JÁRDÁNYI 100

 

I.

JÁRDÁNYI ZSÓFIA*

Édesapám, Járdányi Pál 100. születésnapja

 

 

Járdányi Pál (1920-1966)

 

 

Az évnek nincs olyan napja, az órának nincs az a perce, amikor ne keresném Édesapámat, aki immár több mint fél évszázada nem lehet közöttünk fizikai mivoltában. Keresem és meglelem feltétlen szeretetét, felidézem önfeláldozó gondoskodását, kérem és megkapom támogatását az élet minden területén. A tanításban, zenélésben és nem utolsó sorban családomban. Jelenléte független az évfordulóktól. A kerek dátum számomra a közös ünneplés előkészítését, a visszatekintést és a jövő tervezését jelenti.

Az előkészítés folyamatában arra törekedtem, hogy a centenáriumi események alkalmával Járdányi Pál zeneszerző, népzenetudós és zenepedagógus szellemi örökségének mindhárom vonulata minél szélesebb körben, Budapesten és vidéken is megjelenjék.

Visszatekintve gondolataimban egyre jobban előtérbe kerültek a Járdányi életmű feltárásának eddigi eredményei. Hálámat és szeretetemet kívánom kifejezni azoknak a tudósoknak, zeneművészeknek és zenetanároknak, akiknek kiemelkedő szerepük volt Édesapám öröksége életben tartásában. Munkájukkal a Járdányi-szellemiség folytatását tették és teszik lehetővé a magyar és határainkon kívüli zenekultúrában.

Szonatina fuvolára és zongorára - I. tétel – YouTube (1:35

Szonatina fuvolára és zongorára - II. tétel – YouTube (2:09)

Szonatina fuvolára és zongorára - III. tétel – YouTube (1:27)

Járdányi Pál: Szonatina fuvolára és zongorára – I-III., Jenei Zoltán (fuvola)

1955 HUNGAROTON RECORDS LTD.

Örülök, hogy ehhez én is hozzájárulhatok az 50. halálévforduló és a 100. születésnap közötti időszakban felfedezett, Édesapám eddig ismeretlen levelezésének feldolgozásával. Különleges ajándék számomra, hogy munkám során még közelebb kerülhettem hozzá. A kutatásra előkészített, digitalizált, adatbázisban elrendezett és gondosan archivált anyag dokumentálja Járdányi életútját és a korszakot.

Concertino for Violin and Orchestra I. Andante sostenuto ... (6:36)

 

Violin Concertino: II. VivaceYouTube (5:35)

Járdányi Pál: Concertino hegedűre és zenekarra (II. Vivace)

Járdányi Zsófia (hegedű) és a Szent István Király Szimfonikus Zenekar, vezényel: Ács János

2000 Hungaroton

 

 

E kerek évforduló kiváló alkalom az emlékezésre, az életmű bemutatására, de egyben az újabb utakon való elindulásra is. Meggyőződésem, hogy az emlékezés mellett elsőrendű feladatunk a hagyaték jövőjéről való gondoskodás. A Járdányi hagyaték kéziratainak sorsa komoly kihívást jelent a leszármazottaknak. Remélem, hogy hamarosan véglegessé válik a családi megegyezés a szellemi hagyaték kéziratai és más tárgyai végső elhelyezésének kérdésében, és ezt követően egységben, értékes közgyűjteményeink egyikébe helyezzük el, ahol nemzeti kincsként őrzik meg.

Vivente e moriente - Élve és halva-Járdányi Pál – YouTube (43:36)

Dokumentumfilm Járdányi Pálról (MTV 1992)

Szerkesztő: Kármán György, riporter: Ránki Júlia, rendezte, Mérey Anna

 

 

Családi kép a Vivente e moriente c. dokumentumfilmből: Járdányi Zsófia, Devescovi Erzsébet, Járdányi Gergő és Járdányi Pál

 

 

             Járdányi Pál száz évvel a születése után, korai halála ellenére is köztünk él. Jóságát, szelíd természetét, bátor és becsületes jellemét a bajtársak, tanítványok és a család emlékezései örökítik tovább.

 

Járdányi Pál (A kép forrása: BMC)

 

Vörösmarty Symphony in five Sections I. Hazádnak rendületlenül... – YouTube (5:33)

Járdányi Pál: Vörösmarty szimfónia öt részben

Szent István Király Szimfonikus Zenekar, vezényel: Ács János

2000 Hungaroton

*Járdányi Zsófia hegedűművész-tanár (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem)

II.

2020. február 10-én a MTA-BTK - Zenetudományi Intézet Dísztermében, Járdányi Pál Kossuth-díjas zeneszerző, népzenekutató születésének 100. évfordulója alkalmából az MTA BTK Zenetudományi Intézete, a Járdányi Család és a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége sajtótájékoztatót szervezett. Ezen a Járdányi Pál kiemelkedő jelentőségű munkásságát bemutató fővárosi, országos és nemzetközi centenáriumi eseményekről adtak tájékoztatást. A sajtótájékoztatón megjelenteket köszöntötte és a centenáriumi év programtervét ismertette: dr. Richter Pál az MTA-BTK-ZTI, Járdányi Gergely és Járdányi Zsófia, Szalay Olga a Magyar Kodály Társaság elnökségi tagja, Bokor György, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák elnökhelyettese.

 

Az eseménysorozat védnökei:

Dr. Richter Pál, a BTK-ZTI intézeti igazgatója

Járdányi Zsófia hegedűművész, a LFZE tanára,

Dr. Járdányi Gergely Liszt Ferenc-díjas nagybőgőművész, a Vicenzai Konzervatórium tanára, a Járdányi Pál Alapítvány elnöke

Ember Csaba, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége elnöke

Járdányi Pál - a XX. századi zenetörténet kiemelkedő alakja, a Bartók és Kodály utáni zeneszerző-generáció egyik vezéregyénisége - 2020. január 30-án született. Kutatói, zeneszerzői és tanítói hármas tevékenységét három specialista sem pótolhatja – mondta Kodály Zoltán a fiatalon elhunyt tanítványáról, akiben a mester utódját, saját munkájának méltó folytatóját látta. Járdányi Pál szellemi hagyatéka nemzeti kincs; a centenárium alkalmából a szerző zenészgyermekei és a szakma e sokszínű életmű bemutatására törekszenek. A sajtótájékoztatón a 2020-ra tervezett Járdányi eseményeket mutatták be. Járdányi Pál emberként is rendkívüli volt: mindig az üldözötteket, az elnyomottakat, a gyengébbeket mentette-támogatta. Ismét Kodály Zoltánt idézzük: Működésének minden ágából ugyanaz a legemberibb ember néz ránk, akinek nincs hőbb vágya, mint másokon segíteni, mások életét könnyebbé és szebbé tenni, még a saját élete árán is.

 

Járdányi Centenárium (pdf)

 

III.

JÁRDÁNYI PÁLRA EMLÉKEZTEK BUDAPESTEN

 

A zeneszerző századik születésnapján, 2020. január 30-án Járdányi Pál sírjánál Tallián Tibor zenetörténész mondott beszédet, február 3-án Járdányi egykori otthonánál pedig a ház falán elhelyezett emléktáblát koszorúzták meg. Mindkét megemlékezésen a család mellett a zenész tisztelői és egykori tanítványai is részt vettek.

 

A Hűvösvölgyi úti koszorúzás vendégeit Járdányi Gergely Liszt Ferenc-díjas nagybőgőművész, Járdányi Pál fia köszöntötte; a fiatalon, 46 éves korában elhunyt, mégis nagyhatású zeneszerző, kutató és pedagógus pályáját és emberi nagyságát Richter Pál, a Zenetudományi Intézet igazgatója és Karácsony Gergely főpolgármester méltatta. A főpolgármester hangsúlyozta, hogy Járdányi Kodály Zoltán kiváló tanítványa volt, akinek munkássága a nagy elődök nyomában haladva a zene komponálásától a virtuóz előadáson át, az oktatásig és a népzenei gyűjtőmunka megújításáig terjedt. Felbecsülni sem lehet – tette hozzá – hogy korai halálával mennyi mindent vitt magával.

 

 

 

 

A beszédeket követően a felszólalók, illetve Őrsi Gergely polgármester, Vígh Andrea, a Zeneakadémia rektora, Szalay Olga, a Magyar Kodály Társaság társelnöke, valamint a budapesti és a tapolcai Járdányi zeneiskola igazgatói koszorút helyeztek el Járdányi Pál emléktáblájánál. Az ünnepségre, amelynek végén Járdányi Zsófia hegedűművész látta vendégül a jelenlévőket, eljött Berg Dániel alpolgármester, Bíró Zsolt önkormányzati képviselő, valamint a II. kerület korábbi polgármestere, Láng Zsolt és korábbi alpolgármestere, Dankó Virág is.

 

(Forrás: II. kerületi Önkormányzat honlapja)