Harsona-eufonium hangszeres tanításmódszertani jegyzet

 

Tartalomjegyzék:

A szerkesztő előszava 9

Zenepedagógia 13

Szerintem… 15

Hogyan? 15

Motiváció 16

Vonzó baráti környezet 20

Pozitív megerősítés 20

Figyelem! Figyelem! 21

Koncentráció-fejlesztés 21

Képzelet-fejlesztés 22

Szerepjáték 23

Játék és zsuzsika 25

Művészpalánta 25

A játék, a gyakorlás és a verseny 26

Társasjáték 26

Ki Vagy? 26

Siker és kudarc 27

Kotta nélkül 27

Titok 28

Összetartozás 29

Kamara 29

Színjáték 30

Minden nap Karácsony 31

Zárásképpen 32

Tanításmódszertan 35

Talán – előszó 37

Változások 37

Változatlan alapok 37

Változatos lehetőségek 38

A zenei hang 39

A hang és jellemzői 39

A zenei hang keletkezése 39

A levegő 41

A légzés fajtái 41

Légvezetés, hangindítás és hangképzés 42

A rézfúvós hangszerek hangjai 43

Alaphang és felhangok 43

Fekvések és kötések 44

A rézfúvós hangszerek felépítése 45

A fúvóka 45

A cső 45

Gyakorlatok 46

Kartechnika, glissando, legato, staccato 46

A gyakorlatokról 47

Hátha 48

Függelék 51

A hangszer története 53

A harsona 53

Az eufónium 55

 

***

Nyelvi lektor: Sipos Erzsébet, Kertészné Márky Gabriella

Szakmai lektor: dr. habil. Farkas István Péter

Szerkesztő: dr. habil. Vas Bence

Felelős kiadó és vezető: dr. habil. Vas Bence PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet H-7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16.

Tipográfia: molnARTamás

Grafika: Rácz Fodor Katalin

 

A kiadvány jogvédelem alatt áll!

A szerzői jog jogosultjának engedélye nélkül a kiadvány egyetlen része sem többszörözhető és vihető át semmilyen formában és eszközökkel, sem mechanikus, sem pedig elektronikus úton, kivéve, ha kiadó engedélyezi.

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0012. számon, a „Szakmai tanárképzés országos módszertani- és képzésfejlesztése” digitális kiadvány

ISBN 978-963-642-774-0