Szerencsések azok a gyerekek, akiknek ilyen példaképeik vannak!

 

Beszámoló a Zeneiskolai Hegedűtanárok II. Országos Versenyéről

 

 

A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kara és a Hubay Jenő Társaság 2018. szeptember 15-én immár második alkalommal rendezte meg a Zeneiskolai Hegedűtanárok II. Országos Versenyét Szegeden, a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának Fricsay Termében. A versenyt – a korábbi hasonló rendezvényhez hasonlóan – diplomás hegedűtanárok számára hirdették meg. A szervezők elsődleges célja az volt, hogy a tanári pályán működő fiatalabb és idősebb generációk számára fellépési, megmérettetési, ismerkedési lehetőséget biztosítsanak. Egyúttal tanulási, továbbképzési, tapasztalatszerzési alkalom is volt mind a résztvevők, mind pedig a szép számú szakmai hallgatóság számára.

 

 

Szecsődi Ferenc hegedűművész, a Hubay Jenő Társaság elnöke

 

A verseny, és megrendezésének időpontja egyúttal a 160 éve született Hubay Jenő emléke előtti tisztelgés is volt. Hubay előtt, aki egész életével, munkásságával a magyar zeneművészet ügyét szolgálta világszínvonalú hegedűtudásával, hírneves hegedűsök kinevelésével, valamint olyan hegedűtanár-generáció felnevelésével és zeneiskolai hálózat kiépítésével, amely később lehetővé tette, hogy a magyar hegedűiskola világszerte ismertté és elismertté váljon. Szecsődi Ferenc bevezetőjében az építkezés fontosságát emelte ki: Hubay szinte a semmiből kezdte meg munkáját olyan hazai zenei környezetben, ahol főként másod-, harmadrangú osztrák és cseh muzsikosok szereplései jelentették a zenei élet alapját. Munkássága, érdemei a szocializmus évei alatt méltatlanul feledésbe merültek. A kilencvenes évektől kezdődően azonban elsősorban a Hubay Jenő Társaság működésének eredményeként, Kovács Dénes, majd Szecsődi Ferenc elnökök, Gombos László alelnök és dr. Csévi István fáradhatatlan munkájának köszönhetően mára ismét méltó helyet foglalhat el. E munka elismeréseként a Hubay Jenő Társaság működése 2017-ben a Magyar Örökség Díjat is kiérdemelte. Szecsődi Ferenc ünnepi köszöntőjében arra az érdekes párhuzamra hívta fel a figyelmet, hogy Hubay – 18 évesen – Berlinből hazaérkezve 1876-ban éppen Szegeden, a Zeneművészeti Kar szomszédságában, Dugonics András szobrának felavatása alkalmából adta első hazai koncertjét.  

 

A verseny megrendezését és a versenyzők díjazását a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kara és a Hubay Jenő Társaság mellett a Magyar Hangszerész Szövetség is támogatta. Öt kitűnő hangszerész, Bárdi Szabolcs, Blaszauer Róbert, Holló Bence, Rácz Pál és Székely Márton ajánlottak fel egy-egy 50 000 Ft-os hegedűjavítási utalványt. Emellett a Victoria Music hangszerüzlet felajánlásaként 50 000 Ft értékű vásárlási utalványt, valamint egy hegedűtokot kaphatott kézhez egy-egy versenyző.

 

A bírálóbizottságban a hazai hegedűs társadalom rangos képviselői vettek részt. A zsűri elnöke Dénes László, a Zeneakadémia emeritus professzora, tagjai pedig Oláh Vilmos Liszt Ferenc-díjas, Grammy-díjas, Emmy-díjas hegedűművész, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának koncertmestere, valamint S. Dobos Márta hegedűművész, a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának főiskolai docense voltak. A verseny szervezője és fővédnöke Szecsődi Ferenc Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, tanszékvezető egyetemi tanár, a Hubay Jenő Társaság elnöke. A versenykiírásban olyan művek szerepeltek, amelyek a zeneiskolai hegedűtanárok állandó repertoárjához kapcsolódnak. Magas szintű ismeretük, előadásuk a mindennapi tanítási gyakorlat színvonalához is hozzájárulhatnak. A versenyzők Mazas op. 36. sorozatából kilenc etűd közül választhattak. A versenyműsor második részében Hubay Jenő tíz karakterdarabból álló sorozatából (Gyermekjelenetek op. 64) három mű volt választható. A harmadik részben pedig egy koncerttétel előadása szerepelt a zeneiskolai tanítási gyakorlatban leggyakrabban előforduló, megadott koncertek közül. A versenyzők szereplését ezúttal is Benedekfi István magas színvonalú zongorakísérete segítette.

 

A jelentkezettek közül végül mindössze heten vállalták a megmérettetést. Művészi színvonalú produkcióik a hallgatóság számára igazi zenei élményt nyújtottak. A kötelezően választható Hubay hegedűdarabok például kiválóan alkalmasak voltak arra, hogy sokféle hangulatot, balkéz-technikai és vonókezelési felkészültséget megjelenítsenek, a versenyzők muzikalitásáról is számot adhattak. Érdekes volt látni, hogy ugyanazon előadási darabok milyen sokféle előadásban, sokszor egymástól igen eltérően – mégis meggyőzően szóltak. A Mazas etűdökről pedig ismét bebizonyosodott, hogy nem véletlenül jelentik a zeneiskolai hegedűoktatás alapját. Még a felnőtt hegedűsök számára is alkalmasak, hogy megmutathassák technikai felkészültségüket, ugyanakkor a zenei kifejezés lehetőségét is nyújtják. Öröm volt hallgatni a fiatal, felkészült hegedűtanárokat és a pályán régóta működő hegedűtanárok hasonlóképpen felkészült, érett játékát. Teljes mértékben egyetérthetünk a zsűritagok által megfogalmazott véleménnyel, valamennyien nagyszerű példát mutatnak tanítványaiknak.

 

 

A verseny első díjasa, Pécsiné Pánczél Mária (a kép bal oldalán) a zsűri tagjaival:

Dénes László (a kép jobb szélén), S. Dobos Márta és Oláh Vilmos

 

A verseny első díját Pécsiné Pánczél Mária, a szegedi Király-König Péter Zeneiskola hegedűtanára érdemelte ki. Szép hegedűhangja, stílusos, rendezett előadásmódja nemcsak a zsűri értékítéletével, de a közönség tetszésével is találkozott. A második díjat Benedekfi Zoltán, a szegedi Hammidó Alapfokú Művészeti Iskola és Remenyik Gabriella, a pomázi Teleki-Wattay Művészeti Iskola tanárai kapták. Kóta Péterné, a Körmendi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Farkas Erzsébet, a budapesti Egressy Béni Zeneiskola tanárai pedig harmadik díjban részesültek. A verseny valamennyi helyezettjét különdíjjal is jutalmazták. Szintén 50 000 Ft-os hangszerjavítási utalvány különdíjban részesültek Fekete Patrícia, a Komáromi Egressy Béni Alapfokú művészeti Iskola és Mautner Zsida Ramóna, a budapesti Solti György Zeneiskola hegedűtanárai.

 

A második helyezett Benedekfi Zoltán (hegedű) és kamarapartnere,

Benedekfi István (zongora)

 

A versenyt Hubay Jenő egyetlen zongoradarabja, a négykezes Magyar Induló nyitotta Benedekfi Tünde és Benedekfi István avatott tolmácsolásában. Zárásaként pedig Szecsődi Ferenc a Hubay-iskola „titkáról” szóló, nagysikerű előadását hallhattuk. Előadásában azt hangsúlyozta, hogy egy nagyhatású, elkötelezett művész-tanár személyiség hatása, a fegyelem, a mesterségbeli tudás, a természetes hegedűjáték elsajátítása és alapvető technikai szabályok betartása, betartatása eredményezte, hogy világhírű tanítványok sora került ki keze alól, és máig ható iskolát teremtett.  Hubay művei közül a Carmen-fantázia, Popper Tarantellájának hegedűátirata, a Szerelmi vallomás, a Szerelemittasan és a II. Csárdajelenet hangzott el Szecsődi Ferenc és Benedekfi István előadásában.

 

Janurik Márta

(Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar)