Katanics Mária életútja

 

Időszaki kiállítás Baján

 

 (Fotó: Kelemen Áron /Baja Város Honlapja)

 

A fenti címmel nyílt kiállítás 2019. november 15-én a három évvel ezelőtt elhunyt neves karnagy szülővárosában. Katanics Mária tizenkilenc éves koráig, 1948-ig Baján élt. Itt végezte a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Kalocsai Iskolanővérek Intézetében az elemi, majd a polgári iskolát, végül a líceumot, illetve a tanítóképzőt.

 

A bajai iskolában eltöltött másfél évtized, az iskola szellemisége, a nővérek nevelői hatása egész életére meghatározó volt. 1983-ban így írt erről: „Ötven évvel ezelőtti első lépéseimet, amelyeket a Miasszonyunk Leánynevelő Intézetben megtettem, az Úristen segítségével soha nem fordítottam másfelé, mint amire ott irányítottak. Életemre, pályámra, világnézetemre, az emberek­kel, a világgal, a családommal való kapcsolatomra ez a nevelés volt véglegesen döntő hatású. Több élet is kevés volna, hogy lerójam hálámat a Rendnek azért, amit ott kaptam.”

 

Katanics Mária

 

A budapesti Zeneakadémián 1952-ben szerzett énektanári diplomát. Ezután a Cinkotai Tanítóképzőben, később a budapesti Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban, 1972-től a Marczibányi téri Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskolában tanított és vezetett kórust. 1984-től a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskolán, majd az ELTE-n és a Zeneakadémia Tanárképző Intézetében oktatott kórusmódszertant és karvezetést. Ötvenöt éven át, 2007-ig tanított.

 

Katanics Mária

 

1959-ben megalapította és hosszú évtizedeken át vezette a Szilágyi Erzsébet Nőikart, amely a magyar kórusművészet egyik legjelentősebb együttesévé vált. Számtalan hazai fellépésük, huszonhárom külföldi koncertkörútjuk, kórusversenyeken elért kimagasló eredményeik, rádió- és tévészerepléseik elismertté tették a kórust szerte Magyarországon és sok európai országban. Mohayné Kata­nics Mária országszerte rendszeresen tartott karvezető tanfolyamokat, módszertani továbbkép­zé­seket. Húsz éven át a Magyar Rádió Énekkarának vendégkarnagya is volt. Nyári egyetemi kurzu­sokat vezetett az USA-ban, Kanadában és Japánban. A nyolcvanas években két könyvet írt Bartók Béla és Kodály Zoltán kórusműveiről. Munkássága elismeréséül többek között a Magyar Köztársa­sá­gi Érdemrend Kiskeresztjével (1994) és Bartók-Pásztory díjjal (2005) tüntették ki.

 

Katanics Mária a Szilágyi Erzsébet Nőikar élén

 

Énektanári és karnagyi munkájában magával tudta ragadni a tanítványait. Mindaz, amit ők és a kórustagok kaptak tőle, sok esetben életre szóló élmények, hatások, útmutatások voltak. Számtalan visszaemlékezés őrzi annak emlékét, hogy sokan életük különböző helyzeteiben évekkel, évtizedekkel később is mélyen merítettek abból, amit Katanics Máriától, egykori tanáruktól vagy karvezetőjüktől kaptak.

 

Katanics Mária

 

Házastársával, dr. Mohay Bélával négy fiúgyermeket neveltek fel. Később tizenegy unokája tette teljessé szép családi életét.

 

A kiállítás mottója egy Sík Sándor-i idézet: „Az én lelkem a tüzek lelke, az én dalom a hajnalé.” Katanics Mária ezt a két sort írta fel a líceumban éveken keresztül több füzete első lapjára. Talán egész életének jelmondatául választotta ezt. Milyen mélyen kifejezi ez a hivatását, életét vezető lelkületét, ahogy tanított, ahogy kórusokat vezetett, ahogy gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt átadta a zene szeretetét és megélte az emberi kapcsolatait. Mindig előre tekintett, és mégis megőrzött mindent, amit csak lehetett. Megannyi írás, fénykép, dokumentum, levél és tárgy maradt a hagyatékában, melyek élete legkülönbözőbb időszakaiból mutatnak valamit róla, őriznek valamit tőle. A tárlat anyagának összeállításához bőségesen tudtunk ezekből válogatni.

 

Tavaly ősszel egykori iskolájának utódjában, a Szent László Általános Művelődési Központban méltó módon megemlékeztek róla, egy ünnepség keretében az iskola egyik termét róla nevezték el. Decemberben a Városházán posztumusz Baja díszpolgára címet kapott. 2019. áprilisban az önkormányzat márványtáblát állíttatott szülőházának (Szent Antal utca 24.) falán*.

 

Ezen előzmények után ad most teret Baján a Bácskai Kultúrpalota (Szentháromság tér 3.) közel három hónapon keresztül a nagyszabású kiállításnak, amely végigvezeti a látogatót Katanics Mária életének lényegesebb állomásain, betekintést ad, hogy az országos és nemzetközi hírű zenepedagógus és kórusvezető hogyan tudott hatni sajátos karizmájával számtalan tanítványára. A tárlat megmutatja, hogy miként vélekedett önmagáról, munkájáról, hozzá közel állókról, tanításról, karvezetésről, hitről, illetve milyennek látták őt mások hivatása gyakorlása közben és azon kívül. A képeket és szövegeket tartalmazó huszonhárom nagy méretű tabló részben időrendi, részben tematikus rendet követ, ezekhez csatlakoznak a vitrinekben és a falakon elhelyezett tárgyak, emlékek Katanics Mária életének legkülönbözőbb szakaszaiból kisgyermekkorától idős koráig. Két érintőképernyős monitor lehetőséget ad a látogatónak, hogy több tucat, egyenként néhány perc időtartamú régi filmrészletet és hangfelvételt megnézzen, meghallgasson. A tárlat megtekintésekor mindenki elvihet egy harminckét oldalas füzetet, amely a tablók tematikáját követve Katanics Máriától származó rövid írásokat, és őróla szóló idézeteket tartalmaz. Ez kiegészíti és egyben teljessé teszi azt a gazdag anyagot, amely Baja egykori szülöttjének életútját tárja – ilyen formában és ilyen részletességgel most először – a nyilvánosság elé. A tárlat 2020. február 5-ig látogatható hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 8 és 16 óra, szerdán 8 és 17 óra között.

 

Bízunk benne, hogy a kiállítást a későbbiek során máshol is – reményeink szerint Budapesten is – megnézhetik az érdeklődők.

 

Mohay Péter

 

 

A képek Katanics Mária hagyatékából valók. (A Szerk. megj.)

 

* Emléktáblát avattak M. Katanics Mária karnagy ... – Parlando (2019/3.)