Egy hívő orvos verse – vírus idején

— jegyzet —

 

Michelangelo: Ádám teremtése (részlet)

 

Most, 2020. március 20-án, a hazai koronavírus helyzet élesedő napjaiban kaptam meg Radnai Zoltán, egy hívő orvos, zeneszerző és költő megrendítő, diagnosztikai lépéseket gondolati lírává lényegítő versét. Címe szándékosan prózai: „Az észlelés három fő szabálya.”

 

     E hitvallásos vers második szakasza azonban csak egy Isten közelében élő lírikus tollán, számítógépe billentyűzetén születhetett meg. Ez a versszak voltaképpen Michelangelo egyik leghíresebb freskójának, pontosabban az „Ádám teremtése” című freskónak a megrázó újraértelmezése, mondhatnánk, „virológiai változata”. Nyugalmi időszakban talán észre sem vesszük azt, amit a több művészi hivatás és a gyógyítás sokszoros kötésében élő szerző igen. Az olasz festőóriás képén Isten ujja közvetlenül nem érintkezik új teremtménye, Ádám mutatóujjával. Igaz, nem valamiféle járványügyi tiltás miatt, hanem azért, mert Isten érintése akkor is elér bennünket, ha lelkünket, félelmektől gyötört teljes személyiségünket igyekszik megnyugtatni. Ahogyan a frissen teremtett első emberre, Ádámra is kemény történések várnak, úgy mostanság napról-napra, óráról-órára ránk is. De a freskón megjelenített, fizikai közelség nélküli érintésből nekünk is juttat a Teremtő. Úgy, ahogyan ezt a költő-muzsikus-gyógyító olyan szépen megfogalmazta:

 

Palpáció/Érintés

 

Hisszük, hogy

a valóság tapintható,

mert a dolgok létezése

 csak általa bizonyítható.

De mikor az Isten Ádámot teremti,

az ujját kinyújtja,

s csak feléje közelíti.

Az érintés elmarad,

így is érvényesül

a mennybéli akarat.

(Részlet Radnai Zoltán Az észlelés három fő szabálya című verséből. A teljes költemény megismerhető Petrőczi Éva jegyzetének a végén. A Szerk. megj.)

 

Lélekerősítő, lelki immunitást adó sorok ezek mindnyájunk számára, akik minden körülmények között igyekszünk a mennyei akarat gyermekei maradni, olyan teremtmények, akik az érintés tilalmának keserű napjaiban is erőt merítünk az Egyetlen Kézből, amely oltalmat tud kínálni számunkra.

 

Petrőczi Éva

 

AZ ÉSZLELÉS  HÁROM SZABÁLYA (pdf)

(2020 március 20.)

 

 

Függelék:

Radnai Zoltán orvos, zeneszerző, költő

Inspekció (lat.): ügyelet, megfigyelés.

Palpáció (lat. orvosi): tapintás; egyes szervek állapotának megállapítása kitapogatással.

Auszkultáció (lat. orvosi): hallgatózás, vizsgálat az egyes szervek működése közben létrejövő zöreje megfigyelésével