ÁCSNÉ SZILY ÉVA

 

Hegedű hangszeres tanításmódszertani jegyzet

H

Ácsné Szily Éva és egyik növendéke

 

[PDF]

Hegedű hangszeres tanításmódszertani jegyzet - Pécsi ...

 

Nyelvi lektor:  Sipos Erzsébet, Kertészné Márky Gabriella

Szakmai lektor: habil. Bánfalvi Béla

Szerkesztő: dr. habil. Vas Bence

Felelős kiadó és vezető: dr. habil. Vas Bence

PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet H-7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16.

Tipográfia: molnARTamás

 

 

Tartalomjegyzék

A szerkesztő előszava 9

Zenepedagógia 13

Bevezetés 15

Növendékek túlterheltsége 16

A hegedűórák légköre 16

Az előjátszás, a darab bemutatása 17

Mindig ugyanazt tanítjuk 17

A tanár, mint magánember 17

A zenetanítás a nevelés egyik eszköze 18

A növendékek 19

A növendékek aktivizálása 19

A növendékek munkájának eredményei 19

Bizalom a tanár és növendék között 20

A gyakorlás 20

Nyugodt környezet 21

A gyakorlás megtervezése 21

Akaraterő, koncentráció, figyelem 21

A pontosságra nevelés 21

A gyakorlás tempója 21

Metrum – számolás 22

Tanári visszajelzés a gyakorlásra 22

Külső inspirációk a gyakorlásra 22

Szereplés 22

Tanári viselkedés a szereplés és vizsga után 23

A tanár és szülő kapcsolata 23

Tanításmódszertan 25

Elődök – Honnan merítünk? 27

Hogyan adjam a növendékem kezébe a hegedűt és a vonót? 27

Előkészítő játékok hangszer nélkül 27

A hegedű elhelyezése 28

Az első megszólaltatás 29

Bal kar, tenyér, ujjak 29

A jobb kéz – a vonótartás, vonó húrra helyezése, vonóvezetés 30

A vonófogás 30

A vonóvezetés elindítása 30

A kotta olvasása 30

A technikai képzés 31

Hangolás 31

Az ujjak húrra való ejtése – emelése 31

Fekvésjáték – fekvésváltás 32

A vibrato 32

A jobb kéz 33

Húrsíkok – Húrváltás 33

Az etűdök. Mi az etűdök célja? 34

A zenei képzés 35

A lapról játék fejlesztése 36

A terv 36

Óratípusok 36

Néhány gyakorlati útmutató a gyakorláshoz 37

Bibliográfia 39

 

 

A kiadvány jogvédelem alatt áll!

A szerzői jog jogosultjának engedélye nélkül a kiadvány egyetlen része sem többszörözhető és vihető át semmilyen formában és eszközökkel, sem mechanikus, sem pedig elektronikus úton, kivéve, ha kiadó engedélyezi.

 

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0012. számon, a „Szakmai tanárképzés országos módszertani- és képzésfejlesztése” digitális kiadvány

ISBN 978-963-642-766-5 5