ELHUNYT STIMECZ ANDRÁS ÉNEK-ZENETANÁR, KARNAGY

(1971-2018)

 

 

HELYI ÉRTÉK - STIMECZ ANDRÁS, KARNAGY - 2015.06.15. (15:14)

(Újbuda TV filme, 2015)

 

 

Stimecz András* karnagy 1971. október 30-án született Nagykanizsán

.
A gimnáziumi tanulmányok (Bencés Gimnázium, Pannonhalma, érettségi 1990-ben) után a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen tanult karvezetést Tillai Aurélnál (Iskolai ének-zenetanár – karvezető oklevél 1994-ben). Karvezetői tanulmányait a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián folytatta, Szabó Sípos Máténál és Párkai Istvánnál, párhuzamosan az egyházzene szakot végezte Dobszay László vezetésével (Középiskolai ének-zenetanár – karvezető és Egyházzenész oklevelek 1999-ben). 2000. szeptemberétől a Bethlen Gábor Gimnázium (Budapest, XI. kerület) ének-zene tanára, karvezetője, és betöltötte a Gesualdo Kamarakórus karnagyi teendőit is: 2009-ben ennek a 21. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Versenyen „Igényes művekkel való kórusnevelő munkájáért” különdíjat kapott.

(*Gesualdo – kórustagok)

 

*


„Szomorú szívvel értesítjük a Parlando olvasóit, hogy Stimecz András kollégánk 2018. november 15.-én Budapesten váratlan hirtelenséggel elhunyt. 47 éves korában "megállt a szíve", mesélték döbbenten a gyerekek, volt tanítványai.

 

Nagyszülőként, két kislányunokám kísérőjeként őszinte tisztelettel és megbecsüléssel néztem azt a hatalmas és lelkes zenei munkát, mellyel az egykori 8 osztályos Bartók Béla Zenei Általános Iskolából a Bethlen Gábor nevét viselő, 12 osztályossá bővített 6+6 osztályos Általános Iskola és Gimnázium zenei feladatait átvette és feleségével együtt irányította. Minden

korosztályra kiterjedő hangszeres- és énekes csoportjai, muzikalitása, zenei igényessége egész életre szóló zenei alapot adott hozzájáró gyerekeinknek. Láttam Őt vezényelni iskolai ünnepélyeken, kerületi kórusversenyeken, karácsonyi műsorokon. Választott műsorai, lélekemelő munkája hallatlan igényességről, nagy tárgyi tudásról tanúskodtak. Emelkedett betanító munkájának emléke az iskolán kívülre is kisugárzott. A Szent Gellért templomban rendezett karácsonyi betlehemesei, a közös éneklések még a szülők egymást nem ismerő alkalmi csoportjaiból is igazi karácsonyi közösséget kovácsoltak. Elfogadhatatlan hiányát a gyerekek fájdalma máris szomorú mondatokká formálja: „De hiszen még kedden, az utolsó óráján végig népi siratókat hallgattatott velünk! Érezte, hogy el fog menni?" - kérdezte egyikük. S egy még árulkodóbb kínzó kérdés: „Ki fogja ezek után a zászlókat, most a feketét, kitenni? Mindig Ő tette ki! Mert neki a zászló is mindig fontos volt! Hogy az mindig kinn legyen, ha az alkalom szerint kinn kell annak lennie!" Köszönjük, Tanár Úr!

 

Szőnyiné Szerző Katalin

 

 

Függelék:

 

Hassler, Hans Leo: Nun fanget an - Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium (1:47)

Budapest XI. kerület Bethlen G. Ált Isk. és Újreál Gimn. "Bethlen-consort" blockflöte quartett - művészeti vezető: Stimecz András

 

Kodály Zoltán: Norvég leányok (Weöres Sándor) (2:49)

Gesualdo Chamber Choir - Budapest / conductor: András Stimecz