KOHÁN ISTVÁN*

 

Klarinét hangszeres tanításmódszertani jegyzet

(2015)

 

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet

Szerkesztő dr. habil. Vas Bence

 

Klarinét hangszeres tanításmódszertani jegyzet

 

Tartalomjegyzék:  

A szerkesztő előszava 9

Zenepedagógia 13

Környezet – Tárgyi feltételek 15

Tanügyi tudnivalók, adminisztráció 16

Felvételi – tanszaképítés 16

Szülő – tanár kapcsolat 17

Növendék – tanár kapcsolat 18

Higiénia 18

Intim szféra (személyes tér) 19

Gyakorlás 19

Zenei nevelés 21

Hospitálás 23

Koncertek 24

Vizsgák 24

Versenyzés 25

Színpad, lámpaláz 26

Tanításmódszertan 29

Egyéb fejezetek 41

A hangszer összerakása 43

Nád 43

A nád felrakása 44

A nyakló 44

Testtartás – hangszertartás 44

A hangszer ápolása és tisztítása 45

A szájtartás 45

Artikuláció 46

Intonáció, hangolás 47

Légzés, levegővezetés 48

Hangindítás 49

Utószó 51

 

 

Nyelvi lektor:  Sipos Erzsébet és Kertészné Márky Gabriella

Szakmai lektor: Arnóth Zoltán

Felelős kiadó és vezető: dr. habil. Vas Bence

 

Szerkesztő: dr. habil. Vas Bence

Felelős kiadó és vezető: dr. habil. Vas Bence

PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet H-7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16.

A kiadvány jogvédelem alatt áll!

A szerzői jog jogosultjának engedélye nélkül a kiadvány egyetlen része sem többszörözhető es vihető át semmilyen formában és eszközökkel, sem mechanikus, sem pedig elektronikus úton, kivéve, ha kiadó engedélyezi.

Digitális kiadvány ISBN 978-963-429-363

 

Forrás:  Pécsi Tudományegyetem | Művészeti Kar

 Zeneművészeti Intézet

 

 

 

 

*Kohán István 1985-ben szerezte meg klarinéttanár- és kamaraművész diplomáját a Liszt Ferenc Zeneakadémia Budapesti Tanárképző Intézetében, azóta iskolánk klarinéttanára. 

Növendékei közül sokan választottak zenei pályát, versenyeredményeik is kiválóak: a Budapesti Klarinétversenyeken és az országos versenyeken sorra nyernek díjakat, tanáruk pedig felkészítő tanári különdíjat.

Tanári munkája (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Tanárképzési Tanszékén /Alapfokú klarinét tanítási módszertan/ és a Tóth Aladár Zeneiskola) tagja a Budapesti Operettszínház zenekarának és a Budapest Klezmer Band-nek.

Munkásságáért a Magyar Tudományos Akadémia Kodály-díjjal jutalmazta 2000-ben, „Az év Rádiós koncertjéért” Emerton díjat kapott 2005-ben, ezen kívül a Liszt Ferenc Kamarazenekar és a Budapest Klezmer Band tagjaként Artisjus-díjat vehetett át.