20 esztendő után zöld utat kapott a lant a hazai zeneoktatásban

 

Lant oktatás indul a budapesti V. kerületi Szabolcsi Bence Zeneiskolában 2020 szeptemberétől a következő típusú hangszerekkel: reneszánsz lant, barokk lant, arciliuto, chitarrone (theorba).

 

www.lant.hu/hu/lant-oktatas

 

Ahhoz, hogy a lant visszanyerje azt a tekintélyét, amit Magyarországon birtokolt a 17. századig a hangszerek között, és a mai hazai zenei életben a méltó helyére kerüljön, alapfeltétel, hogy a Kárpát-medencében legalább egy iskolában elindulhasson intézményes keretek között a lantok oktatása, ami egyébként a szomszédos országokban már régen megtörtént. A Hágai Királyi Konzervatóriumban, ahol tanulhattam 7 esztendőt, már 45! éve önálló lant-tanszék is működik, s jómagam azért is költöztem haza, hogy Magyarországon is beindulhasson a lant oktatása, s majd itt is legyen egy lant-tanszék.

Az európai zenetörténetben a 15-18. században a lant volt az egyik legnépszerűbb hangszer, a „hangszerek királynője”, ahogy a reneszánszban nevezték. Évszázadokon keresztül olyan ’házi hangszer’ volt, mint később a zongora. A 16-18. század során mintegy 200 lantkomponista műveivel számolhatunk, ami tekintélyes szám egy hangszer történetében. Mivel mintegy másfél évszázada (kb.1800-1960) megszűnt Európában a lant használata és oktatása, ami addig mesterről-növendékre szállt évszázadokon keresztül, ezt a hagyományt itthon is újra kell élesztenünk.

Fontosnak tartjuk, hogy legalább egy zenei intézményben lehessen lantot tanulni Magyarországon, egy olyan zenei nagyhatalomban, ami két nemzetközi hírű lantost is adott a reneszánsz Európának. Bakfark Bálint mellett ritkán esik szó a Sopronban született és felnőtt Hans Newsidlerről, aki a török terjeszkedés miatt családjával Nürnbergbe menekült. Ő volt a német reneszánsz egyik legjelentősebb lantos komponistája, 8 lantkönyvet adott ki, lantiskolája mind a mai napig a leghasználhatóbb metódus. A magyar zenetörténetben fontos szerepe volt a hangszernek a históriás dalok, versénekek és egyházi népénekek kíséretében is. Gondoljunk itt első sorban Tinódi Lantos Sebestyén munkásságára.

Az V. kerületi Zeneiskolában több olyan neves tanár oktatott, akik támogatták és művelték is a régi-zenét, az intézmény elindítója és most azóta szervezője az Országos Czidra László Furulya Versenynek. Az intézmény jelenlegi igazgatója is azon fáradozik, hogy a régi zene oktatása és művelése újra az erőssége legyen az intézménynek. Így nem véletlen, hogy éppen az V. kerületi Zeneiskola fogadta be a lantot, hiszen az intézmény nevének viselője, Szabolcsi Bence (1899-1973) zenetudós talán a legtöbbet tette a magyar régi-zene történetének felkutatása és rendszerezése ügyében, így ez az intézmény méltón lehet a Kárpát-medence lantos központja és fellegvára.

Nemcsak nekünk, pengetős zenészeknek, de a magyar zenei élet számára is fontos, hogy végre ez a hangszer is újból gyökeret ereszthessen a magyar földbe. A hazai gitártanárok és egyetemi tanszakvezetők jó része támogatja a lantoktatás bevezetésének ügyét. Gitárosok jól tudják, hogy repertoárjuk 16-18. századi részének java a lantirodalomból származik (L.Milan, da Milano, J. Dowland, Bakfark Bálint, H. Newsidler, H. Kapsberger, A. Piccinini, R. de Visée, J.S.Bach, S.L.Weiss, J.Haydn stb.), így ebből ők is profitálhatnak.

Külföldi példákat alapul véve ilyen hangszerrel egy lant-osztályt, vagy új tanszéket elkezdeni csak kiskorúakra alapozva nem lehet, így azon felnőtt lantosokkal kezdjük, akik már hangszerrel is rendelkeznek. Ahhoz, hogy gyerekek is kedvet kapjanak a tanulásához, előbb kell, hogy egy „lantosztály” létezzen, hogy egyáltalán a Kárpát-medencében tudjanak, halljanak róla.

A lant oktatásához szükséges könyvek is már rendelkezésre állnak. Első sorban kell említenem Király Péter: A lantjáték Magyarországon a XV. századtól a XVII. század közepéig című kiváló könyvét (Balassi Kiadó, 1995).

 

 

Kónya István 2014-ben 3 könyvet jelentetett meg a  gondozásában.

 

Kónya István: Lantkönyvek bemutatója – YouTube (8:13)

Kónya István lantkönyv bemutató - 2014 december 2., Budapest Szabolcsi Bence Zeneiskola

 

A Lantköny (A lant vándorútja Európában) pótolni kívánja azt a hiányt, hogy ezidáig a lant történetéről magyar nyelven még nem született olyan összefoglaló mű, amely a hangszernek az európai zenetörténetben játszott több mint négy évszázadát részletesen bemutatná a hozzá kapcsolódó kultúrtörténetbe ágyazva. A mű fő gerincét az európai lantok története teszi ki az ókortól kezdődően, gazdag képanyaggal, korabeli metszetekkel, szépirodalmi utalásokkal. Az európai háttérbe ágyazva behatóan foglakozik a lant magyarországi történetével a 20. század végéig tárgyalva azt. A könyvben bemutatandó lantábrázolások (korabeli metszetek, festmények) az egyetemes művészettörténet kiemelkedő alkotásai mellett szinte teljességgel felölelik a Kárpát-medencében található anyagot. 

 

A Reneszánszlant Metodika olyan módon épül fel, hogy használható legyen tankönyvkén az oktatásban, kurzusokon, a klasszikus gitárosok is tudják használni, és a műkedvelők maguk is elsajátíthassák a lantjáték alapismereteit.

A Reneszánszlant Antológia több esztendőre elegendő lantművet tartalmaz (műkedvelők részére is). A könyv úgy lett tematikailag a Lant Metodikához hozzárendelve, hogy ennek elsajátítása során a hallgató megfelelő szintre juthat ahhoz, hogy – amennyiben itthon erre később sem lesz lehetőség – külföldi felsőfokú intézménybe bekerüljön.

Az elmúlt 27 év során kurzusokon sokakat tanítottam lantozni, többen nyertek felvételt külföldi felsőfokú intézménybe, néhányan professzionista előadók lettek, sokan műkedvelőkként játszanak, és szinte folyamatosan kerülnek elő fiatalok, akik ezen a hangszeren szeretnének tanulni. Biztosak vagyunk benne, hogy egy lantosztálynak csupán a ténye is elindít fiatalokat e hangszer felé. Mintegy 30 évnyi pedagógiai és előadóművészi tapasztalataimat szeretném a lantozni vágyók részére továbbadni.

 

Kónya István lantművész

Kónya István | Lant művész

Peltzer Ferenc gitárművész, intézményvezető

Szabolcsi Bence Zeneiskola - Budapest