5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet

 

Nemzeti alaptanterv kiadásáról

Letöltés - Magyar Közlöny

 

*

A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók