Szerkesztő: dr. habil. Vas Bence

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet

2015

 

Brácsa mélyhegedű hangszeres - PDF Ingyenes letöltés

 

 

                         Tartalomjegyzék

 

 

 A szerkesztő előszava 11

 

 Zenepedagógia 15

 

Hangszerválasztás 17

A brácsatanulás szintjeiről 17

A brácsatanulás sajátos igényei 17

A tehetség kiválasztása és az alkalmasság kérdése. Kikből lesznek brácsás növendékek? 18

A hangszertanuláshoz kapcsolódó motiváció

fenntarthatóságáról 19

 

A hangszeres előadás különböző formáira és alkalmaira való felkészülés 20

A hangszeres előadás különböző formái 20

Felkészülés a hangversenyekre 21

Zenei versenyeken való részvétel fontosságáról 21

A hangversenyeken és zenei versenyeken nyújtott teljesítmény értékelése 22

Hangverseny-látogatásra, zenehallgatásra nevelés 22

 

A kamarazenélés elvéről és gyakorlatáról 23

Tanári szólammal ellátott gyakorlatok és kompozíciók 23

Kamaraművek a duótól a vonósnégyesig 24

 

A siker elérésének és a kudarc megelőzésének kérdésköre 26

A sikerélmény jelentősége 26

A lámpaláz és egyéb stresszes állapotok csökkentésének lehetőségei 26

 

Foglalkozási ártalmak 28

 

A zenetanár személyiségéről és a tanári kiégés veszélyeiről 31

 

A pályakezdők segítése 32

 

 

Tanításmódszertan 35

 

Brácsatanulmányok kezdése 37

A hangszerrel való találkozás 37

Auditív tanítási módszer 37

Az auditív tanulásra felhasználható anyagok 38

A hangszer súlyának kimérése 39

Az alt-kulcs olvasása és tanulása 39

A brácsakulcs olvasásának hangszeres gyakorlata 40

Hangképzési előkészítő feladatok 40

Technikai gyakorlatoktól a kamarazenéig 41

 

Test- és hangszertartási kérdések 41

Hangszertartási egyensúly kialakítása 41

A hangszertartási egyensúly kialakításának eszközei 41

A párna nélküli játékmód 42

A testtartás kialakításának konkrét feladatai 43

A testtartás hangszertartási vonatkozásai 43

 

A bal kéz mozgásai 44

Ujjgyakorlatok 44

Fekvésjáték 46

Fekvésváltás 47

A húrsík-játék és a húrváltás technikája 49

A nyújtás 49

A skálázás 50

A vibrátó jelentőségéről 52

Vibrátó típusok 53

 

A jobb kéz mozgásai 54

A felkar mozgásai 54

Az alkar és a könyök mozgásai 54

A csukló mozgásai 55

Az ujjak mozgásai 55

Az ujjak szerepe a vonótartásban 56

A vonóvezetés 57

A vonóváltás 58

Húrsík-játék, húrváltás 58

 

Az etűdök 60

Az etűdök szerepéről 60

Az etűdök didaktikai szempontú elemzése 60

 

A vonásnemek 63

A vonásnemek tanulási és fejlesztési lehetőségei 63

Az alapvonások 63

Különleges vonások és vonás-effektusok 66

 

A hangszeres gyakorlás 68

A gyakorlásról általában 68

A gyakorlás előkészítése 69

A bejátszás 70

Ujjgyakorlatok 71

Skála 71

Etűdök 72

 

Az előadási darabok megközelítése 73

Az előadási darabok kiválasztása 73

A gyakorlandó anyag teljes körű megismerése 73

Fejben történő gyakorlás 74

A hangszeres átjátszás, blattolás 74

A hallás utáni játék technikája 75

A gyakorlás konkrét feladatainak meghatározása 75

A két kéz koordinációja 76

A gyakorlás egy-szempontú elve 77

  A zenei értelmezés, a vonó lélegzése 78

  A jó zenei előadás 78

 

 

   Függelék 81

 

   A brácsa/viola rövid fejlődéstörténete 83

   Korai időszak 83

   A viola-család különlegességei, tenorviolák és viola d’amore 85

   Brácsa a barokk korszakban 85

   Brácsa a korai klasszikában 85

   Brácsa a bécsi klasszikus zene korában 86

   Brácsa a romantika korában 87

   Brácsa a 20-21. század zenéjében 87

 

  Jelentős brácsás személyiségek 89

  Jelentős magyar brácsás személyiségek 89

 

   Ismert külföldi brácsás személyiségek 90

   Hegedűsök, akik szoktak brácsázni 90

   Híres brácsisták arcképei 91

 

   Brácsára-váltási történetek 92

 

Brácsatanulmányokra ajánlott anyag, összhangban az     érvényben lévő alapfokú és középfokú tantervvel 93

Hangszeres iskolák és népzenei gyűjtemények 93

Ujjgyakorlatok, technikai gyakorlatok, hangsoriskolák 93

Etűdök, etűdgyűjtemények 93

Hangversenydarabok 94

Szóló darabok 95

Zongorakíséretes művek 95

Versenyművek, koncertek 95

Kamarazene 96

Feldolgozandó anyagmennyiség a tanterv ajánlásai alapján 96

 

Bibliográfia 99

internetes források: 103

 

 

 

Nyelvi lektor:  Sipos Erzsébet Kertészné Márky Gabriella

Szakmai lektor: dr. habil. Ludmány Emil

Szerkesztő: dr. habil. Vas Bence

Felelős kiadó és vezető: dr. habil. Vas Bence PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet H-7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16.

Tipográfia: molnARTamás

Kottagrafika: Fábián Pál Tamás

A kiadvány jogvédelem alatt áll! A szerzői jog jogosultjának engedélye nélkül a kiadvány egyetlen része sem többszörözhető és vihető át semmilyen formában és eszközökkel, sem mechanikus, sem pedig elektronikus úton, kivéve, ha kiadó engedélyezi.

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0012. számon, a „Szakmai tanárképzés országos módszertani- és képzésfejlesztése”

Digitális kiadvány ISBN: 978-963-642-767-2