80 éves a Zene szentesi díszpolgára

 

Nagy János köszöntése

 

Nagy János címzetes igazgató úr

 

Zsúfolásig telt meg a szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola hangversenyterme 2020. szeptember 9-én; e napon köszöntötték nagyszabású ünnepséggel a város egyik legnépszerűbb polgárát: Nagy János zongoraművészt, orgonaművészt, karnagyot, Szentes város díszpolgárát, a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola címzetes igazgatóját éppen 80. születésnapján, e jeles évforduló alkalmából. A város szinte valamennyi notabilitása megjelent az ünnepségen, köztük Farkas Sándor agrárminiszterhelyettes, országgyűlési képviselő és Szabó Zoltán Ferenc, Szentes polgármestere, aki elsőként köszöntötte az ünnepeltet, elmondván: Nagy János egész életével és munkásságával Szentest szolgálta, érdemei elévülhetetlenek.

 

Beszélgetés közben Mihály Bélával

 

Ezután az alapfokú művészeti iskola másik címzetes igazgatója (már önmagában ez a megnevezés, mely más városokban, így például Szegeden szinte ismeretlen, is szívet melengető), Mihály Béla hívta közvetlen baráti beszélgetésre Nagy Jánost, aki tömören, lényegre törően beszélt életútjáról, pályájáról: hogyan jutott el tizenéves korában kezdett kántori teendőitől a szegedi zenekonzervatóriumba, zongora-szolfézs-szakos zenetanári oklevele átvétele után hogyan kezdett dolgozni a szentesi zeneiskolában. Külön, több szempontból is izgalmas történet volt, amit orgonaművészi tanulmányairól beszélt, hiszen évtizedekig csak a fővárosban és Miskolcon lehetett ilyen stúdiumokat végezni, ő is csak sok–sok utazás árán tudott tanárhoz jutni. Tudása alapján felvették volna a Zeneakadémia orgona szakára, de ő nem akart Szentestől elszakadni.

 

  Nagy János a feleségével és a fiával az ünnepségen

 

Váratlan feladat a születésnapi koncert közben: lapozni kell!

 

A beszélgetés közben időnként kiváló hangszeres produkciók is felcsendültek: fellépett Takács Andrea fuvolaművész, Dani Imre zongoraművész, Horváth Andrea zongoraművész,


Horváth Henrietta zongoraművész és Ráfi Balázs egyetemi hallgató (szintén kiváló zongorista), az utóbbiak mind a Tanár Úr tanítványaiként kezdték a zenei pályát. Aki nem elégedett meg hangszeres tudása gyarapításával és átadásával: elvégezte a felsőfokú karnagyképzőt is, s a város kórusmozgalmának fáradhatatlan megújítójává vált; volt egy időszak, amikor a város valamennyi énekkarát ő vezette. S következett Szentes kulturális történetét meghatározó igazgatói korszaka, az irigylésre méltó hangversenyterem – mely ma már önálló objektumként is működik – kialakítása, Lajtha László nevének felvétele ezelőtt 31 évvel, a megyei kortárszenei verseny létrehozása és fenntartása (a 30. találkozó ünnepnapjáról nemrégiben emlékeztünk meg a Parlandóban), a zeneiskolai tanszakok teljessé tétele s még hosszan sorolhatnánk.

 

A Bárdos Lajos Kórus tagjai köszöntik

 

Nagy János nagyon szép üzeneteket is olvasott, mondott a beszélgetés vége felé, melyeket minden jelenlévőnek, de különösen az ifjúságnak szánt. Majd a színpadra vonultak kórusai: a Szent Anna Templom Szkólája és az Általa alapított Bárdos Lajos Vegyeskar; hogy dallal-szóval köszöntsék. S persze szép születésnapi ajándékokkal is meglepték barátai, tanítványai kórustagjai, így többek között a híres Károli Gáspár-féle, 1590-ben nyomtatott Vizsolyi Biblia hasonmás kiadásával, Berkecz István szentesi festőművész egyik szép linóleummetszetét hozta el Neki. Nem maradt el az egész termet betöltő közös éneklés sem.

 

Az ünneplés a Szentesi Művelődési Központban folytatódott, ahol rendkívül elegáns fogadáson köszönthettük Őt. A jelen sorok írójának igazán hálás feladat jutott: pohárköszöntőt mondhatott a fogadás előtt; rövid beszédében szeretettel idézte fel a Nagy János és közte lévő 50 éves barátságot, melynek során Szegeden 5 templomi hangversenyen emlékeztek meg közös barátjukról, az univerzális – többek között orgonaművész – dr. Mészáros Endréről; a Tanár úr valamennyin játszott. A beszéd leghangsúlyosabb részében elhangzott: a ’70-es, ’80-as években a megyében Nagy János volt szinte az egyetlen állandóan koncertképes orgonaművész. 

 

Meghatott mosoly a születésnapi torta előtt

 

Akiről végül nagy örömmel írhatjuk le, hogy korát meghazudtoló egészségi és szellemi állapotban van: tanít, játszik, vezényel. Isten éltesse Őt az emberi kor legvégső határáig! 

 

Kiss Ernő