„Ismertem egy szentet…”

 

PORTRÉ Lantos István zongoraművész-tanárról

(Bemutatta az M5 2018. július 8-án 12:30-kor)

 

A film előzetese:

https://m.youtube.com/watch?v=PUz1iAjmBKU# (MMA)

 

Közreadta:

Szabados Zsuzsanna (Anzsufilm)

 

 

Lantos István székfoglalóját tartja (MMA, 2014.V. 23.)

 

 

Lantos István Improvizáció a klasszikus zene előadói gyakorlatában című akadémiai székfoglaló előadásában rámutatott arra, hogy a rögtönzés, az improvizáció, amely a klasszikus zene világában kicsit másképpen van, mint a jazz esetében, a zenélés legősibb módja. Kiemelte, hogy a rögtönzés a pillanat művészete, a kompozíció pedig a maradandóságé. J. S. Bach is megkülönböztette a kettőt. Bachról tudjuk, hogy képes volt többszólamú fugát improvizálni, de a műveket, a „kompozíciót" mindig kottából játszotta. Bach darabjaiban többször nyílik lehetőség rögtönzésre, sőt az előadóktól el is várták, hogy lassú tételek esetében ismétléskor az eredeti zenei anyagot rögtönzött díszítésekkel szólaltassák meg. Haydn szonátáiban is van lehetőség rögtönzött kadenciák játszására. Ilyesmire általában lassú tételekben nyílik mód. Köztudott, hogy Mozart sokat és fantasztikusan rögtönzött. A zenetörténet jelentős eseményként tartja számon Mozart és Clementi bécsi találkozóját. Ez alkalommal is az improvizációé volt a „főszerep". Liszt rögtönzéseiről is legendákat lehet hallani. Azután Dohnányi folytatta a nemes hagyományt.

 

Érdekességként említette, hogy kezdetben a Zeneakadémián, a felvételi vizsga kötelező részét képezte az improvizáció, majd a II. világháború után ebből a szempontból is nehéz évtizedek következtek. Azokban az években a hivatalos álláspont szerint szinte bűnnek számított, ha valaki az improvizációt akár csak emlegette is. „Az azonban köztudott volt – idézte fel Lantos István –, hogy a hivatalos fejekben a rögtönzés az orgonával kapcsolódott össze és az orgona – mint tudjuk – túlságosan klerikális hangszer. Ezért az egész orgona szakot akarták megszüntetni. Ezt Kadosa Pálnak sikerült megakadályozni – mondván: ha a Szovjetunióban van orgona tanszak, akkor nálunk sem szabadna megszüntetni. Ma már – hála Istennek – egészen más a helyzet. Egyre többen improvizálnak, sőt az orgona szakon már oktatják is a rögtönzést" – fejezte be előadását Lantos István.

 

Komlós Katalin

Laudáció Lantos István székfoglalójához (2014. május 23.)

 

 

Tisztelt vezetőség, tisztelt Lantos professzor úr, tisztelt vendégek, hölgyeim s uraim! Nagy-nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy egyik legkedvesebb kollégámat, Lantos István zongora- és orgonaművészt méltathatom ezen jeles alkalomból, hogy a Magyar Művészeti Akadémia őt tagjai közé választotta. Azt hiszem, hogy bemutatásra ő nem nagyon szorul, de azért némi életrajzi adalékokat hadd mondjak el bevezetésként. Négyéves korában már orgonált a Bosnyák téri templom orgonáján, és az orgona volt az első hangszere, s a második a zongora. Orgonán és zongorán is tanult a zeneművészeti szakiskolában; Gergely Ferencnél orgonát Tüske Erzsébetnél zongorát. De végül aztán a Zeneakadémián, zongora szakon végzett és 1972-ben kapta meg a diplomáját, Solymos Péter professzor növendékeként. 1984-től a zongora tanszak vezetője volt, 1994 és ’97 között a Zeneakadémia rektora. A ’80-as évek második felében három évig Japánban professzorkodott Szapporóban, ahol – és ezt nem mindenki tudja és ez nagyon fontos az ő személyiségéhez – ő nemcsak mint zongoraprofesszor, hanem mint zenetörténettel és analízissel foglalkozó szemináriumok vezetője is működött ott.

 

És csodálatos szerénységéből kifolyólag ezek nem eléggé ismertek. De csodás előadásai és analízisei vannak a legkülönfélébb Haydn, Schubert, Parsifal és minden egyéb témából. Azóta is, a ’90-es évek óta is rendszeresen jár Japánba vendégtanárként, ez egy kölcsönös kapcsolat, megegyezés Japán és a Zeneakadémia között. Évente négyszer történik mindez, ahol koncerteket és előadásokat is tart. Kitüntetései: Liszt-díj (1976), Bartók–Pásztory-díj (1992), érdemes művész (1998). Természetesen nemzetközi koncertkarrier áll mögötte, egy időben rengeteget turnézott az állami hangversenyzenekarral és Ferencsik Jánossal.

 

Nagyon sok hanglemeze van, világszerte kurzusokat tart, nemzetközi versenyek zsűrijében foglal helyet. És hát most térnék rá a lényegre, arra, hogy ki is Lantos István, aki egy olyan régi értelemben vett muzsikus, amilyenből ma már nagyon kevés van az egész világon. Akiben együtt vannak a hivatás alkotói és előadói talentumai. Ez régen nem vált szét, mára sajnos szétvált. De őbenne ez még együtt van. Tehát ő azért ilyen fantasztikus improvizátor, amiről majd hála Istennek hallani fogunk hamarosan, mert benne együtt van ez az alkotói és előadói véna és talentum. Fantasztikus sokoldalú muzsikus, nemcsak zongora- és orgonaművész, tanár és improvizátor, hanem fenomenális zongora-kísérő, aki már hallotta, az tanúsíthatja, és kamaramuzsikus, sőt karmesterkedett is. És zeneszerző is, ezt szintén nem tudják, mert köztudott szerénysége folytán Lantos tanár úrnak ezek az értékei sokszor rejtve maradnak. Mindezen csodálatos tevékenységek mögött egy nagyon nem mindennapi tehetség rejlik, ami a hallás képessége.

 

Nekem éltre szóló élményeim azokban az elmúlt évtizedekben történt beszélgetéseink, amikor zenei dolgokról beszéltünk, és akkor egyszer azt mondta nekem, hogy a hallást, azt úgy általában csak úgy tartják számon, mint „jó füle van” valakinek és a hangmagasságokat és az intonációt jól hallja, pontosan hallja valaki. De hát ez ennél sokkal többet jelent, mert ez színeket jelent. Tehát egy-egy harmóniafordulat színeinek a meghallását és a billentésnek azt az őrületes differenciáját, művészetét, ami szintén az ő sajátja. Tehát a hallás, ízlés, stílusismeret – felsorolhatnék sok mindent – intuíciót, érzékenységet.

 

Az ő zongora hangszíne és billentése olyan gyönyörű, hogy én nem tudok a világon még egy zongoraművészt, aki ilyen szép hangon zongorázik, és nem csak Magyarországon, bárhol. Ma különösen, vagy már régebb óta elterjedt ez a nagyon erőteljes, kicsit agresszív zongorahang, amit az ember nem olyan nagyon kedvel – én legalábbis. Lantos tanár úr billentése az egy magasiskolája a zongorahangnak. És hát az ő biuticiuma, tehát azok az óriások, zenészóriások – most előadókról beszélek, nem zeneszerzőkről – akik az ő vezércsillagai: Toscanini, vagy Szvjatoszlav Richter, hát ezek is önmagukét beszélnek. A „karrier” szót soha nem ismerte, soha önmagáért egy lépést nem tett, és ezért ma egyre ritkábban hallhatjuk pódiumon, mert ebbe a mai kíméletlenül törtető, üzletközpontú művészvilágban nem a Lantos István-típusú muzsikusok szerepelnek elsősorban. Sajnos, hozzá kell tegyem…

 

De például tavaly októberben, fél évvel ezelőtt, amikor újra megnyílt a Liszt Ferenc téri Zeneakadémia épület, a legelső, a nyitó, avató koncerten Lantos tanár úr kisétált, tehát szokásos szerény modorában, leült a zongorához, és akkor ott néhány percre megállt a levegő s megjelent a Zeneakadémia igazi arca. Liszt Ferencen keresztül. Hát én nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, és akkor felkérem Lantos tanár urat, hogy tartsa meg az előadását.

 

 Forrás: MMA/Lantos István: Improvizáció a klasszikus zene előadói gyakorlatában ...