Máté János és Draskóczy László emlékére

 

dr. Vas Bence: Adrian Le Roy zsoltárkíséretei és a goudimeli zsoltárok átiratai 

 

Tartalomjegyzék 5 (oldal)

Előszó 9

Bevezetés 11

A franciaországi kottakiadás és a Le Roy & Ballard kiadó 11

A zsoltárkiadások 13

A lanttabulatúra-játék iskolája Adrian Le Roy szerint 17

Az I. szabály 19

A II. szabály 19

A III. szabály 19

A IV. szabály 19

Az V. szabály 19

A VI. szabály 20

A VII. szabály 20

A VIII. szabály 20

A IX. szabály 21

A X. szabály 21

A XI. szabály 21

A XII. szabály 21

A XIII. szabály 21

A XIV. szabály 22

A XV. szabály 22

A XVI. szabály 22

A XVII. szabály 23

A XVIII. szabály 23

A XIX. szabály 24

A XX. szabály 24

A XXI. szabály 24

A XXII. szabály 25

A XXIII. szabály 26

A XXIV. szabály 27

A XXV. szabály 27

Tiers Livre de tablature de luth 1552 29

A dallami eltérések 1548-as lyoni és az 1562-es énekeskönyv között 35

A diézisek 35

A harmóniák 37

Hiányos hangzatok 39

A 3. TÁBLA 41

A dallamhangok helye a harmóniában 51

A lépések 53

A zárlatok 54

A diminúciók 57

An Instruction to set all Musicke in Tabulature for the Lute 1574, London 63

Első hangnem első fejezete 69

A második hangnem második fejezete 77

A harmadik hangnem harmadik fejezete 79

A negyedik hangnem negyedik fejezete 80

Az ötödik hangnem ötödik fejezete 80

A hatodik hangnem hatodik fejezete 81

A hetedik hangnem hetedik fejezete 81

A nyolcadik hangnem nyolcadik fejezete 82

Kiegészítés, avagy incidens 82

A kilencedik fejezet 83

1565 Goudimel kontra 1567 Adrian Le Roy 85

Dallamismétlések 87

A hangnemi változtatások 88

diézisek 90

a) scandicus 92

b) nem sorzáró porrectus 93

c) torculus 94

d) a sorzáró porrectusok 94

e) moll harmóniák dúrosítása 96

f) ritkább diézisformák 98

A harmóniák 101

A 9. G TÁBLA és a 9. LR TÁBLA 105

Az első négy oszlop 106

Az 5.-7. oszlopok 106

A 8.-19. oszlopok 107

20. és a 21. oszlop 111

22-26. oszlopok 115

27-32. oszlop 118

33-36. oszlop 119

diminúciókról 129

Gitárátiratok 129

A XXXIII. zsoltár 133

A CXXXVII. zsoltár 135

A CXXVIII. zsoltár 135

A CXXX. zsoltárban 135

Az L. zsoltár 136

A LXXII. zsoltár 137

Gitárzenekari átiratok 139

Zárszó 140

Bibliográfia 141

A szerző: Vas Bence

 

 

dr. Vas Bence: Adrian Le Roy zsoltárkíséretei és a goudimeli zsoltárok átiratai (mellékletek)

 

Katalógus szám AS09VB

Kiadó: Asáf Bt. Pécs Magyarország

Első kiadás 2020

A kiadvány jogvédelem alatt áll!

A szerzői jog jogosultjának engedélye nélkül a kiadvány egyetlen része sem többszörözhető es vihető át semmilyen formában és eszközökkel, sem mechanikus, sem pedig elektronikus úton, kivéve, ha kiadó engedélyezi.

Digitális kiadvány

ISMN No. 979-0-9024401-3-4