ÚTIKALAUZ A RÉGI BILLENTYŰS MUZSIKÁHOZ

Franciaország (1-2.)

 

 

Kiadó: Editio Musica Budapest

Közreadta: Elek Szilvia, Horváth Anikó

 

Rendkívül szép, impozáns külsejű, billentyűs játékosok számára készült hiánypótló kiadványokkal örvendeztetett meg bennünket az EMB (felelős szerkesztő Zászkaliczky Tamás).  A most induló sorozat különböző európai nemzetek régi billentyűs zenéjének bemutatását tűzte ki célul, amelynek első két kötete Franciaországba kalauzol el bennünket. Ahogy a sorozat címe is mutatja – Guide to Early Keyboard Music –, igazi útikalauzról van szó, amely a régi zenével foglalkozók számára fontos információkkal szolgál az egyébként széleskörű ismereteket kívánó művek előadásához. Horváth Anikó és Elek Szilvia színes összeállítása kitűnő keresztmetszetet ad a 16-18. századi francia csembaló-irodalomról. A komponisták bemutatása kronológiai sorrendben történik, a tőlük idézett művek számát pedig jelentőségük határozza meg. A legnagyobb mesterek mellett további fontos korabeli szerzők – Louis Couperin, Dagincour, Royer, Forqueray és mások – művei szélesítik látókörünket, s adnak képet erről a kifinomult stílusról. Sziporkázó életöröm, játékosság, melankólia, nemes humor, színes karakterek, elegancia jellemzik e darabokat.

Az itt megjelenő urtext szöveganyag a kor szokásai szerint nem tartalmaz interpretációra utaló jeleket; a megszólaltatás soha nem volt uniformizált, az eredeti kottakép bátor kísérletezésre, többféle játékmód kipróbálására késztetett. Ugyanakkor ez sok problémát is felvethet a korabeli előadói gyakorlatban még kevéssé jártas érdeklődők számára. A kötetek végén a négy nyelven is olvasható előadói javaslatok rövid eligazítást adnak az artikuláció, a tempó, a ritmus, a díszítések, a dinamika, a billentés, az akkordjáték, az ujjrend és a pedálhasználat kérdéseiben. A zeneszerzők életrajzi adatai, valamint ornamenstáblázatai mellett a művek megértéséhez sok segítséget nyújt még a legfontosabb szakkifejezések szótára is.

Kottaoldal a 2.kötetből

 

Az igényes, esztétikus és praktikusan szerkesztett kiadványt jó kézbe venni. Szellemes megoldás a francia zenében oly fontos és gyakori díszítések kihajtható oldalon történő kivitelezési útmutatója. Jó gondolatnak tartom néhány darabnak, illetve részletnek „kidolgozott”, ötletadó közlését is, főképpen Louis Couperin egész hangokkal lejegyzett prelűdjeinek megszólaltatási javaslatait.

Az eredetileg csembalóra szánt művek változtatás nélkül előadhatóak zongorán, amelyek megtanulása által finomodhat, differenciálódhat a zongoristák játéka.

A zeneiskolák felső osztályosai és a szakközépiskolák zongoristái, csembalistái mellett más, billentyűs repertoárt játszó hangszeresek (hárfa, harmonika, cimbalom) számára is melegen ajánlom e kiválóan összeállított köteteket, amelyek Horváth Anikó és Elek Szilvia elmélyült, szakszerű közreadói munkáját dicsérik. Haszonnal forgathatják azok is, akik nyitottak e régi-új megközelítésmódra, ennek a zenének mélyebb megértésére és stílushűségre, átgondolt, választékos interpretációra törekszenek.

Kíváncsian és örömmel várjuk a sorozat következő köteteit, amelyek a régi magyar, német, olasz, spanyol és portugál, valamint angol billentyűs repertoár világába kalauzolnak majd el bennünket és segítségükkel az egyes nemzetek legjelentősebb mesterei mellett kevésbé ismert zeneszerzőket is felfedezhetünk magunknak!

 

Dobozy Borbála

 

Az 1. kötet tartalomjegyzéke

 

1.                Anonyme (Collection Attaingnant, 1531) - Pavane

2.                Anonyme (Collection Attaingnant, 1531) - Gaillarde

3.                Anonyme (Collection Attaingnant, 1531) - Basse dance

4.                Chambonnieres, J. C. de: 7e Suite - Allemande - Courante - Courante - Courante - Sarabande

5.                Couperin, Louis: Prélude en la mineur

6.                Couperin, Louis: Prélude en sol majeur

7.                Couperin, Louis: Chaconne

8.                Lebegue, Nicolas-Antoine: Passacaille

9.                Lebegue, Nicolas-Antoine: Gavotte - Double

10.              Lebegue, Nicolas-Antoine: Menuet

11.              d'Anglebert, Jean-Henri: Menuet

12.              d'Anglebert, Jean-Henri: Sarabande

13.              d'Anglebert, Jean-Henri: Ouverture de Cadmus (par M. de Lully)

14.              le Roux, Gaspard: 3e Suite - Prélude - Allemande - Courante - Sarabande - Sarabande en Rondeau - Gavotte - Menuet - Double du Menuet - Autre Menue

15.              de la Guerre, Elisabeth-Claude Jacquet: Sarabande

16.              de la Guerre, Elisabeth-Claude Jacquet: Gavotte

17.              de la Guerre, Elisabeth-Claude Jacquet: Chaconne: L'Inconstante

18.              Dieupart, Charles-Francois: 2e Suite - Ouverture - Allemande - Courante - Sarabande - Gavotte - Passepied - Gigue

19.              Couperin, François: 1e Prélude

20.              Couperin, François: 4e Prélude

21.              Couperin, François: 4e Ordre - La Marche des Gris-vetus - Les Baccanales - La Pateline - Le Réveil-matin

22.              Marchand, Louis: Suite - Prélude - Allemande - Courante - Sarabande - Gigue - Gavotte - Menuet - Menuet en Rondeau

23.              Forqueray, Antoine, Forqueray, Jean-Baptiste-Antoine: La Cottin

24.              Forqueray, Antoine, Forqueray, Jean-Baptiste-Antoine: La Eynaud

25.              Clérambault, Louis-Nicolas: Suite - Prélude - Allemande - Courante - Sarabande Grave - Gigue

 

    A második kötet tartalomjegyzéke

 

1.                Dandrieu, Jean-François: 2e Suite (excerpts / Ausschnitte / extraits / részletek)

2.                Rameau, Jean-Philippe: Le Lardon (Menuet)

3.                Rameau, Jean-Philippe: La Boiteuse

4.                Rameau, Jean-Philippe: La Joyeuse (Rondeau)

5.                Rameau, Jean-Philippe: La Villageoise (Rondeau)

6.                Rameau, Jean-Philippe: L'Indifférente

7.                Rameau, Jean-Philippe: Les Sauvages

8.                Dagincourt, Francois: 1e Ordre (excerpts / Ausschnitte / extraits / részletek)

9.                Boismortier, Joseph Bodin de: 1e Suite (excerpts / Ausschnitte / extraits / részletek)

10.              Daquin, Louis-Claude: 3e Suite - Le Coucou (Rondeau) - La Joyeuse (Rondeau) - L'Amusante (Rondeau) - La Tendre Silvie (Rondeau)

11.              Royer, Joseph-Nikolas-Pancrace: La Bagatelle - Suite de la Bagatelle

12.              Royer, Joseph-Nikolas-Pancrace: Les Matelots - Suite des Matelots: 1er et 2e Tambourins

13.              Corrette, Michel: 4e Suite - Les Fanatiques - Sarabande - Le Prise de Jéricho

14.              Duphly, Jacques: La De Drummond

15.              Duphly, Jacques: La De Villeneuve

16.              Duphly, Jacques: La De Belombre

17.              Balbastre, Claude-Bénigne: Noel en do majeur

18.              Balbastre, Claude-Bénigne: Noel en la majeur

19.              Balbastre, Claude-Bénigne: La Bellaud

20.              Balbastre, Claude-Bénigne: La Courteille

21.              Couperin, Armand-Louis: 1er et 2e Menuets

22.              Couperin, Armand-Louis: L'Intrépide (Rondeau)

23.              Couperin, Armand-Louis: La Grégoire