DR. BREDÁCS ALICE*

 

KÉT TANULMÁNY

 

I.

A gyermektanulmányi mozgalommal a kísérleti pedagógiával és a művészetpedagógiai reformokkal kapcsolatos nemzetközi kitekintés (2009) /

(A tanulmány az Iskolakultúra c. folyóirat 2009/5-6. szám 55-72. oldalai között található meg.)

 

II.

HAZAI MŰVÉSZETI TEHETSÉGFEJLESZTÉS (pdf)

(A tanulmány első megjelenése: Neveléstörténet, 8. évf. 1–2. szám, 5–31.)

 

 

*A szerző a PTE, Neveléstudományi Intézet, Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszék tanára