Bartók Béla életének krónikája

szerző: ifj. Bartók Béla

 

KözreadJa: Vásárhelyi Gábor

 

A mai kor médiaáradatában az információt „gyártók” szeretnek mindenhez valami új, fantasztikus, de még inkább botrányos állítást hozzákapcsolni és ezzel kitűnni. Bartók Béla élete, munkássága, embersége a maga valójában volt zseniális, így nem szükséges semmi hamis állítást hozzácsatolni ahhoz, hogy tündöklése jobban látszódjék, mert attól az csak halványabb lenne.

Ez a könyv a tényekre és csakis a tényekre támaszkodva mutatja be Bartók Bélát. A tényekre alapozva és azokból minden ismert lényeges momentumot feltárva és bemutatva. Minden ember életét leginkább a cselekedetei, az elvégzett munka, a leírt gondolatok, a megtett jó vagy éppen rossz minősíti. A könyv, noha – műfajából fakadóan – talán száraznak tűnő tényszerű felsorolás, mindennél és mindenkinél jobban mutatja be az olvasó számára a zeneszerzőt, a zeneakadémiai tanárt, a népdalgyűjtő és rendszerező zenetudóst, a koncertező előadóművészt, az édesapát, a megalkuvást nem tűrő, hazáját hűségesen szerető magyart és a természetszerető embert.

Vásárhelyi Gábor

 

Bartók 140 - Bartók Béla életének krónikája című könyv bemutatója (50:35)

c. videófilm résztvevői: Vásárhelyi Gábor, Bartók Béla magyarországi jogutóda, Rubin Márta zongoraművész, a könyv fordítója, és a beszélgetést vezető Toót-Holló Tamás író, szerkesztő.

(2021. III.21.)

Magyarságkutató Intézet: MKI // Web: https://mki.gov.hu/hu

 

 

 

A KÖNYV INGYENES LETÖLTÉSE, OLVASÁSA:
 

magyarhttps://mki.gov.hu/media/pdf/mki_2021_bartok_hu.pdf

 

 

***

 

Chronicles of Béla Bartók's Life

AUTHOR: Béla Bartók Jnr.

 

EDITED by: GÁbor Vásárhelyi

 

TRANSLATED BY MÁRTA RUBIN

 

In today’s media flood, “producers” of information like to attach a new, fantastic, maybe even scandalous statement to everything and thus get into the limelight. Béla Bartók’s life, work and humanity were brilliant in themselves, so it is not necessary to add any false statements to make his brilliance shine brighter, because to do so would only make it fainter.

This book presents Béla Bartók based on facts and only on facts. Based on the facts and exploring and presenting all known relevant moments in accordance with the facts. The life of every person is mostly characterized by their actions, the work done, the thoughts described, the good, or indeed the bad, contributed. The book, although a factual list which may seem dry because of its genre, presents to the reader, better than anything and anyone, the composer, the music academy teacher, the musicologist collecting and organizing folk songs, the concert performer, the father, the uncompromising Hungarian who faithfully loves his homeland, and the nature loving man.

Gábor Vásárhelyi

 

 

FREE DOWNLOAD AND READING OF THE BOOK:

 

 

 

English: https://mki.gov.hu/media/pdf/mki_2021_bartok_en.pdf