Dr. DOMINKÓ ISTVÁN*

 

A zenetanítás felelőssége és a zenetanár személyiségében rejlő lehetőségek

 

 

Sokszor hallottam kollégákkal való beszélgetések során, hogy milyen szerencsések vagyunk mi zenetanárok, mert nem élet-halál kérdéseiről kell döntenünk munkánk során. Nem túlzást állítani, hogy más szakterületeken, mint például az orvosoknak műtét közben, az atomerőmű mérnökeinek az üzemeltetés biztonsága érdekében, vagy sofőröknek, pilótáknak szinte percenként kell jó döntést hozniuk, hogy az emberek életét és világunkat ne veszélyeztessék esetleges mulasztásukkal, figyelmetlenségükkel. Nyilván egy rendőrnek sem lehet könnyű dolga, amikor arról kell döntenie, hogy meghúzza-e a ravaszt, vagy próbálkozzon inkább a verbális meggyőzés erejével, de egy cégvezető, vállalatigazgató is sorsokról dönt, amikor fejlesztésbe, vagy esetleg épp létszámleépítésbe kezdene.

 

Ha így gondolkodva kitekintünk kis tantermünkből, tényleg eltölthet bennünket az az érzés, hogy milyen jó nekünk, mert másokhoz képest nincs akkora felelősség a vállunkon. De vajon tényleg így van ez? Vagy inkább csak hajlamosak vagyunk nyugtatgatni magunkat, hogy hibás döntéseinknek, kevésbé jól alakuló élethelyzeteinknek nem lehet olyan súlyos következménye, mintha elmulasztanánk meghúzni egy szakadék felé száguldó vonat vészfékjét. Kedves és érzékeny lelkű olvasó muzsikustársaim biztos velem együtt bólogatnak, amikor azt állítom, hogy minden egyes gyermek, emberi teremtmény a maga csodálatos egyedi világával, lehetőségeivel, személyiségének utánozhatatlanságával az említett vonathoz hasonlóan irányítható; lassítható, gyorsítható, a helyes pályáján tartható, és bizony meggondolatlanságok árán akár kisiklatható. Megteszik ezt ők maguktól is, mondhatnánk egyébként, sajnos sok ilyen fiatalt látunk magunk körül. Ugyanakkor a nevelés, a személyes odafigyelés és a szerető légkör biztosítása igen csekéllyé teszi annak esélyét, hogy valaki csak úgy „észrevétlenül” vakvágányra fusson. Egyes gyerekekre vetítve persze a sikeres és boldog élet beteljesülésének lehetősége millió dologtól függ. Kezdhetjük rögtön a sort az ideális szülői és családi háttér meglétével vagy hiányával. A rendelkezésre álló iskolai környezet óvó és megtartó jellege is nagyon fontos, ahol diáktársaival és pedagógusokkal tölti együtt ifjú élete jelentős részét. Tovább vizsgálva az emberi kapcsolatok rendszerét, eljutunk a baráti társaságok, személyes ismerősök, rokonok, majd a különórák révén megszeretett tanárok, mentori lelkületű, tanítványaik felé közvetlen felelősséget érző emberek szűkebb halmazához, akik a bizalmi kapcsolatok révén még közvetlenebb módon képesek hatást gyakorolni, közel kerülni, közel maradni, szükség esetén pedig segítséget nyújtani számukra. 

 

Nem véletlen, hogy magunkat, jellemzően egyéni, ún. különórákat tartó zenetanárokat nem a szélesebb iskolai közeghez, hanem a szorosabb baráti kapcsolatokhoz soroltam. Még ha igaz is, hogy ugyanúgy köznevelési intézménybe jár a zenét tanuló gyermek, és elvárható, hogy ugyanazzal a tisztelettel tartozzon zenetanárának is, mint a közismereti tárgyakat tanító kollégáknak, sokkal inkább érzem természetesnek, ha az egyéni órát tartó zenetanár baráttá, mentorrá igyekszik válni növendéke számára, hiszen teljes mértékben ideálisak ehhez a körülményei. Több szempontból is. A hazai művészetoktatási rendszer adottságai alapján a legtöbb alapfokú művészeti iskolában nem kötelező módon, hanem szabadon választják, opcionálisan tanulják a tanulók a zenét és egyéb művészeti tárgyakat. Gyakorlatilag ugyanúgy, mint ahogyan a kiegészítő nyelvi tanulmányokat vagy a sportot, a lényege, hogy önként választják. Ráadásul ezeket az előnyöket szinte ingyenesen veheti igénybe, hiszen a zeneiskolai éves térítési díj összegéből jó, ha néhány magánóra díjára futná. Sokan persze a kötelező iskolai tanulmányok mellett is szeretnének minél többféle dolgot csinálni egyszerre, vagy legalább kipróbálni, hogy kiderüljön, miben is jók igazán, mihez van leginkább tehetségük. Emiatt olykor időhiányban szenvednek szülők és gyerekek egyaránt, és sajnos sokszor választaniuk kell a jó és a még jobb elfoglaltság, a hasznos és a még hasznosabb szabadidős tevékenység között, ami egy lelkiismeretes szülő számára komoly dilemmát okozhat. Előfordul természetesen olyan is, amikor némelyek csak azért használják ki a délutáni különórák adta lehetőséget, hogy addig is „jó helyen” legyen a gyerek, és ne valami rossz társaságban, esetleg káros tevékenységgel töltse az idejét. Meg kell erősítenem, már ez is éppen elég indok, hogy zeneiskolába járjon a gyermek, ha arra gondolok, hogy mennyi veszély leselkedik a mai világban rájuk. 

 

A hazai művészetoktatási struktúra számos előnye közül a legnagyobbnak mégis azt tartom, hogy a növendék közvetlenül, a tanárával négyszemközt töltheti el a tanóra idejét. S még ha valaki hitetlenkedne is, hogy „ugyan, mire lehet elég a heti kétszer fél vagy háromnegyed óra”, tapasztalt kollégák tudják, hogy a több éven át tartó, heti rendszerességű találkozásokkal számolva ez a „drága”, különleges idő képes meghatványozni a hatékonyságot. Mindezt már jó néhány nemzedék szerencsésebbjei igazolhatják, akik élvezhették a művészetoktatás egyediségét, annak jótékony hatását. Ők azok, akik felnőttként visszatekintve legszívesebben zenetanáraikat és a közösen átélt élményeket emlegetik, mert talán hozzájuk érezték magukat legközelebb, velük alakulhatott ki a legszorosabb kapcsolat az iskolai éveik alatt. Nyilván nem mindenki esetében valósulhat meg, de nagyon is kívánatos lenne, hogy minden gyermek menedékre találjon egy ilyen típusú egyéni vagy kiscsoportos órán, ahol igazán önmaga lehet, az önbizalma pedig folyamatosan növekedhet a közvetlen pedagógiai ráhatás segítségével, ahol azt a képességét erősítik, amelyben igazán jó. Sajnos elegendő idő hiányában (ahogyan ezt egy korábbi tanulmányomban is megfogalmaztam) ezek a gyerekek is „csak a játékból, lazításból, tévézésből – saját megfogalmazásuk szerint a kütyüzésből – elvett szabadidejük terhére tehetik meg, hogy komoly áldozatokat hozzanak például a zenei tanulmányok terén elért eredményeikért, fejlődésükért”.[1] Ugyanakkor meggyőződésem, hogy mint minden dolog, ami összefügg a vetés-aratás törvényszerűségével, ez a befektetés is később termi meg gyümölcsét. Amikor már túljut a fiatal a kamaszkor tekervényein, kényszerűségein és ellentmondásain, be fogja látni, hogy élete legértékesebbjei közé tartoznak azok az élmények, amelyeket szeretett zenetanárával élt át. 

 

Számos történetet mesélhetnénk olyan fiatalokról, akik nekünk mondták el először (és talán egyetlen alkalommal) azt, ami a szívüket nyomja. Amit szüleiknek sem biztos, hogy el mernének vagy el akarnának mondani. Csalódásaikat, terheiket, meg nem értettségüket, és bizony sokszor a legnagyobb örömeiket is mi hallgathatjuk meg először! Hát nem nagyszerű? Mindez naponta megtörténhet, ha ott vagyunk, rendelkezésükre állunk, ha kíváncsiak vagyunk rájuk, folyamatos érdeklődést tanúsítunk feléjük, ha szeretetünkről biztosítjuk őket. Egy jó zenetanár, akivel hetente többször is találkozhatnak, százszor többet érhet, mint egy jól képzett pszichológus szakember, aki csak ritkán tud időpontot adni, és akivel ritkán valósulhat meg igazán természetes körülmények között az egyébként komolynak szánt beszélgetés. 

 

 

A zenetanár, mint barát

 

Tény, hogy igen nagy lett mára a versenyhelyzet, amely a zeneiskolákat, mint „szolgáltató intézményeket” is elérte. Gyakori, hogy egy-egy tanuló azért hagyja ott a zeneiskolát, vagy szülei azért veszik ki onnan, mert nem kapják meg ezt a különleges odafigyelést, vagy épp csak „nem tetszik nekik valami” a tanár személyiségében, az iskolában, esetleg nem elégedettek a gyermek előrehaladásával. Ezek a tapasztalások fájdalmasak lehetnek nekünk is, különösen, ha látszólagos indok nélkül, egyszerűen csak abbahagyja a növendék az egyébként igen fárasztó, komoly odafigyelést, türelmet, végeredményében pedig hosszú évek kitartó munkáját igénylő hangszeres tanulást. Még ilyen esetben is sokat tehet a főtárgy tanár: újabb köröket fut a szülőnél, megpróbálja megtudni a kimaradás okát, esetleg próbálkozik egy kicsit könnyebb tananyag vagy lassabban haladás, türelmesebb odafigyelés ígéretével. Ilyen egy igazi pedagógus, mentené, ami menthető. Ezért meglátásom szerint felbecsülhetetlen az értéke azoknak a zenetanároknak, akik meg akarják és meg is tudják tartani növendékeiket hosszú éveken át, akár az óvodáskortól az egyetemig. Ők elsősorban szeretetükkel, türelmükkel, elhivatottságukkal és állandó megújulni, változni akarásukkal lehetnek képesek erre. Sokkal nagyobb megbecsülést érdemelnének, anyagilag, erkölcsileg és társadalmilag egyaránt, bár igaz, hogy én nagyon hiszek az egész emberéletre vonatkoztatott igazságosságban, így vallom, hogy aminek megvalósulását nem feltétlenül látjuk és tapasztaljuk a jelenben, azt még megláthatjuk a jövőben!

 

A legalaposabb tesztek és vizsgálatok sem lennének képesek pontosan kimutatni, hogy melyikünkben mekkora a tűrőképesség, az empátiakészség, a helyzetfelismerés, a lényeglátás képessége, és még lehetne sorolni hosszasan azokat a pedagógusi kompetenciákat, amelyek nélkül igen nehéz eredményes és boldog tanári pályát megélni. Ezek meglétének valós mértékét, arányát viszont – mint említettem is – nem lehet pontosan kimutatni, bármennyire is igyekeznek pl. a pedagógusminősítések értékelési rendszerének kidolgozása által. Ezt többéves oktatási szakértői tevékenységem tapasztalataiból is látom. Egy valamire azonban nagyon jó: a pedagógus személyiségében kialakíthatja a kompetenciák, hasznos tulajdonságok elérésére, az azokban való fejlődésre fokozódó vágyat, és ez nagyon fontos! A módszertani lényeglátásom középpontjában a gyerekek önállóságra, helyes önértékelésre való nevelése áll, amely nem létezhet helyes önismeret nélkül. Viszont erre az útra csak az vezetheti diákjait, aki maga igen gyakorlott elöljáró ezeken a területeken, aki jól ismeri és még jobban meg akarja ismerni önmagát, aki folyamatosan objektíven szeretné látni fejlődési irányait, aki képes az önuralomra és a helyes önértékelésre azáltal, hogy újra és újra felméri képességeinek és hiányosságainak mértékét. Aki folyamatosan megújulni akar, és ezért folyamatosan tesz is, aki nem szégyelli bevallani tévedéseit, és nem sajnálja az időt, hogy utánajárjon egy olyan ismeretnek vagy tudásnak, amellyel még nem rendelkezik. A fentiek nem specifikusan „a jó pedagógus” ismérvei, minden halandó kellene, hogy rendelkezzen az emberi képességek sokaságából és az emberi tudat semmihez nem hasonlítható különlegességéből származó mindennapi önkontroll gyakorlatával. Meggyőződésem, hogy egymás és a magunk életét is megkönnyítenénk ezáltal; elcsépelt szólás, de boldogabb és gondtalanabb világban élnénk. Viszont miránk, pedagógusokra azért is fokozottan igazak kellene, hogy legyenek ezek a törekvések, mert nevelői vagyunk a következő nemzedékeknek. Jó nevelővé pedig csak példamutatás árán válhat az ember, csak a jó és követhető példák sora adhat következetességet egy pedagógus munkájában, amire bizonyára fel fog figyelni a tanítvány is. Sőt, hosszútávon csak ezek az értékek mentén kerülhetnek közel hozzánk, csakis így válhatnak barátainkká, követőinkké. 

 

Mi akadályoz hát meg abban, hogy olyan baráttá váljon a zenetanár, aki kitalálja növendéke gondolatait, aki megpróbálja a lehető legtöbbféleképpen egyengetni útját, aki a lehető legjobbat akarja a számára? Ezek a belső törekvések idővel kifejlesztik a pedagógusi érzékenységet az empátia területén, amikor például azt kell eldöntenünk, hogy szóljunk vagy inkább (meg)hallgassunk. Vonatkozik természetesen ez a zenei szakmai munkára és egy egyszerű diák-tanár beszélgetésre is. Aztán emlékezzünk csak vissza: mitől szerettük kiváltképpen valamelyik nagyszerű mesternek, művésztanárnak a tanítási módszerét? Mert „kitalálta” helyettünk is, hogy melyik technikai módszer alkalmazása, esetleg valami extra érzelmi töltet vagy jól eltalált hasonlat segíthet hozzá bennünket a saját problémánk orvoslásában. Talán sikertelen próbálkozások százai, a patthelyzetek őrlő eredménytelenségei után az ő szavaik, találó (kitaláló) gondolataik érttették meg velünk, hogy hogyan is lépjünk tovább. Ők segítettek túl bennünket a holtponton, így természetes elégedettséget és boldogságot éltünk át, amikor végre megoldás született, és úgy szólalt meg kezünk alatt a hangszer, hogy tudtuk, nem csak valamiféle beletörődéssel nyugtatgat bennünket tanárunk, hanem mi is meghallottuk már, elhittük végre a kétféle játék közötti különbséget. 

 

Természetesen ahány tanáregyéniség, annyiféle módszertan és „módszertani ötlettár” létezik, amely által gazdagszik a szakma. Ezért is nagyszerű látni azokat a helyeket, ahol gyakorlottan és jól működik a hospitálás, az egymás óráinak meghallgatása, a jó gyakorlatok megosztása, az intézményen belüli és kívüli tudásmegosztás, az egyedi problémákra való közös megoldáskeresés, a konzultáció és meghallgatás kérésének lehetősége, tanfolyamok szervezése és látogatása stb. Ahogy minden gyermek, akképpen minden kolléga, minden zenetanár is egy potenciális kincsesbánya. S ha nem tárják fel, nem kerülnek felszínre a kincsek, soha nem fogják mások javát szolgálni (azt már nem is feltételezem, hogy felmerülhet-e egyáltalán valakiben az a gondolat, hogy szándékosan nem osztja szét a kincseit!). Ez a fajta „tálentumfelfedezés és szaporítás” egyéni és közösségi felelősség is. Vannak iskolák, ahol nagyon jól működik, mint gyakorlat, máshol kevésbé. Előbbi helyeken rend szerint önzetlen és tisztalátású kollégák segítik a többieket, ezáltal igazi alkotóműhelyekké válnak, ahová, mint egészséges keretek között működő tantestületbe minden józan tanár tartozni szeretne. Nézzünk hát körül először a magunk közvetlen környezetében, tehetünk-e többet egymásért és ezáltal a jövő tanáraiért, tehetséges növendékeiért! Ha teljesen reménytelennek tűnik a helyzet, talán indokolt lehet a kifelé nyitás, olykor a változtatás is, hiszen a kollektív passzivitás, a cselekvésképtelenség és nihilizmus képes kiölni minden kreativitást, amelyre pedig sikert és eredményeket váró zenetanárként felettébb szükségünk van.

 

 

A művészség vagy/és tanárság

 

Gyakran érzem hátráltatónak azt a saját identitásunkkal kapcsolatban megfogalmazott megkülönböztetést, hogy mi nem vagyunk pedagógusok, mi zenetanárok vagyunk. Talán még az a védekezés is elhangzik olykor, hogy én „művész vagyok”, „nem erre a feladatra, nem tanárnak lettem képezve”, „tanítsanak a pódiumra kevésbé alkalmasak, a kevésbé tehetségesek...” stb. Ez a büszke és mások odaadó munkáját nem igazán becsülő hozzáállás azonban jellemzően zsákutcába vezet. Nagyon ritkán hallok ugyanis olyan önmegvalósító szándékról, amely végül ne járna személyiségbeli, jellembeli, sok esetben pedig egzisztenciális értelembe vett hanyatlással, hacsak a jellemzően reflektorfényben fürdőző művészember nem kezdi el egy idő után visszaadni embertársainak és a természetnek azt, amit ő is kapott. Annál is inkább, hiszen a művészléleknek érzékenynek kell lennie, reményeim szerint nem csak az önmegvalósításra, a saját igényeinek és álmainak beteljesítésére, hanem a másokra való figyelésre, az odaadásra. Véleményem szerint éppen ez a tudatosság és alázatosság teszi igazi művésszé a muzsikust. Ezért képesek nagy művész- és tanáregyéniségek remekül ötvözni azt, ami egyébként személyiségükben amúgy is elválaszthatatlan: nem csak a magas szintű muzsikálás, a koncertezés és színpadi érvényesülés, hanem a továbbadni, megosztani és felemelni akarás is boldoggá, ezáltal pedig csodálatos tanárrá, mesterré teszi őket. Ennek a két dolognak, a mesterien kiművelt tudósnak, művésznek, iparosnak és a tanítványságnak a kapcsolata és egysége régebben sokkal természetesebb módon, mondhatnám szükségszerűen és elválaszthatatlanul volt jelen világunkban. Eleinte nem is voltak úgynevezett iskolák, csak mesterek, akiktől a fiatalok elleshették, megtanulhatták kellő alázatossággal a mesterséget. Ha pedig a tanítvány annyira megerősödött jellemben és tudásban, hogy szinte már fölé nőtt mesterének, akkor bátran elkezdhette saját mestersége művelésének profi korszakát, és annak a természetes folyamatnak a folytatását, amit ugyancsak megtanult mesterétől, azaz továbbadni tudását a következő nemzedéknek. Bizonyos értelemben még a művészetek őrzik leginkább a mai világunkban ennek a hagyományát: valójában mestereink, tanáraink az iskoláink. Kihez jártál, kitől tanultál? - kérdezhetik tőlünk -, és a nevek, akiket ilyenkor megemlítünk, sok esetben minden esetleges további kérdésre megadják a választ a kérdező számára, egy avatott jól tudja, hogy milyen irányba indulhat el velünk kapcsolatban, ha ismerősek számára korábbi „iskoláink” módszertana és értékrendje. Meggyőződésem, hogy sokkal kevesebb pályaelhagyó lenne, és sokkal több fiatal, frissen végzett művész találhatná meg örömét és boldogságát az életben, ha ezekre gyakrabban gondolna, és keresné önmagában a fenti gondolatokkal való azonosulást. Persze alapvetően egyre inkább önző és elsősorban egyéni érdekeket elérni akaró világban élünk, de nem kell ennek a tendenciának feltétlenül így folytatódnia, s ez mindannyiunkon múlik.

 

Még egy aspektus, ami szintén jellemző és meghatározó szakterületünkre: a női zenetanárok számbéli és ráhatásbéli fölénye és jelentősége, különösen alap-, de sokszor még középfokon is. Mindenképpen összefügg ez a jelenség a nőkre inkább jellemző személyiségbeli összetevőkkel, a fokozottabb érzékenységgel, empátiával, sok esetben alázattal, hiszen ők anyaként, nagymamaként is pontosan úgy működnek, hogy ezen jellemzőknek nagy hasznát tudják venni a pedagógiai tevékenységekben is. Úgy vélem, férfiként mondhatom, hogy mindannyiunknak meg kell tanulni hasonlóan gondolkodni, és úgy keresni helyünket a fiatalok szívéhez vezető úton, ahogy sokszor ők próbálják. Nagyon fontosnak és kívánatosnak tartom az érző szívű, őszinte szeretetkapcsolatokra alapozó férfi kollégák jelenlétét mind az iskolák, mind pedig a gyerekek életében. Ahogyan az édesapák, úgy a férfi tanárok nélkül sem teljes az élet. Szociológusok és társadalomkutatók többsége is ezt hangsúlyozza, hogy igen nagy szükség van rájuk és példamutatásukra. Ha nem akarjuk, hogy a következő generációk jelentős személyiségbeli torzuláson menjenek át, helyünkre kell állnunk apaként, családfőként és tanárként is. Nyilván vannak egzisztenciális okai is annak, hogy miért van a pályán kevesebb férfi tanár, de most tudatosan a személyiségünkben és céljaink újragondolásában keresném inkább a megoldás kulcsát.

 

 

A nehézségek, hibák okainak feltárása

 

Az évek múlásával jellemzően ki szokott fejlődni azon módszerek sora, amelyek a tanítás során a rejtett hibák, elsőre nehezebben látható problémák kiszűrésére, megállapítására nyújtanak segítséget. Gondolok itt természetesen a hangszeres technikai jellegű vagy intuitív zenei kérdések feltárására is, de személyiségbeli zavarokkal, szociális gondokkal küzdő, vagy akár családi háttérproblémák miatt szenvedő gyerekeknek is kapaszkodót jelenthet egy jó szimatú pedagógus jelenléte, aki érzékenysége, gondos megfigyelései és az évek során kialakult emberismerete révén nagy eséllyel fedezheti fel a megbúvó problémát és annak okait. Ilyenkor persze szinte kötelező a külső segítség kérése, kollégákkal, szakemberekkel való konzultáció, de a zenetanár, aki sokszor leginkább beletartozik a gyermek bizalmi körébe, önmagában, pusztán jelenlétével és elfogadásával is nagyon sokat tehet a gyerekek egészségesebb fejlődéséért. Ezek az élethelyzetek sajnos egyre gyakoribbak, sokszor kerülnek elő kollégákkal való beszélgetések során elképesztő esetek. Ilyenkor még ha szakmailag kevésnek vagy felkészületlennek is érzi magát egy pedagógus, idővel kiderül, hogy ő lehet a kulcsa a megoldásnak. Gyakran hangoztatjuk, hogy nem vagyunk erre a speciális feladatra kiképzett gyógypedagógusok, akik a vizsgálatok során megállapított pszichés, tanulási, magatartásbeli, fejlődésbeli zavarok esetén tudhatnák pontosan, hogy mit is kell tenni. Mindez jogos, de mégis úgy érzem, és tapasztalataim is megerősítenek abban, hogy a zenetanár – talán éppen a zenei és művészi mondanivaló iránti érzékenysége révén – sokszor több eredményt képes elérni a gyerekek fejlődése érdekében, mint számos terapeuta, ha nem ijed meg a feladattól és a rá nehezedő tehertől. Bizony, sokkal több ilyen jellegű problémával találkozhat egy ma tevékenykedő zenetanár, mint 20-30 évvel ezelőtt. Sok gyermek életében a zenetanulás egyfajta terápiás tevékenységként értelmezhető, s ezáltal el kell fogadnunk, s erre fel is kell készülnünk, hogy gyógyulásukban nekünk is részünk van. Így aztán a tehetséggondozáson, a pályára felkészítésen, a zeneszeretetre nevelésen, a koncertjárásra szoktatáson túl gyógypedagógiai tevékenységet is végez a 21. század zenetanára. Úgy gondolom, hogy ettől nem megijedni kell, hanem elébe nézni és a nehézségekre felkészülni, egymástól pedig sokkal gyakrabban segítséget kérni. Ahogy a példabeszéd is mondja: ha nincs bölcsességünk, kérjünk – egymástól, vezetőktől, szakemberektől.

 

Általános tapasztalás, hogy sokan eleve tartanak a problémás esetektől, olyan tanítványoktól, akikkel több lehet a gond, fegyelmezésükkel, viselkedésükkel kapcsolatban, esetleg valamilyen hiányosságukból, betegségükből fakadóan. Érthető is, hiszen mindenki tehetséges, pályára született mintagyerekről álmodik, akit „csak terelgetni kell”, akinél már „az is elég, ha nem rontjuk el” – hallottam már effélét. Azonban jóval ritkábban hallok olyat, amikor egy szívvel-lélekkel munkálkodó zenetanár ideje korán feladná, lepasszolná a nehézségekkel küzdő növendékét, beletörődvén, hogy ő semmit nem tehet az érdekében. Ahogy kezdjük ugyanis megismerni a kis embert, egyre jobban elkezd érdekelni bennünket az ügy, a mögötte rejtőzködő sokféle titok. Szeretnénk segíteni, átvezetni a problémán, rátalálni a nehézség valós okaira, ahogyan egy jó ujjrendre az eleinte ügyetlenkedő kis kéz, vagy a lazító, felszabadító mozdulatokra egy feszes testtartás esetén, esetleg a legtalálóbb hasonlatra, amely kifejezi belső meggyőződésünk, hogy milyenre is képzelnénk a zenei formálást. Ilyenek vagyunk, a megoldáskeresésben érdekeltek, néha a végsőkig! Ilyen a jó zenetanár ismérve, mert különlegesek a lehetőségei, az adottságai. Érzékeny szenzorai révén pedig – és itt konkrétan gondolok a művészi érzékenységre, a jó fülhallásra és a kifinomult belső hallásra is – nem csak a hanghibákat tudja megállapítani, hanem képes kitalálni a lélek gondolatait is. 

 

A különleges bánásmódot igénylő gyerekekről ejtsünk még néhány szót. Hajlamosak lehetünk azt gondolni, hogy csak a „problémás” gyermek ilyen. Véleményem szerint bármelyik kiemelkedőbb zenei tehetséggel, kreativitással, az átlagosnál erősebb kifejezőkészséggel, mélyebb érzékenységgel megáldott gyermek ilyen: különleges bánásmódot igényel. Legtöbbjükkel nem is lehet úgy foglalkozni, mint az átlagos képességűekkel. Hamarabb elkezdenek unatkozni, mocorogni. Ha nem pörög az óra, ha nem történik állandóan valami új, ha nem köti le folyamatosan a figyelmüket az ember, akkor mintha kezdene minden szétesni körülöttük (és egyúttal körülöttünk is), egyre kevésbé figyelnek, ezért a tanár energiáit folyamatosan és sokkal fokozottabb mértékben lekötik. Miért mondom ezt? Mert ha valami, akkor a tehetség felismerése és gondozása igazán egy zenetanárhoz illő feladat, hiszen minden egyes új növendék első meghallgatásakor kutatjuk azokat a jeleket, amelyek kiemelik a többiek közül, amiért szívesen foglalkoznánk vele. Szerintem ezt kellene tenni minden egyes esetben, személyválogatás nélkül mindenkivel: keresni bennük azokat az értékeket, jelzéseket, megnyilvánulásokat, amelyek által szerethetővé, izgalmassá, különlegessé válnak a szemünkben, hiszen azok! Mindegyikük egy csoda, mi pedig csodálhatjuk és féltő szeretettel terelgethetjük őket. Ez a zenetanítás és a zenetanár nagy lehetősége.

_______________________________________________________________________

 

* A szerző, dr. Dominkó István zongoraművész, mesterpedagógus, oktatási szakértő, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola zongoratanára. Ösztöndíjprogramjáról és elérhetőségeiről az alábbi weboldalon olvasható több információ:
https://osztondij.mma-mmki.hu/felhasznalo/75d4f1cb6a250ed33debed86a2eeb92a[1] https://www.parlando.hu/2019/2019-4/Dominko_Istvan.pdf