Papp László

 

Gordonka hangszeres tanításmódszertani jegyzet
 

Csellista kislány (MÁV Zenekar)

 

 

Szerkesztő:

 dr. habil. Vas Bence

2015 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézete

Gordonka hangszeres tanításmódszertani jegyzet - Művészeti ...

 

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

A szerkesztő előszava 9

 

Zenepedagógia 13

 

Általános pedagógiai bevezetés 15

Előszó 15

Pedagógiai alapelveim 15

A tanári személyiség szerepe 17

A tanterem 18

Szülőkkel való kapcsolat 19

Tehetséggondozás, „átlagos” diák 20

A koncentráció fejlesztése 21

Gyakorlás 23

Siker-kudarc 26

Hangverseny 27

A zenekar 28

Továbbképzések, kurzusok 28

 

Tanításmódszertan 29

 

Hangszeres tanítási didaktika 31

 

Bevezetés 31

 

A jobbkéz-technika 32

Legato 34

Detaché 35

Martelé 36

Spiccato 37

Staccato 37

Húrváltás 38

A vonó indítása 38

Akkord játék 38

 

A balkéz-technika 39

A tágfekvés 39

Húrváltás bal kézzel 40

A fekvésváltás 40

A vibrato 40

Trilla 41

 

A sokéves tanári pályafutásom kikristályosodott

legfontosabb alapelvei 41

 

Ajánlott irodalom 43

 

 

 

Szerkesztő dr. habil. Vas Bence

Nyelvi lektor: Sipos Erzsébet és Kertészné Márky Gabriella

Szakmai lektor: dr. Pólus László

Felelős kiadó és vezető: dr. habil. Vas Bence PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet

H-7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16.

Tipográfia: molnARTamás

Kottagrafika: Fábián Pál Tamás

A kiadvány jogvédelem alatt áll!
A szerzői jog jogosultjának engedélye nélkül a kiadvány egyetlen része sem többszörözhető
 és vihető át semmilyen formában és eszközökkel, sem mechanikus, sem pedig elektronikus úton, kivéve, ha kiadó engedélyezi.

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0012. számon, a „Szakmai tanárképzés országos módszertani- és képzésfejlesztése” digitális kiadvány I

SBN 978-963-642-765-8 5