Buzás Zsuzsa – Steklács János

A kottaolvasási képesség szemkamerás vizsgálata felső tagozatos tanulók körében*

 

 

http://lib.ke.hu/tartalom/Kiadv%C3%A1nyok/Szemkameras-vizsgalatok-a-pedagogiai-kutatasban.pdf

A szerzők tanulmánya megtalálható a „Szemkamarás vizsgálatok a pedagógiai kutatásban” c. tanulmánykötet (Szerkesztette: Steklács János, kiadja: Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara, 2019) 133. oldalán.

 

 

TARTALOMJEGYZÉK:

 

Bevezetés...............................................................................................................1

Steklács János: A szemkamerás vizsgálati módszer lehetőségei a pedagógiai szempontú kutatásokban..................................................................................................5

 

Gál-Szabó Zsófia, Steklács János, Korom Erzsébet: Feladatmegoldó viselkedés és kombinatív stratégiák felsoroló kombinatív probléma megoldása során......................25

 

Gonda Zsuzsa, Steklács János: Digitális szövegek olvasási folyamatának vizsgálata szemmozgáskövetéssel................................................................................................. 51

 

Szabó Ágnes, Bóna Judit, Babutsán Rita, Steklács János: Hallássérült tanulók jelnyelvi szövegértésének szemkamerás vizsgálata................................................................….69

 

Thékes István: Egy angol kifejezések ismeretét mérő teszt validálási eljárása szemmozgásvizsgálattal................................................................................................85

 

Csíkos Csaba, Steklács János: Egy tízéves tanuló szemmozgásos vizsgálattal feltárt probléma megoldási folyamatának fázisai....................................................................99

 

Vígh-Kiss Erika Rozália, Csíkos Csaba, Steklács János: Negyedik osztályos tanulók szorzási stratégiáinak vizsgálata szemkamerás módszerrel ........ …………………..119

 

Buzás Zsuzsa, Steklács János: A kottaolvasási képesség szemkamerás

vizsgálata felső tagozatos tanulók körében...................................................133

 

Kékes Szabó Marietta, Steklács János: A tárgyi világ észlelésének szemkamerás vizsgálata autizmussal élő és tipikus fejlődésű gyermekek körében..........................149

 

Devosa Iván, Maródi Ágnes, Steklács János: A NeuroSky Mindwave mobileszköz alkalmazása a szemmozgáskövetéses kutatások során, a tanulók mentális terhelésének vizsgálatára .................................................... ……………………………………...173

 

Eye-tracking Examinations in Educational Research ................................................187

 

A kötet szerzői.............................................................................................................197

 

 

 

*Buzás Zsuzsa Adjunktus a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Művészeti és Anyanyelvi Nevelési Tanszékén. Szolfézs-, zeneelmélet-, karvezetéstanár, valamint angol nyelvtanári diplomáit a Szegedi Tudományegyetemen, ének-zene tanár, karvezető és zeneelmélet-tanári egyetemi diplomáit a Debreceni Egyetemen szerezte. Az MTA Pedagógiai Bizottság Tantárgypedagógiai Albizottságának titkára, valamint az MTA SZTE Ének-zene Szakmódszertani Kutatócsoport tagja. Tudományos fokozatát az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában szerezte. Kutatási területei a kottaolvasási képességek fejlődése, a zenei képességek és más kognitív képességek összefüggései, a Kodály-koncepció.

 

Steklács János Egyetemi tanár, tanszékvezető az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának tudományos főmunkatársa. Magyar nyelv és irodalom, hungarológia, magyar mint idegen nyelv szakos tanári diplomáját és tudományos fokozatait a Pécsi Tudományegyetemen szerezte. Témavezető, oktató a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában, a Pécsi Tudományegyetem és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskolájában. Kutatási területe az alkalmazott nyelvészet, az olvasási képességek fejlődése és a tanulási folyamatok szemkamerás vizsgálata.