DEZSŐ MARIANNA*

 

SZENDI ÁGNES  zeneszerzői- és zongoraHANGVERSENYE

 

(Óbudai Társaskör, 2018. okt. 7.)

Szendi Ágnes és Dezső Mariann

Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy moderátorként közreműködhettem Szendi Ágnes zeneszerző és zongoraművész szerzői estjén az Óbudai Társaskörben.

Közel 30 éve ismerem Ágit Komárom-Esztergom megye művészeti iskoláinak közös művészeti szakmai találkozóiról, tehetséggondozó programjaiból, ő a Dorogi Erkel Ferenc Zeneiskola  – én a Tatabányai Erkel Ferenc Zeneiskola képviseletében voltunk jelen.

 

Hogy is kezdődött ez az ismeretség? Az 1990-es évek elején a Dorogi Erkel Zeneiskola rendezte meg a Komárom Esztergom Megyei Zeneiskolák soron következő  Kamarazene Fesztiválját, kezdő igazgatóként természetesen én is jelen voltam. Soha nem felejtem el, amikor a színpadon megjelent 4 aprótalpú kis muzsikus növendék és előadták a nekik komponált kvartettet. A zeneszerző nevét akkor hallottam először, Szendi Ágnes:Állatolimpia c. műve szólalt meg. Az egyik kis növendék, 6 év körüli fiúcska, kis sámlival a lába alatt, alig felérve a zongorát, fantasztikus lendülettel irányította a kis kamaracsapatot, ő Kálvin Balázs volt, aki azóta Eckhardt Gábor, Baranyai László növendékeként elvégezte Zeneakadémiai tanulmányait és jelenleg a Magyar Állami Operaház korrepetítora. Itt a kamarazene fesztiválon találkoztam Ágnessel, a gyermekeknek írt Állatolimpia c. művet persze elkértem tőle és néhány alkalommal magam is tanítottam, ill. propagáltam a kollégáim felé. Azóta is nagyon sok gyermekeknek írt kompozíciója született.

 

Személyes kapcsolatunk az elmúlt évtizedekben tovább folytatódott és elmélyült. Több alkalommal meghívtam őt a Tatabányai Erkel Ferenc Zeneiskola által szervezett Őszi Kortársművészeti Napok rendezvényeire, ahol zeneszerzőként, előadóként közelebbről is megismerhettük műveit, személyét, gondolkodását a világról, alkotói hitvallását.

 

Büszke vagyok arra is, hogy néhány évvel ezelőtt előadóként is részt vehettem az Óbudai Társaskörben rendezett Szendi Ágnes- szerzői esten, ahol tatabányai kollégámmal, Weisz Péter gordonkaművész-tanárral közösen mutattuk be Ágnes egy különlegesen szép alkotását, a „Megszólítás”-t.

 

Szendi Ágnes életrajzát  olvasva nagy meglepetés volt számomra, hogy ének-zene tanári, karvezetői, zongoratanár-kamaraművészi diplomái mellett 1998-ban újságírói, 2000-ben szociológiai diplomát is szerzett.  A dorogi zeneiskola tanáraként dolgozik 1988 óta, de 1995-től az Alkotó Muzsikusok Társaságának zeneszerzőtagja, itt 1998-tól sajtóreferensi tevékenységet is ellát. Ahogy elmesélte, mindennapi élete, szakmai munkája, a szűkebb és tágabb környezeti hatások, kapcsolatok elemzése során fontos és meghatározó szerepe van szociológiai tanulmányainak is, az írás pedig nagyszerű kiegészítője a szakmai kommunikációnak.

 

Két évenként zeneszerzői estekeken mutatja be a nagyközönség számára is hallhatóan fontos, korábbi és új alkotásait. A 2018. október 7-i előadói est programja részben emlékeknek szólt, szeretett, kedves művészbarátok, tanárok, zeneszerzők köszöntése egy-egy alkotással. A 2002-ben elkezdett Zongoramuzsika (op. 277) c. sorozata kifejezetten ezeket az emlékeket, a szeretet és tisztelet egy-egy zenei pillanatát gyűjtötte össze. Az est folyamán több ilyen művel is megismerkedhettünk. A  sorozat 44. darabja Tarján Tamás emlékére készült. A kiváló irodalomtörténészt a 2000-es évek elején ismerte meg Szendi Ágnes, amikor az Alkotó Muzsikusok Társasága hangversenyét vezette az Építész Udvarban. Barátságuk nyomán az Óbudai Társaskörben tartott Szendi koncertek állandó moderátora volt Tarján Tamás, aki 2017 nyarán húnyt el hirtelen. Az Ő emlékére komponált zongoraművel  mely bemutatóként hangzott el indította a hangversenyt a zeneszerző. A mű kezdeti hangközeiben a kedves barát születési dátumát idézi: 07.24., vagyis szeptim, szekund, kvart kapnak főszerepet.

 

Szendi Ági valamennyi szerzői estjén hallhatunk tolmácsolásában -a saját művei mellett- kedves zeneszerzőinek alkotásait is. A program elején, a Tarján Tamásra emlékező műve után Bartók: Három rondó népi  dallamokkal c. művének középső (Vivacissimo – Allegro non troppo) zongoraművét szólaltatta meg. „Bartók Béla, ez a kivételes nagyságú zeneszerző zeneileg és emberileg is példaképem.” mondta el Ágnes, nagyon sokat foglalkozom a műveivel. „A Bartók konziban  Bántainé Sipos Éva tanárnő mindent megtett azért, hogy minél jobban megértsük és megszeressük Bartók zenéjét” – tette hozzá.

 

Nagy öröm volt számomra és büszkeséggel jelentettem be Szendi Ágnes Nyári kalandok (op. 379) c. művének két tételét. Nem véletlenül, hiszen az előadók valamennyien a Tatabányai Erkel Ferenc Zeneiskolában kezdték tanulmányaikat, nagyon tehetséges növendékeink, több megyei, regionális és országos verseny díjazottjai voltak. A  zeneszerző is itt ismerte meg őket, hallotta a játékukat és írta meg és ajánlotta számukra ezt a művet. A No.1 Kirándulás és a No.2 Fogócska c. tételeket nagyszerű előadásban hallhattuk Vida-Kun Áron-zongora, Vida-Kun Dávid-hegedű és Vida-Kun Gábor- gordonka trió előadásában. Megtisztelő volt mind a zeneszerző, mind az előadók részére, hogy a növendékek jelenlegi tanárai is jelen voltak a hangversenyen: Eckhardt Gábor, Szászné Réger Judit és Weisz Péter.

 

 

Vida-Kun Áron (zongora), Vida-Kun Dávid (hegedű) és Vida-Kun Gábor (gordonka) trió játszik

 

Komárom-Esztergom megye egyik kiváló klarinétos művésztanárát is köszönthettük Szendi Ágnes szerzői estjén Illés Ferenc személyében, aki jelenleg Piliscsabán tanít, alapítója a Sypus együttesnek, szívügye a basszusklarinét, szervezett már nemzetközi találkozót is a hangszeren játszó előadók, tanárok részére Tatán. A 2014 júliusában keletkezett Legenda (op. 220 No.6) basszusklarinétra íródott. Legenda címmel több mű is született Ági zeneszerzői műhelyében: No.1  fuvolára és gitárra (1997),   No. 2 zongorára (1998), No. 3 oboára és zongorára (1998), No. 4 két fuvolára (2000), No. 5 rézfúvóskvintettre (2001). Az Illés Ferenc tolmácsolásában megszólaló „Legenda”  meggyőző előadásban színes, eleven zenei karaktereket jelenített meg.

 

Lencsés Lajos dorogi születésű világhírű oboaművész műsorán tartja Szendi Ágnes Arabeszk- szóló oboára c. darabját, ezt CD-re is játszotta (Saltus Hungaricus). Több művet is ajánlott a számára, köztük a Téli képek (op. 314)  oboára és zongorára komponált művét  is amely a neves művész 65. születésnapjára készült. A 2018. január 18-i születési dátum ihlette a téli témájú kompozíciót. A mű remek előadásban szólalt meg Almássy Juhász Andrea– oboaművész, a Miskolci Szimfonikus Zenakar tagja és Gárdos Éva zongoraművész, a fővárosi XVI. kerületi „Rácz Aladár” Zeneiskola tanárának tolmácsolásában.

 

 

Almássy Juhász Andrea (oboa) és Gárdos Éva (zongora)

 

A műsorban felhangzott még egy  Lencsés Lajos 75. születésnapjára alkotott mű , az Ünnepi trió fuvolára, oboára és klarinétra (op. 389). Az egytételes, játékos hangvételű mű  5x7=35 ütemes szakaszokból áll, ezzel a 75. születésnapjára utalt a szerző, valamint fontos motívum a prímből és oktávból álló dallam, amely 01.18-at jeleníti meg, vagyis a születési dátumot. Sutyinszki Beáta – fuvolaművész,  Girgás Ágnes – oboaművész és Illés Ferenc-klarinétművész nagyszerű, hiteles előadásban hallhattuk a művet. Mindhárman a Piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és AMI művésztanárai.

 


 

A piliscsabai művésztanárok (Sutyinszki Beáta-fuvola,  Girgás Ágnes-oboa és Illés Ferenc-klarinét) triója

 

Az est vendégeként Csepregi György zeneszerzőt, írót, képzőművészt mutatta be Szendi Ágnes, akit az Alkotó Muzsikusok Társasága tagjaként ismert meg. A fiatal zeneszerző – polihisztor Simfonietta zongorára c. romantikus hangulatú, Lisztet idéző művével mutatkozott be.

 

 

Csepregi György

 

A szerzői est második részében újabb 2 művet ismerhettünk meg a Zongoramuzsika (op. 277)  sorozatból Szendi Ágnes előadásában. A 40. darab Becht Erika zongoraművész-tanár 75. születésnapjára emlékezett, aki – mindannyiunk örömére személyesen is jelen volt a hangversenyen. Szendi Ágnes megköszönte Becht Erikának a nála töltött tanulmányi éveket. Elmesélte, hogy Becht Erikától 1977-ben felvételizett a Bartók konziba. A zongoraműben az Ő hihetetlen lelkesedését kívánta bemutatni mind a tanításban, mind az élet minden területén. A kezdőtéma a tanárnő nevének a betűiből alakult ki: B E C H E D E A. Becht Erika javasolta Ágnesnek, hogy konziban zeneszerzést is tanuljon.

 

A 41. számú Zongoramuzsika egy másik kedves tanárát, Rőczey Ferencet köszönti 90. születésnapján. A tanár urat a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében ismerte meg, mint a zongora módszertan tárgy tanárát. Feri bácsi 9/8-os zongoradarabot kapott a 90. születésnapjára, kottája a Parlando zenepedagógiai folyóiratban is  megjelent. Két részre tagolódik a mű, a második rész az első rész rákfordítása.

Köszönet ihlette a Virágzás (op. 385) c. alkotást is, amely Frank Oszkár 95. születésnapjára készült, aki zeneszerzés tanára volt a szerzőnek a Continuo Zeneiskolában. A darab bemutatása az Alkotó Muzsikusok Társasága koncertjén volt 2018. március 25-én a Nádor teremben, ahol szintén a Budapest Fúvósötös játszott. Ahogy Szendi Ágnes elmondta, Frank Oszkárt 90 feletti 5. születésnapján egy kvintettel köszöntötte. A darab 3 tételes. Az I. tétel a tavasz ébredése , korálszerű résszel kezdődik, megindul a rügyfakadás. A II. tétel a tulajdonképpeni virágzás, a kiteljesedésben különböző metrumú szakaszok váltják egymást. A III. tétel már a virágok hullása, a szél elröpíti a szirmokat, mindez 7/8-ban megjelenítve. A Budapest Fúvósötös: Duleba Lívia- fuvola, Kiss Katalin- oboa, Szűts Péter-klarinét, Mohai Bálint- fagott és egyben művészeti vezető is, valamint  Farkas Tamás - kürt  nagyszerű előadásban tolmácsolták a művet. 

 

 

Budapest Fúvósötös

 

Szendi Ágnes zongorajátéka zárta a szerzői estet, másik kedvenc zeneszerzőjének . F. Schubert – R. Metzdorff: Margit a rokkánál c. daláriratával. Az érzelmekben gazdag, vibráló muzsika, az előadó kifejező játéka hatásos összefoglalása volt a Szendi művekből is sugárzó hitnek, szeretetnek, mindenkihez szólni akaró és tudó életerőnek. Köszönjük!

 

 * Dezső Marianna   zongoraművész-tanár, ny. zeneiskolai igazgató