HOGYAN ÉS KITŐL TANULJUK MEG A ZONGORAMŰVEK HARMÓNIAI VÁZÁT?  


Természetesen a zeneszerzőktől, megfigyelve azt, hogy ők a műveikben miképpen rendezték el a harmóniákat.

A zongorairodalom barokk, klasszikus és romantikus zeneszerzőitől, tehát pl.  Bach-tól, Mozart-tól, Beethoven-től, Chopin-től, Schumann-tól.

 

MIKOR KEZDJÜK A TANULÁST? 

Kezdve mindjárt az első zongoraórától végig a zeneiskolai, konzervatóriumi, egyetemi éveken, aztán akár egy egész életen át.

Ily módon a zeneszerzők nemcsak jó barátainkká, tanácsadóinkká válnak, hanem zsenialitásukkal bennünket is tovább inspirálnak,

sőt a már megtanult harmóniai képletek sokkal jobban és biztosabban megmaradnak az emlékezetünkben. 

 

HOGYAN TANULJUK MEG A ZONGORAMÜVEK HARMÓNIAI VÁZÁT?

Az érdeklődőknek ehhez nyújt segítséget: Ott Éva zongoraművész-tanár, a «Béla Bartók Musik-Gesellschaft Österreich»

alapítója és művészeti vezetője, aki már összeállított erre a célra egy 100 híres zongoradarabból álló gyűjteményt, kezdve a „Kopogós“-sal, végig menve a tanuló ifjúságnak  szánt műveken egészen a klasszikus szonátákig és ciklikus művekig.

Ott Éva a kiválasztott művekből már összegyűjtötte azokat a harmóniai képleteket, amelyek alapján - különösen a tanuló évek alatt - gyorsabban és biztosabban lehet a zongorairodalom legjavát megtanulni. Ezek a zongoradarabok a hétfokú dúr és moll skálákra (leginkább a harmonikus moll skálára), továbbá a hármas- és négyeshangzatokra és a nóna-akkordokra épülnek.

Ott Éva   segítségével szívesen ad összhangzattani órákat, részint az általa kiválasztott 100 darabból, részint egyéni programból.

 

Elérhetősége:

office@belabartok.at  

(A fenti email címen lehet egyeztetni a -on történő órák menetét.)

 

A tandíj 60 perces órákért 2-3-4-5 résztvevővel 50.00-Euro. Ezt az összeget a jelentkezőknek a „Harmonia Spende“ megnevezéssel a Bartók Gesellschaft számlájára kell átutalni:

 

Béla Bartók Internationale Musikgesellschaft Österreich
Bank Austria Creditanstalt
Számlaszám: 50024 017 894
Bankleitzahl: 12000
Iban: AT 761200 0500 2401 7894
Bic:BKAUATWW

 

E fenti számlaszámon lehet további támogatást nyújtani a grazi „Nemzetközi Bartók Zongoraverseny“ és a grazi „Bécsi Klasszikusok Mesterkurzus“-hoz.

Ott Éva 2020 őszétől Bécsben indítja a L. van Beethoven 32 zongora-szonátájának harmóniarendszere c. kurzusát a résztvevők aktív közreműködésével.