan részt vett az ország zenei életében. A Zeneiskolák Országos Szövetségének éveken át főtitkára volt.

Mohács életében, mint MDF-es képviselő segítette az iskolák,  óvodák sikeres működését. Tízen éveken át igeliturgiát tartott Sátorhelyen, Udvaron és  Kölkeden, hittant tanított a mohácsi gimnáziumban. 


Egész életét áthatotta az örök optimizmus, az Istenbe és emberekbe vetett töretlen bizalom és hit, bármilyen politikai nyomás is nehezedett vállára. 
Derűs és vidám lényét még az évekig tartó súlyos betegsége sem tudta megtörni. Emberfeletti erővel küzdött a gyógyulásért az utolsó pillanatig, amivel az egész kórházi személyzet szeretetét és megbecsülését vívta ki. 

 

Utolsó órájában abban a kivételes isteni kegyelemben részesült,  hogy egész családja mellette volt, és megnyugodva, szeretetben és békében,  teljes emberi méltóságában fejezhette be földi pályafutását. 

 

(A képet és az emlékező szavakat a Parlando olvasóinak Kovács Győző családja küldte el.)

 

                                                             *

 

A mohácsi zeneiskoláról szóló könyve 2017-ben jelent meg:

 

Kovács Győző: A mohácsi zeneiskola története (1963-2000) (pdf)

 

A könyv 28. oldalán egykori tanítványai körében látható Kovács Győző, aki 2018. augusztus 21-én hunyt el.