KESZTHELYI HELIKON

 

(2018. április 19-21.)

 

„Örülj hazám, a köd elszéledett

Dicső Phoebusz aranysugári fénylenek

A Helikon emitt emelkedett

A Balaton partján, - virányán Keszthelynek.”

/Dukai Takács Judit: Serkentés a magyar múzsákhoz/

 

  Ismét részesei lehettünk a gróf Festetics György által megálmodott és megvalósított helikoni ünnepségeknek. Köszönet és hála a lelkes utókornak.

  2018. április 19-21-ig több ezer művészetet kedvelő középiskolás diák adott randevút egymásnak a Balaton-parti városban, hogy 18 kategóriában összemérjék tudásukat.  

    A helikoni rendezvények krónikája több mint 200 éves múltra tekint vissza.  Az első rendezvényre 1817. február 12-én került sor. Olyan jelentős személyiségek vettek ezen részt, mint Berzsenyi Dániel, Horváth Ádám, Dakai Takács Judit.

    Az újkori helikoni ünnepségeket 1958 óta rendezik, de az igazi megújulásra, a hagyományokhoz való visszatérésre a 90-es években került sor. A 2008-as, 50 éves jubileumon a résztvevők száma meghaladta a 4000 főt. A helikoni parkban felállított emlékművön Jókai sorai olvashatók: „És lesz népünk, amely hazájának örül, mely nevének díszére munkál, lesznek nagy embereink,  kiket a világ bámulni fog.” Ezen sorokat igazolja egy fontos esemény. 1965-ben itt hangzott el először a szerző jelenlétében Kodály Zoltán Kisfaludy Sándor szavaira komponált Mohács című vegyes kari alkotása.  A művet a Pécsi Nagy Lajos Gimnázium énekkara szólaltatta meg Ivasivka Mátyás karnagy úr vezényletével.

   A Magyar Kodály Társaság elnöksége képviseletében a kórusokat hallgattam a Balatoni Múzeumban. Három kategóriában /nőikarok, vegyes karok, kamarakórusok/ összesen 56 énekkar – ilyen sokan még nem voltak az előző években - mutatta be versenyprogramját az országos hírű szakemberek előtt – Thész Gabriella, Soltészné Lédeczi Judit, Tillai Aurél – és örvendeztette meg a mindvégig telt házas publikumot.

 

 

Tillai Aurél és a diákok

 

    Szívet gyönyörködtető és örvendetes, hogy ennyi város /szám szerint 23/ és iskola küldte el kórusait a fesztiválra. Volt olyan intézmény, ahonnan mindhárom kategóriában énekeltek a diákok.

    Ők a KÓTA díszoklevelét kapták:

 

Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziuma,

Nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium,

Veszprém, Lovassy László Gimnázium

 

   Mindez bizonyítéka annak, hogy ahol az iskolavezetés, a tanári kar, a szülői háttér közös ügynek tekinti a kórusmuzsikálást, ott az eredmények sem maradnak el.

    Nagyszerű dolog, hogy néhány városból több kórus is érkezett a Helikonra – Pécs /14/, Nagykanizsa /5/, Székesfehérvár 5/, Kaposvár /3/, Szekszárd /3/. Öröm tudni, hogy milyen sokan nyitottak a közös éneklésre.

Ugyanakkor sajnálatos, hogy az olyan nagy múltú zenei hagyományokkal rendelkező város, mint Győr, ezúttal sem képviseltette magát.

   A hallgatóság soraiban ezúttal is ott voltak az iskolaigazgatók, tanárok, szülők, iskolatársak, akik hálás tapssal, felállva éljenezték az éneklő diákokat.

    A zsűri ezúttal is nagyra értékelte a színes műsor összeállítást, a tiszta intonációt, az átélt éneklést, stílusos előadást. Kritikusan szólt mindezekről.

    A műsorokban gyakran csendültek fel Kodály Zoltán /23-szor/, Bárdos Lajos /17-szer/, Karai József /9-szer/, Farkas Ferenc /6-szor/, Daróci Bárdos Tamás /4-szer/ művei, de többen énekelték Kocsár Miklós, Halmos László, Tillai Aurél műveit is. Sajnáltuk, hogy Bartók Béla műveit kevesebben választották /4 kórus/.

    Sokan énekeltek szépen válogatott népdalcsokrot, emlékezetes volt a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium Leánykarának Csík megyei népdalcsokra, a Veszprémi Padányi Katolikus Iskola Gregorián Kamarakórusának karácsonyi kanciói.

     Tudjuk, hogy napjainkban milyen nehéz a fiúkat rávenni az éneklésre, ezért is örültünk a szépszámú vegyes karnak és a négy fiú kamarakórusnak /Székesfehérvár, Kodály Zoltán Gimnázium – vez.: Kneifel Imre; Pécs, Református Gimnázium vez.: Pap Tamás; Székesfehérvár, Teleki Blanka Gimnázium – vez.: Auth Ágnes; Pécs, Nagy Lajos Gimnázium – vez.: Havasi Gábor/. Példa értékű szakmai munka dicséri a karnagy kollégákat. Sokat beszélünk mostanában a mindennapi éneklésről. Látva és hallva sok éneklő diákot, a mosolygós arcokat, nincs okunk panaszra.

    A fesztivál méltó zárásaként valamennyi kórus előadásában Kodály Zoltán – Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz kánonját vezényelte Hoppál Péter országgyűlési képviselő, karnagy úr.  Zúgott, zengett több száz torokból: „Nem sokaság, hanem lélek, s szabad nép tesz csuda dolgokat”.

    A bemutatókat követően a Főtéri templomban a 2 évvel ezelőtti rendezvény legjobbjai adtak ünnepi hangversenyt Kertész Attila Liszt-díjas kanagy úr kiváló konferálásával.

   A zsűri elnöke, Tillai Aurél Kossuth-díjas karnagy úr egy régi kínai bölcs gondolatával zára az értékelést:

 

„Aki másokat ismer: okos,

Aki magát ismeri, bölcs,

Aki másokat legyőz: erős,

Aki önmagát legyőzi, hős.”

                    

 Arany minősítést kapott  23, ezüstminősítést 24, bronzminősítést 9 kórus.

Fődíjas Kórusok:

 Székesfehérvár, Teleki Blanka Gimnázium Vegyes Kara

karnagy: Auth Ágnes

Pécs, Nagy Lajos Gimnázium Laudáte Fiú kamarakórusa                                       

 karnagy: Havasi Gábor

Veszprém, Lovassy László Gimnázium Női Kara

karnagy: Tóth Mária

 

A Keszthelyi Vajda János Öregdiákok Egyesületének különdíja:

Nagykanizsa, Piarista Gimnázium Piccolo Kamarakórusa

karnagy:  Ráczné Bella Cecília

A Helikoni Alapítvány különdíja:

Dunaújváros, Széchenyi István Gimnázium Vegyes Kara

karnagy: Pocsai Mária                                              

 

 Külön is köszönjük Keszthely város vezetőségének, pedagógusainak áldozatos, lelkiismeretes munkáját.

A kórusbemutatók mintaszerű szervezéséért és lebonyolításáért Kendeh Gusztávné rendezőnek, a Helikon Kórus karnagyának, és munkatársainak, Pálné Szelencsik Klára és Varga Zsuzsanna karnagyoknak ezúton is köszönjük, hogy  példamutató figyelmességgel segítették a kórusok és vezetőik munkáját.

 

„Itt kék Balaton „partja virányain,….

Itt a keszthelyi zöld parton emelkedik

A csendes Helikon”

/Berzsenyi Dániel: Keszthely/

Nagy Ernő