Tillai Aurél 90 éves

 

 

Tillai Aurél (fidelio.hu)

 

A Magyar Kodály Társaság elnöksége és tagsága nevében tisztelettel köszöntjük 90. születésnapján Tillai Aurélt, társaságunk tiszteletbeli tagját, a Pécs-Baranyai Tagszervezet alapító elnökségi tagját, a Pécs-Baranyai Kórus és Zenekari Szövetség Elnökét, a KÓTA Tiszteletbeli Elnökét, Kossuth-díjas, Liszt Ferenc-díjas, Magyar Örökség-díjas érdemes művészt, a Pécsi Tudományegyetem Professor Emeritusát, karmesterét.

 

Tillai Aurél tanárrá avatása után már 1952-től a Pécsi Pedagógiai Főiskolán tanított és közben tovább folytatta zenei tanulmányait. Megalapította a Főiskola vegyeskarát, mely később Egyetemi Kórus néven évtizedeken keresztül sikert, sikerre halmozott. Az Ünnepelt életében az első rendkívüli koncert 1958-ban, a Pedagógiai Főiskola megalapításának 10 éves évfordulóján volt, amikor Kodály Zoltán előtt vezényelhette a Molnár Anna c. kórusművet.

 

Tillai Aurél és Kodály Zoltán (evangelikus.hu)

 

Még jelentősebb és inspiráló hatású az az 1963-as tavaszi hangverseny, amikor a Pedagógiai Főiskola Vegyeskarával Kodály: Liszt Ferenchez és Öregek c. művét szólaltatta meg a Mester jelenlétében, majd fogadhatta Kodály kézszorítását. A Liszt-terem színpadán, a kórus előtt Kodály a következő szavakkal gratulált: „Véssék szívükbe, amit most csináltak. Aztán emlékezzenek rá, ha majd tanítanak, és saját együttesükkel próbáljanak valami hasonlót csinálni.” Az elkövetkező évek során Tillai tanár úr nevéhez még tizenegy nagy formátumú Kodály mű pécsi bemutatása fűződik.

 

 

Tillai Aurél a Pécsi Kamarakórust (korábbi nevén a Pécsi Nevelők Háza Kamarakórust) 62 éve vezeti (regi.csgyk.hu)

 

Az 1958-as esztendő kétszeresen is jelentős az életében, mert – Dobos Lászlóval együtt – ekkor alapították meg a később oly híres Pécsi Nevelők Háza Kamarakórust. Tillai tanár úr ezt az együttest Pécsi Kamarakórus néven ma is vezeti. A kórus első finnországi turnéja után bejárta az egész világot, hírnevet szerezve a magyar kórusművészetnek, a magyar komponistáknak, elsősorban Kodály Zoltánnak, Bárdos Lajosnak. A Nevelők Háza Baráti Körének kiemelt vendége volt Bárdos Lajos, aki többször meglátogatta a kórust, sőt próbákat is tartott az együttesnek. A barátsággá alakult kapcsolatról említette Tillai Aurél, hogy karnagyi működésében Bárdos tanár úrtól kapta a legfőbb szakmai tapasztalatot, tanulságot, tanári tanácsot. A kórus sikereinek és a Nevelők Háza nagyszerű munkájának köszönhető, hogy Pécs városa 1964-től megkapta az Országos Kamarakórus Fesztivál rendezési jogát, mely fesztivál később nemzetközi versennyé vált. E fesztiválok, illetve versenyek szakmai, zenei vezetője pedig Tillai Aurél lett.  Európai visszhangot váltott ki az alkalmak rendkívüli sikere és az akkor már elismerésre méltó pécsi zenei élet. Ennek köszönhető, hogy a város 1988-ban megrendezhette az európai kórusok legnagyobb fesztiválját, az Europa Cantatot.    

                                        

Tillai Aurél 1965-ben a Mecsek Kórus vezetését is átvette, 20 évig irányította a sikeres együttest. Énekkaraival, elsősorban a Pécsi Kamarakórussal hazai és nemzetközi fesztiválokon, versenyeken 70 díjat nyert, rádió és TV felvételek, megjelent CD-k sora jelzi ezt a fényes utat. Kiemelkedő volt az a misszió, melyet évtizedeken keresztül a magyar szerzők, kiemelten Kodály műveinek külföldi autentikus bemutatásával sikerre vittek. Személyes örömöm, hogy több kiváló tanítványom énekelt és énekel még ma is a Kamarakórusban és részese e feledhetetlen zenei élményeknek.

 

A jelentős pécsi „zeneszerzői iskolának”, melyet Kincses József tanár úr vezetett, éppen Tillai Aurél volt az első jeles képviselője, aki országos elismertségre jutott. Az első figyelemre méltó műve (Vonósnégyes) 1958-ban született, majd következett a kórusművek, kamaraművek, oratórikus alkotások hosszú sora – egészen napjainkig. A Tavaszodik (Áprily) kórusműről már Kodály Zoltán is elismeréssel nyilatkozott 1963-ban. Zeneszerzői munkásságának középpontjában mindenképpen a vokális kompozíciók állnak - mint nyilatkozta is: „Én általában praktikus céllal írtam műveimet, nagyrészt saját együttesemnek, hogy a kamarakórus valamelyik koncerten elénekelhesse.” Elmélyült vallás- és egyháztörténeti, valamint irodalmi műveltsége meghatározó a vallási szövegek és a jeles költők megzenésítésre váró verseinek kiválasztásában. Nagyszerű, hatásos népdalfeldolgozásainak komponálásában a magyar népzene tudatos tanulmányozása segítette. Jeles zenekritikusok értékeléseikben kiemelik Tillai Aurél zenéjének szépségét, ízléses voltát, őszinteségét, hitelességét, a keresztény kultúra erős hatását, a kórust, mint a legerősebb zenei inspirációt és a rá mélyen ható kodályi szellemi hagyatékot. Kiemelik továbbá, hogy szerzői munkásságában emberléptékű, kifinomult, költői zenei világot épített. A teljesség igénye nélkül érdemes kiemelni az utóbbi zeneszerzői korszak nagy formátumú műveit: Missa Secunda, Pécsi (Tüke) mise, Reformáció kantáta, Te Deum.

Tillai Aurél: Missa SecundaYouTube (20:36)

Tillai Aurél: Missa Secunda

Pécsi Kamarakórus, Pannon Filharmonikusok, vezényel a szerző.

Gloria sanctus Benedictus Agnus dei

 

Mint egykori tanítvány, karvezetőmtől én is megtanultam a zenei igényességet, az értéket jelentő kórus-repertoár kialakítását, a szigorúan következetes munkát.  Énekkaraim mindig örömmel tanulták, énekelték a Tanár úr műveit.  Emlékezetesek azok a nemzetközi versenyek, ahol a Mohácsi nóták és a Zengő felett c. műveket kiemelten értékelte a zsűri. Külön említem a Kodállyal kapcsolatos, Fodor András versére írt Az énekmondó c. kompozíciót, melyet a Bartók Leánykar részére írt és bemutatója a Mester halálának 40., születésének 125. évfordulóján volt. Tillai tanár úr ezt a számomra is kedves művet később átdolgozta a következő jeles Kodály-ünnepre, melyet már a PTE Nőikarának ajánlva mutattunk be.

 

 

Tillai Aurél (art.pte.hu)

 

Tillai tanár úr saját pályáját a régi muzsikusokéhoz hasonlítja, olyan zeneszerző – mondja magáról –, aki tanít és aktív előadóművész is.  „Isten áldása, hogy tehetem azt amit, s ha be kell fejeznem, készen állok rá.”  Példa értékű, meghatározó zenepedagógiai életművet hagy a diákok és kollégák nemzedékei számára. Reméljük, az idő múlása nem befolyásolja, hogy a Tanár úr még éveken át komponáljon és vezényeljen. Kívánunk neki ehhez jó egészséget és sok sikert! 

Isten éltesse sokáig!

 

Kertész Attila