2019. Szeptember 11, 20:00,

Három Holló

1052 BUDAPEST, V. Piarista köz 1.

 

Giusto Chamber Ensemble

 

Objectified

 

Giusto Chamber ensemble performs works by James Tenney and Nikolaus Gerszewski.

 

Program:

James Tenney:                      For 12 Strings (Rising)', for 12 string instruments, 1971, 6'

Nikolaus Gerszewski:          Shape 25, for 12 string instruments, 2019/premier, 5' 

                                                 Solid Rock, for 12 string instruments, 2019/premier, 8' 

                                                 Spike, for 12 string instruments, 2019/premier, 3'

                                                 Lining, for 12 string instruments, 2019/premier, 24' 

                                                 Seam, for string trio, 2019/premier, 5'

 

After 'inert mass', on Atlatszo hang festival 2019, this is the second concert with Giusto chamber ensemble performing my music. This time I chose James Tenney's process-composition 'for 12 strings (rising)', from 1971, as an opener, not least in order to provide a historical context for my own work. With Tenney (1934-2006), who must be regarded the most significant american composer of the post-Cage period, the sound, as a material substance, has finally become fully objectified; 'music' is no longer an issue; the sound itself is at the same time form, and medium.

 

For 12 Strings (Rising) is based on the 'Shepard scale', a phenomenon discovered in 1964, by the cognitive scientist Roger Shepart, creating the illusion of an eternally rising glissando. The 'Shepard scale' is virtually the acoustic counterpart of the 'Penrose stairs', an impossible object, developed by the mathematician Lionel Sharples Penrose and his son Roger, in 1958, showing an endlessly ascending, or descending staircase; this had inspired the artist MC Escher for his famous graphic 'Ascending and Descending'.

 

Shape 25 investigates another aspect of the Penrose stairs, namely the moment when the spectator decides whether to follow the upward-, or the downward movement of the stairs. The work features both ascending and descending glissandos, while dynamic relations continuously change, at one time emphasizing the upward, another time the downward trend.

Solid Rock is a massive sound-block, involving no chord progression at all. It is shaped from a 24-note chromatic cluster, of piled up tritone intervals, each pulsing in a different tempo; gradual changes in relations of tempo and volume create a notion of spaciousness.

Spike is another glissando piece; this time the ascending and the descending movements form a spike, leading up to the note 'd'. 

Lining provides a densely woven quartertonal web, spread over two octaves, subdevided in groups of always four notes (within an individual part), constantly repeating, thereby performing changes in tempo, dynamics, mode of attac, and even sequence.

Seam is written in a sixth-tone system, devided in two third-tone scales, shifted by a semitone. While the viola performs a continuous tremolo on the semitone-interval c/db, which forms the centre of the piece's tonerange, the cello performs an upward-, the violin a downward movement, always across two octaves, both finally arriving at the centre. 

 

Giusto chamber ensemble was founded in 2004, and works basically as a string ensembe. It regularly performs in Budapest and all over Hungary. The ensemble plays without a conductor, under the direction of the solist Erika Litvan. Several premieres of contemporary works are related to the ensemble's name.

 

Giusto Kamarazenekar

 
A Giusto Kamarazenekar James Tenney és Nikolaus Gerszewski műveit adja elő.
 
Program: 
James Tenney:           For 12 Strings (Rising), 12 vonós hangszerre, 1971, 
Nikolaus Gerszewski:             Shape25, 12 vonós hangszerre, 2019/premier, 
                                    Solid rock, 12 vonós hangszerre, 2019/premier, 
                                    Spike, 12 vonós hangszerre, 2019/premier, 
                                    Lining, 12 vonós hangszerre, 2019/premier, 24’
                                    Seam, vonós hármas, 2019/premier, 
 
A 2019-es Átlátszó Hang Újzenei Fesztiválon bemutatott ’inert mass’ című darabom után a Giusto Kamarazenekar második alkalommal adja elő a műveimet. Ezúttal az előadás nyitányaként James Tenney 'For 12 strings (Rising)' 1971-es folyamatkompozícióját választottam, részben saját munkáim történeti kontextusának megteremtése érdekében. Tenney (1934-2006) - a Cage utáni időszak legfontosabb amerikai zeneszerzője – műveiben a hangzás, a maga anyagi jelenlétében véglegesen tárgyiasul. A 'zene' innentől már nem kérdés, maga a hangzás egyben a forma és a médium. 
 
A For 12 strings (Rising) a Shepard-skálán alapul. Ez a 1964-ben Roger Shepard kognitív tudós által felfedezett jelenség az örökké emelkedő glissando illúzióját hozza létre. A 'Shepard-skála' gyakorlatilag a 'Penrose lépcsők' akusztikus párja. Utóbbi egy olyan lehetetlen tárgy, amelyet Lionel Sharples Penrose matematikus és fia, Roger fejlesztett ki 1958-ban, és amely végtelenül növekvő vagy csökkenő lépcsőket ábrázol; ez inspirálta MC Escher híres "Ascending and Decending" grafikáját is.
 
A Shape 25 a Penrose-lépcsők egy másik aspektusát vizsgálja, nevezetesen azt a pillanatot, amikor a néző dönti el, hogy a lépcső felfelé vagy lefelé történő mozgását követi-e. A darab növekvő és csökkenő glissandókkal egyaránt dolgozik, miközben a dinamikus kapcsolatok folyamatosan változnak: egyszer felfelé, máskor lefelé mutató tendenciát követnek. 
A Solid Rock egy hatalmas hangblokk, amelyben egyáltalán nincs akkord progresszió. Egy 24 jegyzetű kromatikus klaszterből van kialakítva, felhalmozódott triton intervallumokból, mindegyik eltérő tempóban pulzálva; a tempó és a hangerő viszonyának fokozatos változása térérzetet hoz létre. 
A Spike egy újabb glissando darab; ezúttal a növekvő és csökkenő mozgások egy, a „d” hangjegyhez vezető tüskét képeznek.  
A Lining sűrűn szövött, két oktávra osztott, negyedhang szövedéket alkot, mindig négy jegyzetből álló csoportokra osztva (az egyes részeken belül), folyamatosan ismétlődő, ezzel változtatva a tempót, a dinamikát, az ütközési módot és az egyenletes sorrendet. 
 
A Seam hatod hangrendszerben íródott, két harmadhang skálába osztva, egy félhanggal eltolva. Míg a brácsa folytonos tremolo-t játszik a c/db félhang intervallumon, amely a darab hangtartományának központja, addig a cselló felfelé, a hegedű lefelé mozog, mindig két oktávon keresztül, mindkettő végül a középpontba érkezik.
 

A Giusto Kamarazenekar 2004-ben alakult meg és alapvetően vonószenekarként működik. Azóta rendszeresen ad koncerteket Budapesten és országszerte egyaránt. A zenekar karmester nélkül játszik Litván Erika koncertmester, szólista vezetése alattTöbb kortárs ősbemutatója fűződik a zenekar nevéhez.

 
 

Giusto-Kamara

Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.

Giusto-Kamara | Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.