Gilbert De Greeve Nyílt levelE

 

Minden helyesen gondolkodó zenész és zeneszerető ember részére (3.)

 


Gilbert De Greeve
 (https://www.nsa.edu/nsa-conservatory-of-music-artist-series-gilbert-de-greeve-holds-piano-masterclass-and-concert/)

 

Kiváló Maestro-k, Tiszteletre méltó Elnökök, Dékánok, Zenekari, Opera- és Fesztiváligazgatók, Kedves Kollégák és Mindenki, aki érti a zene fontosságát az ember életében!

 

A zeneoktatás ügye a jelen körülmények között a legkiszolgáltatottabb helyzetbe került. A zenepedagógiát a szakma tudatosan vagy tudat alattzeneipar kistestvérének tekinti, s nem veszi figyelembe, hogy milyen meghatározó szerepe van az összes többi terület minőségének alakulásában. Mindezt a tapasztalat mondatja velem, nem kis részben, amitNemzetközi Kodály Társaság elnökeként 12 éven át láttam magam körül.

 

Nem véletlenül használom a zeneipar kifejezést, ugyanis a „profi zene világábanaz egyes ágazatok üzleti kapcsolatban állnak egymással, és kölcsönösen összefonódnak. Az előadóművészi világ szereplői -  a zenekarok, opera és balett társaságok, impresszáriók, fesztiválok, stb. – összefonódnak az alkotói világgal -  jutalékokkal, kiadókkal, zeneszerzőjogokkal foglalkozó szervezetekkel, könyvkiadással, kutatási projektek finanszírozásával..  Sokmilliós üzletág a lemezkiadás (különösen a könnyűzenei) valaminthangszer-készítés és értékesítés... Nem kétséges, hogy világszerte valamennyi ágazat megszenvedi a jelenlegi helyzetet, a megkérdőjelezhető korlátozó intézkedések és a karantén hatásait. De számos lehetséges menekülési útvonal létezik, egyesek "kreatívabbak", mint mások ...

 

Meglehetősen gyorsan jöttek létre ezen kezdeményezések. Például a zenekarok kamara-zenekarokként folytatták, és online koncertekbe kezdtekakárcsak számos híres előadóművész. Mindannyian tudjuk. Mintha az lenne a tendencia, hogy csakvonósok kezdjenek újra (megfelelő távolságban ülve egymástól?), miközben egy holland kutató azt állítja, hogy a rézfúvósok sem kockázatosabbak, ugyanis a hangszerben lévő levegő szűrtMindannyi  kezdeményezés, kétség nem fér hozzá. Minden jobb, mint a semmi.

 

De legyünk őszinték. Ezek a megoldások csak gyenge pótcselekvések az igazihoz képest. Mert egy TELJES ZENEKARNAK kell előadnia a zeneirodalom zenekarra írott remekműveit… a legelfogadhatóbb és legkényelmesebb körülmények közepette olyan koncertteremben, ahol nagy és értő közönség élvezheti a pazar előadást. Ugyanez érvényes az opera társulatokra is …Úgy gondolom, érthető, amit mondok.

 

Ami a zenepedagógiát illeti, ott más a helyzet. Tisztában vagyok azzal, hogy abban is van bizonyos fokú üzleti elem, különösen azokban az országokban, ahol a hangszeres zeneoktatás főlegmagánstúdiókbanzajlik, nem zeneiskolákban.   De ez sokkal kevésbé jellemző, illetve kevesebb az összefonódás a zeneipar többi ágának üzleti felével. Ez különösen az alapfokú ének-zeneoktatás esetében fontos, amit az oktatás szerves részeként minden gyerek számára elérhetővé kell tenni. A zeneoktatásnak demokratikusnak kell lennie, nem lehet a kiváltságosoké.

 

A zeneoktatás nagyon kiszolgáltatott helyzetben van, és továbbra is komolyan aggódom amiatt, hogy az összes olyan „kreatív megoldás”, mint az online tanítás, a hibrid oktatás, illetve más „legjobb” megoldások tovább segítik a terület marginalizálódását még a vírus előtti időszaknál is jobban…Nagyon óvatosnak kell lennünk, és ne hagyjuk, hogy az „alkalmazkodási hajlandóság” visszájára süljön el a jövőben…

 

Önök jogosan tehetik fel a kérdést, mit értek az alatt, hogy visszájára sül el a jövőben. Engedjenek meg nekem egy kis kitérőt. 1970-ben, amikor az Antwerpeni Állami Zeneakadémia igazgatójává neveztek ki, a szabály így szólt: „2 növendék/ óra”. 1979-ben a nagy olajválság és az azt követő gazdasági válság miatt a zeneoktatásra fordítható költségvetést erőteljesen csökkentették. A kormányzat ún. „terjeszkedési stopot” szabott ki. Ennek eredményeképpen hosszú várólisták jöttek létre a zeneiskolákban és a zeneakadémiákon. (Csak az Antwerpeni Zeneakadémia várólistájára 800 növendék került fel). Voltak kollégák, akik átmenetileg a két fő helyett fogadtak 3, 4 sőt 6 növendéket is egy órán, annak érdekében, hogy mindenki részesüljön az oktatásban. Nagyon „kreatív” megoldás, és képzelhetik a politikai döntéshozók mennyire elégedettek voltak. Többen a kollégáimmal együtt küzdöttünk ez ellen, és elleneztük a kormányzat költségvetési megszorításait. Az erre adott válasz a politika és sajnos több muzsikus társunktól az volt, hogy „ugyan nem az ideális, de működik, és egyébként is csak ÁTMENETI”. A helyzet az, hogy ma Belgiumban az átmeneti-t iktatták törvénybe, ez lett a szabály, és a valaha híres belga zeneoktatás mára a múlté.

 

Maga a zeneoktatás soha nem volt kiváltságos helyzetben a döntéshozók körében, és ez alatt kérem, hogy Önök is az óvodaitól kezdődően az általános iskolait, középiskolait és az egyetemi zeneoktatást értsék. Ennek legfőbb oka, hogy ez a legdrágább oktatási forma az egyéni oktatás miatt. Sokan, még a minket támogató oktatási miniszterek is megkérdőjelezték az egyéni oktatás fontosságát, és csaknem ellehetetlenítették…

 

A minőségi zeneoktatás jövője jóval nagyobb veszélynek van kitéve, mint a zeneipar többi ágáé. Gondoljanak a második levelemben írt esetre, az ausztrál kormány döntésére: a kormány nem engedte az elmaradt koncertek megtartását, és duplájára emelte a művészeti képzés tandíját.

 

Ez is mutatja, mennyire kiszolgáltatott helyzetben van a zeneoktatás, és minden helyesen gondolkodó zenésznek össze kellene fogni a jövő érdekében. Ugyanis, a nap végén, mindenki, a művészek, a karmesterek, kiadók, hangszerkészítők és -értékesítők, sőt a lemezkiadók is hasznot húzhatnak a zeneileg képzett tömegekből…Arról nem is beszélve, ami Kodály Zoltán meggyőződése volt, hogy a mindennapi oktatásba beépített jó minőségű zeneoktatás végül elvezethet ahhoz, hogy egy jobb világban éljünk.

 

Mindannyiunknak fontos, hogy visszatérjünk a „normális” kerékvágásba. Mindazonáltal, csak akkor fogunk mi, az emberiség visszatérni oda, ha vissza AKARUNK térni, és többé nem fogadjuk el a nem demokratikusan meghozott folytonos megszorító intézkedéseket, amelyek hatékonysága tudományosan nem igazolt. Még 6 hónap után sem.

 

Az viszont „kétségtelenül bebizonyosodott”, hogy a korlátozó intézkedések milyen romboló, pusztító hatással vannak az emberek személyes és szakmai életére: számos drámai következménnyel szembesülhettünk már eddig is társadalmi, gazdasági és családi téren, nem utolsó sorban megemlítve az öngyilkosságok 600%-os emelkedését.

 

Sok évvel ezelőtt, a hidegháború tetőződésének idején olvastam ezt a mondatot: „ennek a megrokkant világnak nem atomenergiával foglalkozó mérnökökre, hanem művészekre van szüksége…” Ma ezt így mondhatnánk: „ennek a megrokkant világnak nem vészjósló prófétákra van szüksége, hanem zenére…” Néhai apám gyakran mondogatta, hogy milyen nagy szüksége volt a világnak a háború után a zene gyógyító erejére, a zene szépségére.

 

Azt gondolom, ma is ezt mondaná.

 

Persze ez mindössze az én véleményem, és mindenkinek szíve joga nem egyetérteni vele. De abban bízom, hogy őszintének veszik az igyekezetet, amellyel a problémákra igyekszem a figyelmet terelni.

 

Amint azt említettem, a harmadik levélben reményeim szerint sikerült elég világosan megfogalmazni a lényeget. Mindannyiuknak kiváló egészséget kívánok és a szó legteljesebb értelmében vett élet folytatását, amelyet félelem és a személyes szabadságuk, valamint a szakmai tevékenységük korlátozása nélkül élhetnek.

 

Őszinte tisztelettel:

 

Gilbert De Greeve zongoraművész,

címzetes igazgató, Állami Zeneakadémia Antwerpen, Belgium

címzetes professzor, Királyi Konzervatórium Antwerpen, Belgium

korábbi elnök, Nemzetközi Kodály Társaság

 

Antwerpen, 2020. augusztus 31.

 

Open letter (English) (pdf)

 

COVID-19

Ki kevésbé, ki jobban érintett. Van, akinek a vállalkozása tönkrement, van, aki örömmel nyugtázhatja, hogy otthonról is képes ugyanúgy dolgozni. Van, aki idős, beteg szülőjét volt kénytelen a kórházban hagyni meghalni egyedül, anélkül, hogy a kezét foghatta volna az utolsó órákban. Többünk életét fenekestől felforgatta a COVID-19 nevű korona vírus. És még meglehetős elbizakodottság részünkről a múlt idejű igeidő-használat.

 

A zenész, előadóművész, zenepedagógus társadalom világszerte elsősorban a hátrányával kénytelen szembesülni: lemondott, elmaradt koncertek, kiesett jövedelem, a közönség hiánya, elszigeteltség, kóruséneklés digitalizált kényszerű megoldásai. A Parlando részéről szeretettel köszöntjük a zenészeket, a zenepedagógusokat, az előadókat és kitartást, hitet és reményt kívánunk az alábbi Malayziában készült felvétellel. A dal szövegét eredetileg a kölni koncentrációs táborban találták meg, állítólag egy zsidó kislány karcolta bele a pincefalba. Zenéjét Mark Miller komponálta kórusra zongorakísérettel.  A dalt előadja a Lollapalooza Singers, szólót énekel Shuku Kusanagi-Li. Vezényel: Koh Tian Yi, zongorán kísér: Melanie Wong. A videót készítette: Koh Tian Yi


 https://youtu.be/UTfEz5Duz0k (2:56)

„I believe in the sun

 

 

COVID-19

Some are less concerned, some are more. Some people have had a broken business, some people are happy to recognize that they can work the same way from home. Some elderly, sick parents were forced to leave in the hospital to die alone without their beloved ones holding their hands in the final hours. The lives of many of us  turned upside down by the corona virus, COVID-19. And there's still a complacency on our part about the use of past-tense.

 

The music, performer and music educator society around the world is primarily faced with its disadvantages: cancelled concerts, lost income, lack of audience, isolation, digitised solutions for choral singing. We, the staff of Parlando, would like to welcome musicians, music educators, performers all over the world and wish them perseverance, faith and hope with the recording from Malayzia below. The lyrics of the song were originally found in the Cologne concentration camp.  A Jewish girl had scratched them into the cellar wall. Music was composed by Mark Miller for a choir with piano accompaniment.  The song is performed by the Lollapalooza Singers.  Conductor: Koh Tian Yi. Solo: Shuku Kusanagi-Li. Piano: Melanie Wong. Video credit: Koh Tian Yi.

 

 https://youtu.be/UTfEz5Duz0k (2:56)

„I believe in the sun

 

Gilbert de Greeve magánküldeményként juttatta el három levelét az általa kiválasztott címzetteknek. A címlista nyilvánosságra hozatalát nem engedélyezte. Ugyanakkor a Parlando olvasói számára közreadhatjuk a harmadik levél szerkesztett változatát magyarul, és az eredetit angol nyelven az ő tudtával és beleegyezésével. (Tóth Teréz)