Az

 (5700. Gyula Városház utca 13.)

S Z A K M A I  B E S Z Á M O L ÓJA

2019. évi tevékenységéről, programjairól

 

A 2019-es esztendő ismét évfordulók jegyében zajlott, hiszen Társaságunk 1989 novemberében alakult, s az azóta hagyományos Történelmi Hangversenyeink immár XXX. előadását rendezhettük meg idén, mely 175 éves Hymnuszunkat ünnepelte.

 

Korábbi szakmai partnereink száma, jelentősége ismét gyarapodott, mely tevékenységi körünket egyre inkább bővíti az országos jelenlét felé. Ebben kiemelkedő jelentőséggel bír a Budapesti Filharmóniai Társasággal való, folyamatossá vált együttműködésünk, mely már idén több jeles zenei programot eredményezett, s ez a 2020-as évben folytatódik.


Januárban és februárban is két-két alkalommal zajlottak egyeztetések Gyula Város vezetőivel az esztendő kiemelt kulturális eseményeiről Áchim Erzsébet művésznő elnökségi tagunk, Kun Miklós úr, a Várfürdő igazgatója és Dézsi János alelnök úr részvételével. Február második felétől pedig már több ízben tartottunk előkészítő próbákat az Erkel Ferenc Vegyeskarral.

 

Március 15-én a Gyulai Városháza Dísztermében került sor XXX. Történelmi Hangversenyünkre. Ezen a Kórus és karigazgatójuk, Perlaki Attila karnagy úr, Gál Csaba zongoraművész, valamint jómagam az 1844-es pályázati Hymnuszok bemutatásával idéztük fel a 175 esztendővel ezelőtti eseményeket. Meghívásunkra az ünnepnapot és annak városi programjait megtisztelte jelenlétével, majd a koncert elején köszöntőt mondott Rónaszékiné Keresztes Mónika, a magyar zenei nevelésért felelős miniszteri biztos, de a Budapesti Filharmóniai Társaság képviseletében jelen volt Tóth László elnök úr is. A közönség lelkes érdeklődéssel, majd hosszantartó tapssal fejezte ki elismerését a zenetörténeti ritkaságok bemutatása után.

 

Rónaszékiné Keresztes Mónika az Erkel Ferenc Társaság XXX. Történelmi Hangversenyén (Rusznyák Csaba fotói)

 

Május 18-án került sor – ezúttal Dézsi János alelnök úr vezetésével – éves rendes Közgyűlésünkre a gyulai Mogyoróssy János Könyvtárban, mely mind a korábbi esztendő gazdálkodását és szakmai beszámolóját, mind a 2019-re vonatkozó további terveket elfogadta, támogatta. Egy héttel később rendezte meg Erkel szülővárosa a XXVIII. EDÜ-fesztivált, melynek kórus-szekciójában Erdélyi Ágnes és Kabdebó Sándor karnagy kollégáimmal zsűrizhettünk igen magas színvonalat képviselő középiskolás együtteseket az ország számos településéről.

 

Június 15-én a Nemzeti Múzeum Dísztermében, amely annak idején az országgyűlésnek is helyet adott, s ahol az Erkel által alapított Filharmóniai Társaság Zenekarának tevékenysége is elindult, mintegy 120 tagú előadói apparátus közreműködésével – Áder János, a Magyar Köztársaság Elnöke védnökségével - idéztük fel a 175 esztendővel ezelőtti eseményeket. A nagy érdeklődésre tekintettel szervezett két egymást követő hangverseny bevezetéseképpen Varga Benedek főigazgató úr, majd Debreceni-Droppán Béla a Nemzeti Múzeum főmuzeológusa, a Honismereti Szövetség elnöke (aki az előadások előtt Múzeumkerti sétákat is vezetett) mondott köszöntőt. Az esti koncertet – számos kulturális intézmény képviselője és művész kolléga mellett – településük delegációja élén megtisztelte jelenlétével Budakeszi polgármestere, dr. Győri Ottília és Kónya István gyulai alpolgármester is. A két városi küldöttség előzőleg a Fiumei úti Kerepesi temetőben megkoszorúzta Erkel Ferenc sírját. A Budapesti Filharmóniai Társaság Medveczky Ádám Kossuth-díjas karmester irányításával először Erkel – az együttes számára komponált – Ünnepi nyitányát adta elő emelkedett, az alkalomhoz valóban méltó módon, majd két ária hangzott el Keszei Bori igényesen szép megformálásában a Hunyadi Lászlóból, illetve a Bánk bánból. A hangverseny második felében e sorok írója az István Király Operakórus és a gyulai Erkel Ferenc Vegyeskar, valamint a zenekar közreműködésével mutatta be az 1844-es Hymnus pályázatra beérkezett ma még fellelhető pályaműveket, történeti előzményként pedig Erkel 1843-as Szózatát. A zeneművekről és keletkezési körülményeikről a közönség Becze Szilvia értően szakmai, ugyanakkor kifejezetten élvezetes műsorvezetéséből tájékozódhatott. A zenetörténeti kuriózumokat bőséggel felvonultató koncertek Keszei Bori, Heim Mercedes, Komáromi Márton és Jekl László énekművészek, valamint a kórusok és a zenekar tolmácsolásában Erkel Ferenc Magyar Cantate-jével, majd eredeti Hymnusza – a közönséggel együttes – előadásával zárultak.

 

A Hymnus 175 (Nemzeti Múzeum Díszterem, 2019. VI. 15.)

 

Másnap, június 16.-án Gyulán folytatódott az eseménysorozat az első nem budapesti egészalakos Erkel szobor avatási ünnepségével. Az alkotást Kun Miklós, a Gyulai Várfürdő Komplexum ügyvezető igazgatójának kezdeményezésére Szőke Sándor szobrászművész készítette el. Az eseményen dr. Görgényi Ernő polgármester úr által a város nevében meghívott vendégként volt jelen Rónaszékiné Keresztes Mónika miniszteri biztos az EMMI képviseletében, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke megbízásából Kiss-B. Atilla elnökségi tag, az Operettszínház főigazgatója, Ókovács Szilveszter a Magyar Állami Operaház főigazgatója, valamint az Erkel-utódok három generációjának tagjai is. Az este Áchim Erzsébet nagy sikerű zongorahangversenyével zárult a Gyulai Várszínház Kamaratermében. A szoboravatón és a hangversenyen is közreműködött az Erkel Ferenc Vegyeskar Perlaki Attila karnagy vezetésével, és nemzeti zeneszerzőnk egyik legifjabb muzsikus leszármazottjaként hegedűn Somogyváry Barnabás.

 

Az Erkel-szobor átadása a Gyulai Várfürdő Parkjában (2019. VI. 16.)

 

Nem sokkal az ünnepi hétvégét követően kereste meg Társaságunkat Dr. Bencze Izabella jogász asszony, aki jelen volt a Hymnuszról megemlékező Nemzeti múzeumi koncerten, hogy civil kezdeményezést kíván indítani Erkel eredeti művének visszaállításáért, a Magyar Köztársaság Alaptörvényében rögzítettek szellemében. Ennek folyományaként több cikk és számos interjú készült a témában a média különböző kulturális csatornáin.

 

Ugyancsak jelentős szakmai eredményként, de kultúra-őrző tevékenységként is nyugtázhatjuk, hogy - a Kodály Társasággal; néhai Ittzés Mihály† elnök úr vezetésével közös - korábbi tervünket 2019 folyamán sikerült beteljesíteni. Júliusban a híres Kodály-harmónium, majd kevéssel később maga a galyatetői Kodály-kápolna miniszteri támogatású felújítása és ünnepélyes keretek közötti átadása is megtörtént. Mindkét eseményen közreműködőként vettek részt a jótékony célú gyűjtést még 2018 tavaszán kezdeményező együttesek, a Kőbányai Szent László és a Ciszterci Szent Alberik Kórusok e sorok írójának vezetésével.

 

Mindeközben a Götz Nándor vezette Zenélő Budapest nyári rendezvényének részeként június és július minden vasárnap délutánján – a Budapesti Filharmóniai Társaság felkérésére általam szervezett – mini kóruskoncertekre került sor a Budavári Mátyás Templom melletti Zenepavilonnál az ország különböző településeiről meghívott kiváló nem hivatásos együttesek: gyermek-, és ifjúsági kórusok, női-, és felnőttkarok, valamint énekegyüttesek közreműködésével. Mind az előadóknak, mind a világ számos pontjáról érkezett hallgatóságnak tapintható élmény volt átélni a kultúrák találkozását, s nekünk büszkének lenni a fellépők valóban egyöntetűen igen magas színvonalú kóruskultúrájára.

 

November 7-én, Erkel Ferenc születési évfordulóján ismét a Gyulai Városháza Díszterme adott helyet a Budapesti Filharmóniai Társaság szólista művészei kivételes sikerű kamarahangversenyének. A koncert előtt Kónya István alpolgármester úrral együtt köszöntöttük a Gyula Város Önkormányzata által tavaly alapított Erkel Ferenc művészeti ösztöndíjat elnyerő Rózsa Kitti klasszikus ének szakos és Tóth Balázs rajz szakos egyetemi hallgatót. Rózsa Kitti számára az Erkel Ferenc Társaság nevében 2020 tavaszán esedékes diploma-hangversenyének Gyulán, szülővárosában való előadásának lehetőségét ajánlottuk fel. Az ezt követő nagyszerű koncerten Novák András klarinétművész szerkesztésében és közreműködésével Gábor Nagy Nóra (zongora) Kovács Csilla és Bíró Tamás (hegedű), Török Mátyás (brácsa) és Rönkös Ildikó (cselló) Rózsavölgyi Márk, Egressy Béni, Kodály Zoltán, Weiner Leó és Carl Maria von Weber műveinek ragyogó előadásával kápráztatta el a közönséget.

 

Rózsa Kitti ösztöndíjának átadása Somogyvári Ákos elnök és Kónya István alpolgármester jelenlétében

 

Szintén még ugyane hónapban kapott értesítést a Budapesti Filharmóniai Társaság, hogy az Emberi Erőforrások Minisztere támogatásra méltónak találta közös törekvésünket, már lezajlott és megvalósítandó rendezvényeinket a Hymnus 175 éves évfordulójának megünneplésére.

 

December 1-én Tóth László elnök úrral való korábbi elhatározásunknak megfelelően a Pesti Vigadóban hivatásos együttesekkel - a Filharmóniai Társaság Zenekarával és az Operaház Kórusával - rögzítettük Erkel eredeti Hymnuszát az 1844-es partitúrája alapján, de "közének" számára, vagyis mindenki által énekelhető B-dúrban. A képi- és hangfelvételt szakmai beszámoló levél kíséretében juttattuk el dr. Kásler Miklós miniszter úr számára azzal a szándékkal, hogy – dr. Bencze Izabella jogásznő országos kezdeményezéséhez csatlakozva – valóban érvényt szerezhessünk az Alaptörvénybe foglaltaknak, miszerint: "Magyarország himnusza Kölcsey Ferenc költeménye Erkel Ferenc zenéjével".

 

Ezidőtájt hasonló megkeresés érkezett a LIFE TV-t és az Ozone TV-t működtető Társaságtól is, hogy December 31-én éjfélkor az általuk felkért előadóművész tolmácsolásában lehetőség szerint autentikus formában hangozzék el nemzeti fohászunk a két adó műsorán. Ennek érdekében és támogatására átengedtük a MÁV Szimfonikus Zenekarral 2013 nyarán készített zenekari felvételt, a felajánlott honoráriumot pedig jótékonysági szervezet számára kértük továbbítani.

 

Röviddel ezután érkezett a szomorú hír: Bónis Ferenc† Széchenyi-díjas zenetörténész, az Erkel Ferenc Társaság alapító elnöke december 2-án, 87 éves korában otthonában váratlanul elhunyt. Temetésére a közelgő ünnepekre tekintettel 2020 januárjában kerül sor. Szakmai pályafutásáról, az Erkel kutatásban és a Társaság életében betöltött szerepéről, majd későbbi Kodály társasági elnökségéről honlapunkon emlékeztünk meg, a részletező méltatásra Kassai István Liszt-díjas zongoraművészt, az Erkel Ferenc Társaság – szintén alapító – elnökségi tagját kértem fel.

 

Az esztendő gazdag programkínálata a regionálisan, s az országosan is számos helyszínen megjelent szakmai és civil résztvevők-érdeklődők sokasága számára jelentett maradandó élményt, történelmi-kulturális és zenei ismeretszerzést. Általuk több tucat, a magyarországi zenekultúrában aktívan részt vevő kolléga, diák, kórus- és zenekari tag, valamint többezres befogadó hallgatóságunk részesülhetett maradandó élményekben.

 

2019-es programsorozatunk megvalósulásáért ezúton is kifejezem köszönetemet az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében Rónaszékiné Keresztes Mónika miniszteri biztos asszonynak, a Magyar Művészeti Akadémiának, Gyula és Budakeszi Város Önkormányzatainak, Tóth László elnök úrnak és a Budapesti Filharmóniai Társaság vezetőségének, dr. Bencze Izabella jogász asszonynak, közvetlen munkatársaimnak: Dézsi János alelnökünknek és Sós Judit titkárunknak, Perlaki Attila karnagy úrnak, továbbá gyulai és budakeszi partnereinknek, Kollégáimnak a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségében, a Kodály Társaságban, valamint a hangversenyeinken közreműködő énekes és zenekari Művész Barátainknak, Kórustagjainknak.

 

Gyula-Budapest, 2019. december 30-án.

 

                                                                                                        

    

 

 

Somogyváry Ákos