ROBI BÁCSI FELHÍVÁSA

 

    

Nem vagyok zenetanár, és még külön szolfézsra sem jártam, ennek ellenére tudnék kottát olvasni, ha látnék. Szükség esetén, a hallás után megtanult dallamot le is tudnám írni akármelyik hangnemben. Aki nem hiszi, még utánajárnia sem kell, mert ha felhív, szívesen elmagyarázom.

 

Hasonlóan Arkhimédészhez, magamtól jöttem rá, hogy mi is a kottaolvasás, hogy hogyan kell látni a kottát, hogy a látott dallam megszólaljon bennem.

 

........................................

 

Gyermekkorom óta gyengén látok, most már szinte semmit: gyakorlatilag teljesen vak vagyok. Ennek ellenére  nagyon szerettem volna harmóniumozni,

de a kottatartó messzebb volt annál, hogy a rá tett kottából le tudtam volna olvasni a dallamot. Ezért csak hallás után, utánzással tudtam megtanulni egy-egy éneket. Pedig ha akkor tudom, hogy mi a szolmizálás, le tudtam volna énekelni a szólamokat a kottából, majd pedig belső hallásomra támaszkodva, le is tudtam volna játszani a dalokat a kedvenc hangszeremen.

 

Ez a fájó gyerekkori élmény ötvenéves koromig elkísért, s csak csodálni, de követni nem tudtam a blattolókat. Azokat, akik – a kottát először látva, –

gond nélkül használják a zenei  olvasástudásukat és megszólaltatják hangszerükön a legnehezebb dallamokat is. De sajnáltam azokat a gyerekeket is, akik nem szeretik a szolfézsórákat, mert nehézséget okoz nekik a szolmizálás és  a lapról olvasás.  Nem egyszer ezért hagyják abba a hangszeres muzsikálás tanulását, és kezdenek elidegenedni az énekléstől, a kórusban vagy a hangversenyteremben átélhető közös zenei élmény ismételt keresésétől.

Pedig – jól tudjuk – kisgyermek korában mindenki szívesen énekel.

 

A szolmizálás valójában nagyon egyszerű dolog, ha megértjük a logikáját.

Azt, hogy a „dó” helyének a meghatározása a kulcsa a kottából éneklésnek,

amit akár játszva is megtanulhatna  bárki.  Foglalkoztatni kezdett ez a probléma:

hogyan lehetne az ének és a zene iránti nyitottságot  és motiváltságot, megőrizni  és továbbfejleszteni a zenei írás-és olvasástanulás által is.

 

A zene szeretetének forrása az éneklés! A kisgyereket először a kottaolvasásra kell rávezetni, de hogyan?  Erre a fogós kérdésre kerestem  a megoldást! Kodály Zoltántól tudhatjuk (Visszatekintés I. kötet) hogy

 

„Akit előbb énekre tanítunk, csak azután hangszerre, hamarabb megfogja a meloszát minden zenének... A szolmizálás gyorsabban visz a folyékony kottaolvasásra, de úgy kell tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség legyen a tanulónak, s egész életére beleoltsa a nemesebb zene szomját…”

 

Nagyon is hibás tehát az a gyakorlat, amikor az énekórákon az örömteli énekléstől elszakadva, pusztán számon kérhető elméleti ismeretként akarják megtanítani, a zenei írás és olvasás elemeit a gyereknek. Vagy ha a szolfézsórákon nem világosan,  hanem „alaposan”, a hangszertanuláshoz  szükséges módon tanítják a kottaismeretet, és a hangszer-játéktól várják a hallás fejlődését. Így, mire megértené a gyerek  a  szolmizálás lényegét, már el is megy a kedve  tőle. A hallása nem is fejlődik, nem tud, és nem szeret énekelni,

motiválatlan zenei anyanyelve megismerésére és  használatára.

  

Az a kisgyerek viszont, aki játékosan, örömmel énekelve vezetődik rá a kottaolvasásra,  aki korán  megtanul kottából énekelni, később könnyebben sajátítja el egy-egy választott  hangszeren a muzsikálás tudományát.

Keresi a közös zenei élmény alkalmait: szívesen vesz részt kóruséneklésben és hangverseny látogató, zeneszerető emberré válik. Ha kottaolvasási tudással kezdhetnék meg a gyerekek az iskolát, akkor a Kodály-módszer fölértékelődne!

 

Nem értelmetlen dolog tehát a szolmizálva éneklés, mert a szolmizálás a kotta-olvasás á, b, c-je, ami, a lapról való éneklés megtanulását, egyszerűbbé, gyorsabbá teszi.

 

............................

 

A bevezetésben már említettem, hogy 50-évesen jöttem rá, hogy mi is a blattolás. Ezért kifejlesztettem egy olyan számító-gépes módszert, amivel könnyen megtud tanulni akár még a botfülű is kottát olvasni. Ezzel a módszerrel a szolmizálási tudás hiánya áthidalható! A módszer jó, ki van próbálva, csak nem tudom hitelesíteni, mert nem vagyok pedagógus. Szeretném át adni a módszert egy olyan kreatív pedagógusnak, aki érdeklődik az újdonságok iránt.

Aki nem úgy gondolkodik a zenéről, mint valami fényűzésről, és az ének-zene órákat pedig, nem az egyik leghaszontalanabb tantárgynak tekinti.

 

A módszer minden eleme megvan, ki van próbálva, csak megfelelő formára kellene megcsinálni. Várom annak a személynek a jelentkezését, akinek szívügye az ének-tanítás jövője. Aki többet szeretne tudni rólam, és a módszerről, az olvashatja az egész írást az alábbi helyen.

 

 

Gál István Róbert: A zenei készségfejlesztést már a kisgyermekkorban el kell kezdeni! Egy zenebarát gondolatai

 (Parlando 2018/3.)

 

 

Szeretettel:

Robi bácsi

 

06 1/ 340-36 97

0630/367-5435

robibacsi37@gmail.com