Leopold Staff*

 

CHOPIN VARSÓI SZOBRÁNAK LEROMBOLÁSA (1940)

 

 

Nem érc voltál, hanem légi tünemény.

Úgy remegtél, mint álomnál szebb remény,

lebegve, mintha összhangod csokorba

angyalok szőtték volna, égi karban.

Immár szabad vagy, s nem gyötör kiáradt

gonoszsága a rajongott világnak,

járhatsz az égben, hol néked szól fanfár,

hol az isteni kín százszorosan fáj.

Érctested bántani senki sem merte,

csak fényeidből született ütemre,

rózsás ujjal érintette a hajnal.

Legvégül egy hitvány barbár, egy kancsal,

elvakult hóhér sújtott le hörögve,

s a dicső alakot torzóvá törte.

Végakaratod a gyilkosig zengett:

„Ha meghalok, tőröd szívembe engedd,

e lenti sárban nehogy életben hagyj!”

S most mi vagy? Egyetlen hatalmas seb vagy.

Mégis úgy lett, ahogy megjövendölted:

szíveddel teljesedett ki a földed –

s átdöfte a bitang. Ott élsz töretlen

a zúgó forgatagban, temetetlen,

s felhők, villámok közt, mint ős gigászok,

a föld gyászindulóját zongorázod.

 

(**Zsille Gábor fordítása)

 

 

*Leopold Staff  (1878–1957) lengyel költő, esszéista, műfordító. Egy lembergi cukrászmester fia, jogi és filozófiai tanulmányait a Lembergi Egyetemen végezte. Az 1920-as évektől haláláig Varsóban élt. Irányzatok felett ívelő gazdag költői életműve révén a XX. századi lengyel irodalom egyik legjelentősebb szerzője. Magyar nyelven csak antológiákban olvashatunk tőle. Chopin varsói emlékművét 1926-ban leplezték le, 1940-ben a megszálló náci hatalom elpusztította. (Zs. G.)

 

 

A széltépázta fűzfa előtt ülő zeneszerző-zongoraművészt ábrázoló emlékművet 1926. november 14-én avatták föl. A szobor Wacław Szymanowski (1859-1930) szobrász alkotása, a talapzatot és az előtte lévő tavat Oskar Sosnowski (1880-1939) építész tervei alapján Antoni Urbanowski (1853-1908) łódźi vállalkozó készítette.

 

1940. május 31-én a szobrot a német megszállók fölrobbantották, és földarabolás után német acélművekben beolvasztották. A németek megpróbálták megsemmisíteni az emlékmű összes vázlatát és gipszmásolatát is. Mindez nagyon megnehezítette az emlékmű újraállítását. A Władysław Wasiewicz (1888-1971) szobrász által vezetett csoport 1946-ban kezdett neki az aprólékos munkának. Az alkotó már nem élt és műtermét is bombatalálat érte, de a romok alól előkerült egy 1:10 arányú másolat. A poznańi múzeum pincéjében megtalálták a fej egyik kópiáját. Végül 1958. május 11-én újraavatták az emlékművet. A szobor előtt, a parkban minden évben szabadtéri Chopin-koncerteket rendeznek.

(Hársch Ferenc, Köztérkép, 2015) 

,

 

**Zsille Gábor (Budapest1972József Attila-díjas költő,műfordító, publicista, polonista, szerkesztő. A Magyar Írószövetség választmányi tagja, a Magyar Írószövetség Műfordítói Szakosztályának elnöke, a Magyar Napló folyóirat versrovatának szerkesztője. Angol és lengyel nyelvből fordít.