Bónis Ferenc*

 

SCHUMANN ÉS MOSONYI: GYERMEKJELENETEK ÉS MAGYAR GYERMEKVILÁG

 

   

Schumann és Mosonyi hitveseikkel J. Hofelich, illetve Weber Henrik alkotásán

 

 

Zenetudományi Dolgozatok, 2000 - REAL-J

Dr. Bónis Ferenc tanulmánya a Zenetudományi Dolgozatok, 2000 c. kiadványt készült fenti linken (71-82. oldalak) található.

 

Tartalom:

A Szabolcsi-konferencia programja 5

Lampert Vera: Bolhák Orlando di Lasso műveiben: egy európai toposz magyar vonatkozásai 7

Komlós Katalin: „She never told her love", vagy Viola fíízfadala 19

Somfai László: Zenei köznyelv a 18. században. Kutatástörténeti visszatekintés Szabolcsi Bence gondolatának utóéletéről 25

Murányi Róbert Árpád: A gyöngyösi ferencesek zenei kéziratai 31

Papp Géza: Egy Bihari-verbunkos tanulságai 37

Tari Lujza: A magyar hangvétel változása C. M. v. Weber Magyar rondójától R. Willmers Fóti daláig 51

Bónis Ferenc: Schumann és Mosonyi: Gyermekjelenetek és Magyar gyermekvilág. . . 71

Dolinszky Miklós: Operaközreadás: contradictio in nomine? Az autográf versus szólamanyag dilemmája Erkel Bátori Mir/ójának készülő kritikai kiadásában 83

Hamburger Klára: Liszt Anna és Ferenc. Kettős arcképvázlat levelezésük tükrében 95

Dalos Anna: „A jó öreg Koessler" és a Brahms-tradíció. Kodály Zoltán zeneszerzés-tanulmányairól 105

Tallián Tibor: „Az operában ki gyönyörködik?" Irodalmi adalékok a magyar operai művelődés történetéhez 117

Berlász Melinda:Veress Sándor egyetlen Corale-tétele 169

Papp Márta: A tudós, a tanár és a művész - Szabolcsi Bence a Rádióban 183

Grabócz Márta: Az átmeneti rítus és a „statikus zenék" kapcsolata kortárs operákban (F.-B. Mäche, P. Dusapin és G. Dazzi müvei) 195

Ujfalussy József: „Contessa, perdono!" 215

Rennerné Várhidi Klára: Széchényi Ferenc gróf (1754-1820) és a zene levéltári adatok tükrében 217

A magyar zenetudomány bibliográfiája 1997-1998 Összeállította: Benyovszky Mária - Szepesi Zsuzsanna 225

--

*ZENETUDOMÁNYI DOLGOZATOK 2000 SZABOLCSI BENCE EMLÉKÉRE SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

MTA Zenetudományi Intézete, Budapest 2000

A Zenetudományi dolgozatok 2000 a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és az MTA Zenetudományi Intézet közös kiadásában a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alapprogram Zenei Kollégiumának támogatásával jelent meg.

Felelős kiadó: TALLIÁN Tibor

Köszönjük az MTA BTK Zenetudományi Intézet igazgatója szíves hozzájárulását a kötet, illetve dr. Bónis Ferenc tanulmányának másodközléséhez. (A Szerk. megj.)

 

*Bónis Ferenc (zenetörténész) – Wikipédia