Indirekt nemzetközi távoktatás - DVD-n

 

 

(ARTHAUS MUSIK – Dokumentation – 109175)

 

 

Csaknem négyszáz évvel ezelőtt készült portréról tekint ránk a DVD borítójáról a német korabarokk három híres S-ének (Scheidt, Schein, Schütz) egyike, Heinrich Schütz. Jörg Kobel filmje azonban élményszerűen tálalja a tudásanyagot. Mármint, mindazoknak, akik értenek (némiképp) németül és/vagy angolul (lévén kétnyelvűen feliratozott a film) – de nem haszontalan azoknak sem, akik pusztán a szemükkel kapcsolódnak a folyamatokba (ebben egyébként is nagy gyakorlatra tett szert korunk embere, hiszen a TV-csatornák gazdag kínálatát aligha lehet nyelvtudással utolérni!).

 

A 435 éve (éppen egy évszázaddal J. S. Bach előtt) született Mester életművének (megannyi elődjéhez, utódjához és kortársához hasonlóan) korántsem biztosított kontinuitást az utókor; habár életében a modern német zene atyjának tekintették, és a születését követő 105. évben megjelent zenetörténeti munka a minden idők legjelentősebb német muzsikusának (azaz zeneszerzőjének) titulálta, és sírkövének felirata szerint századának legjelentősebb zenésze volt, voltaképp csak a 19. század hozta meg művészete számára az újrafelfedezést. Egy 1834-es Gabrieli-monográfia foglalkozik érdemben először Schützcel (aki Giovanni Gabrielinek olyannyira legtöbbre értékelt tanítványa volt, hogy rá hagyta egyik értékes gyűrűjét), 1870-től átdolgozva kerülnek előadásra művei (maga Liszt Ferenc is szorgalmazta Schütz műveinek újrakiadását, és Bécsben Schütz-művek előadása Brahms nevéhez fűződik). A 20. századtól a Schütz-Társaságok gondoskodnak arról, hogy az oeuvre ismét-rendszeresen hangzó életre keljen. Vélhetnénk tehát „nemzeti ügy”-nek, ám hála a lelkes-elhivatott muzsikusoknak (előadóknak, muzikológusoknak, és főképp, nem utolsó sorban a szervezésben, vagyis a nagyközönséghez való eljuttatásban aktív eljuttatásban perdöntő szerepet játszó szervezőknek, menedzsereknek, stb.), sor kerül a szerző érdemi népszerűsítésére. Ennek egyik értékes dokumentuma Jörg Kobel filmje.

 

Heinrich Schütz: Heinrich Schütz - Der Vater der deutschen ... (3:22)

Jörg Kobel Barbarossafilm (2:50)

 

Az első filmkockák láttán felmerül a nézőben a gondolat: nem cserélték el a filmet? Velence teljes pompájában tündököl, bármely utazásszervező iroda megirigyelhetné. In medias res kezdődik tehát az összeállítás, kihangsúlyozva, egy német növendék vívta ki leginkább Giovanni Gabrieli elismerését. A továbbiakban megjelennek Schütz életének jelentős helyszínei, elismeréssel adózhatunk a műemlékvédelemnek a jól karbantartott épületekért, és az informatív emléktáblákért. Tudományos intézmények vezető munkatársai vállalják a kulturális idegenvezető szerepét, és jellemző, értékes dokumentumok segítségével történik a múltidézés.

 

Jörg Kobel filmrendező (Köln)

(startnext.com)

 

Atmoszférateremtően kerül felidézésre az elképesztően gazdag velencei zenei élet (amelyben a számos templomon túl a főúri palotákban rendezett estélyeknek is jelentős szerep jutott), és a szakmailag felkészült vezetők rámutatnak arra is, hogy mennyire „személyre szabott” volt Schütznek a témaválasztása, legyen szó akár zsoltárokról, akár más bibliai történetekről. És rendkívül szimpatikus, ahogyan az elméletileg képzett szakember köznapira „lefordítva” avatja be az érdeklődőket a szöveg-megzenésítés megannyi apró műhelytitkába. Jelképek, gesztusok – amelyek ismeretében egyszerre eltűnik az idő távlata, és már-már közvetlen érdeklődéssel figyeljük a tudós szerzőt, aki hosszú élete során két olaszországi tanulmányút tapasztalataival gazdagodva hozta létre korszakos jelentőségű életművét. És csak sajnálhatjuk, hogy az első német operából csupán a szövegkönyv maradt fenn.

 

Egy jó órányi élményszerű „filmnézés” – megannyi zenetörténeti/zeneirodalmi ismeretanyaggal. Olyan tudás-többlettel, ami korántsem „kikérdezésre” (más részről „felmondásra”) való – hanem annak biztosítéka, hogy őszinte érdeklődéssel fordul a néző a koncertműsorokon mindmáig ritkán hallható kompozíciók felé. És bizton lehet remélni: a média-kínálta Schütz-művek is nyitott fülekre találnak.

 

Fittler Katalin