KAMARA NÉPTÁNCEGYÜTTES HITELES HAGYOMÁNYŐRZÉSE

 

Laudátor:

Dr. Takács András néptánckutató, „néptáncfejedelem”

 

Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Bíráló Bizottság!

Tisztelt megjelentek!

 

 

Rövid méltatásomban, igyekszem Önöknek bemutatni az immár ötven éve működő Szőttes Kamara Néptáncegyüttest, a felvidéki magyar néptáncmozgalom egyik kiváló képviselőjét, létezése alatt mindenkori példamutató irány meghatározóját.

 

 

Szőttes Kamara Néptáncegyüttes

Szőttes Kamara Néptáncegyüttes – YouTube (6:04)

 

 

A Szőttes Kamara Néptáncegyüttes 1969-ben alakult meg. Alapítói az akkor már több mint tíz éve működő félhivatásos ”Ifjú Szívek” Magyar Dal- és Táncegyüttes tánckarából kivált táncosok, táncospárok voltak. A Csemadok azért támogatta a kezdeményező fiatalok új együttest alapító szándékát, mert az a felvidéki magyar hagyománykultúra kutatását, feltárását, művelését tűzte elsődleges feladatául.

Az 1949. március 5-én megalapított Csemadoknak, az volt az elképzelése, hogy az újra indítható, újra induló magyar kulturális életet a néphagyománykultúra hagyományainak jelentős igényben vételével építi ki. Az új néptáncegyüttes az alapító dokumentumában vállalta a volt állami együttes munkájának folytatását, alkotói irányzatának követését, a felvidék magyar tánc, ének, zene, szokáshagyományok feltárásának, felgyűjtésének végzését, színpadi feldolgoztatását, és terjesztését.

Ebben az időben Európa keleti felén a követendő példa, a Mojszejev, meg az Alexandrov szovjet együttesek voltak. Az Ifjú Szívek együttes is fokozatosan erre az irányra állt. Ez ellen lázadtak fel a fiatalok, megalakították a maguk tánccsoportját, amely később népi zenekarral, szóló énekesekkel kibővült, majd felvette a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes nevet.

A kibővített Kamara Néptáncegyüttes aztán 1971 nyarán a Bodrogköz-i és az Alsó-zempléni magyar falvakban megtartotta első kéthetes tájoló előadássorozatát.

A Szőttes szinte megalakulásától a mai napig meghatározó együttese a csehszlovákiai magyar néptáncmozgalomnak. Köszönhető ez mindenkinek, aki a Szőttesben ilyen vagy olyan formában közreműködött. Elsősorban a rendkívül szuggesztív és igazából a Szőttes táncegyüttest alapító Quittner János koreográfusnak, Ág Tibornak a későbbi népdal és zenetudósnak és a Quittner utáni vezetőknek: Varga Ervinnek, Richtarcsík Mihálynak, Hégli Dusánnak és a többieknek, akik mára jó nevű hivatásos koreográfusok lettek. Időszűke miatt csak a legmagasabbra jutottakat neveztem meg, elismerve azt is, hogy számtalan amatőr táncegyüttest vezető koreográfusunk, mint táncos, gyakorlatilag a Szőttesben tanulta a későbbi koreográfusi munkája fontos alapjait.

A Szőttes Kamara Néptáncegyüttes eddig mintegy huszonöt egész esti műsort alkotott. Egy-egy új műsorával évente 50-60 előadást megvalósítva bejárta, bejárja az egész Felvidéket. A hetvenes években voltak olyan évek, hogy 100-on felüli volt a fellépéseik száma. 

Évente szerepel a hazai magyar és szlovák országos népművészeti fesztiválokon. Nyaranta kéthetes tájoló fellépési körutat valósít meg. A felnőttek részére Pozsonyban, és az előadásai után az adott helyszínen rendszeresen táncházakat tart, valamint nyaranta néptánc tábort szervez.  Apró Szőttes néven gyerekcsoportot működtet. A gyerekek részére évente tánc- és játéktábort tart.

Az első hivatalos kiküldetéssel Olaszországban, a Goriziában tartott nemzetközi európai folklórfesztiválon nagy sikerrel szerepelt. Elnyerte a fesztivál arany plakettel, oklevéllel és egy millió líra jutalommal járó Fődíját, és az Örökös Aranydíjas Együttes titulust. 1990 óta gyakran sikeresen vendégeskedett más országok népművészeti fesztiváljain is: Magyarországon többször is, ahol 2000-ben harmadszor is elnyerte a Kiválóan Minősült Együttes megítélést, ezzel az anyaországunkban is a legjobb együttesek soraiba jutott. Több alkalommal meghívást kapott az amerikai földrész országaiban élő magyaroktól. Így oda is elvihette a Felvidék magyar, szlovák tánc- és dalkultúrája mellett az anyaországit és az erdélyit is. Most, november első felében is Dél-Amerika országaiban nagy sikerrel szerepeltek, előadásokat és táncházakat tartottak.

Alkotó együttesvezető koreográfusai voltak Quittner János 1983-ig, aztán Varga Ervin, Richtarcsík Mihály, Hégli Dusan Füzék György-Péter Tímea, Oláh Attila, Konkoly László-Nagy Myrtil, Németh Ildikó-Szabó Szilárd páros következett. Jelenlegi vezetők: Gémesi Zoltán, Füzék György és Balta Aranka, aki betölti a ruhatáros, viselettervező, adminisztratív vezető funkciót is.

Az együttes mindig saját zenekarral működött. Azok is cserélődtek. A Koncz Gábor vezette jelenlegi zenekar a kiválóak közzé tartozik.

Az örökös szervező „titkár-mindenes” 2019-ben bekövetkezett haláláig az önzetlen Reicher Gellért volt.

A Csemadok a működésükhöz támogatásként a székházában próbatermet és irodát biztosít. 

Az együttes munkájának részletes ismertetéséről a negyvenéves évfordulójuk alkalmával. A Szőttes 40 éve címmel könyvet adtak ki.

A Szőttes Kamara Néptáncegyüttes az 50 év alatt végzett kiváló munkájának elismeréseként igazán megérdemli a Magyar Örökség-díjat, amit a nevükben ezúttal is köszönök.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

 

*Elhangzott a Magyar Örökség díjátadó ünnepségen 2019. december 14-én a Magyar Tudományos Akadémia, Díszteremében (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9., I. em.)

 

További díjazottak és laudátorok:

BARI KÁROLY KÖLTÉSZETE ÉS CIGÁNY KULTÚRÁT FELTÁRÓ MUNKÁSSÁGA

Laudátor: Szakolczay Lajos irodalomtörténész, irodalom-és művészetkritikus

 

A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG KULTÚRAŐRZŐ TEVÉKENYSÉGE

Laudátor: Dr. Filep Antal néprajzkutató, nyugalmazott múzeumigazgató

 

CZENCZ JÓZSEF DOKUMENTARISTA FILMMŰVÉSZETE

Laudátor: Dr. Freund Tamás neurobiológus, egyetemi tanár, az MTA alelnöke

 

A MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI SPORTSZÖVETSÉG

DIÁKSPORTOT ÖSZTÖNZŐ TEVÉKENYSÉGE

Laudátor: Dr. Kamuti Jenő vívó világbajnok, sportvezető, orvos, a Nemzet Sportolója

 

A ROSKA CSALÁD KERESZTÉNY HITBŐL FAKADÓ, TUDOMÁNYT

ÉS MŰVÉSZETET GAZDAGÍTÓ ÉLETPÉLDÁJA

Laudátor: Dr. Bokor József, a SzTAKI tudományos igazgatója, egyetemi tanár, az MTA alelnöke

 

A HÓDI HÁZASPÁR NEMZETSZOLGÁLATA

Laudátor: Dudás Károly író, publicista, szerkesztő, a VMMSz tiszteletbeli elnöke