A fiatal kürtművész immár két évtizede az élvonalban van. Szegeden már régóta a legkiválóbb rézfúvósok egyike, de immár alighanem országosan is jegyzett. Az SZTE Zeneművészeti Karán kapott egyetemi master-diplomát; ma ugyanott a rézfúvós tanszék vezetője. Hallhattunk remek Mozart-kürtversenyt tőle, kamaraegyüttesek kedvelt kürtöse. Előszeretettel gyakorol és játszik natúrkürtön – ez külön elismerést érdemel, hiszen a ventiles hangszer megkonstruálása után ez a hangszer évtizedekre eltűnt; miközben tudjuk, hogy a Haydn-, Mozart- sőt Beethoven-szimfóniák még ilyen hangszerre íródtak.

 
Mindemellett különleges affinitást mutat a kortárs zene iránt: a Vántus István Kortárszenei Napok állandó közreműködője; egy-egy évadban sokszor 2-3 műben is játszik.

 

 

A magyar kortárszene iránti elhivatottságát nem tudta volna fényesebben bizonyítani, minthogy önálló szóló CD-jét kivétel nélkül hazai komponisták műveiből állította össze. Egy zenekaros és öt kamaramű került föl az 51 perces (50:54) lemezre, melynek nyitánya Malek Miklós Kürtversenye; e mű felvétele a Szegedi Szimfonikus Zenekar 2018. június 13-i Kortárszenei korzó c. hangversenyén készült. Malek hagyományos elemekből építette fel igényes háromtételes versenyművét, mely szépen komponált, a közhelyeket sikeresen elkerülő zene, a színesen hangszerelt zenekari kíséret tökéletesen engedi kibontakoztatni a szólistát; Kecskés minden szempontból kiválóan valósítja meg a szerző elgondolásait: a lírai dallamívek és a virtuozitás egyaránt érvényesülnek.

Tóth Péter - Balkán expressz (5:30

Közreműködik: Szokody Anikó-zongora; Kosztándi István-hegedű; Bödör Imre-nagybőgő és Kecskés György-kürt

 

 

Tóth Péter Balkán expressz c. alkotása régi kedves ismerősünk; ez a kellemesen ritmikus-dinamikus darab már jó néhányszor megszólalt, Szegeden is. Kecskéshez e mű előadásában nagyszerű partnerek társultak: Kosztándi István hegedűművész, Szokody Anikó zongoraművész és Bödör Imre gordonművész, a CD–n elsőrangú szinten szólalt meg e játékos kvartett.

Hollós Máté: Canticornum (6:38)

Kecskés György-kürt és Klebniczki György-zongora

 

Hollós Máté a kürt minden titkát jól ismeri, ezt nem utolsósorban igen sikeres Cornotturno c. kürtversenye is bizonyítja (bár hallhatnánk minél hamarabb Kecskés György előadásában…) Beszédes című (a CD-nek is e mű a címe) Canticornum c. filozofikus, lírai kürt-zongoradarabja nagy ívekkel, szép kürtszólóval indul, később apró „kürttörténetként” kürtkvintek vezetnek át az élénkebb zárórészhez. Kecskés a mű valamennyi színét kiválóan festi elénk.

Klebniczki György: Alterego (4:31)

Kecskés György - kürt Klebniczki György - zongora

Klebniczki György: Éjjeli látkép (3:54)

Kecskés György - kürt Klebniczki György - zongora

 

Klebniczki György zeneszerző és zongoraművész Kecskés György legfontosabb partnere a CD-ben. A 6 műsorra tűzött darabból négy kíséretét ő maga vállalta, igen magas szinten, tökéletesen játszva a zongoraszólamot; neki is köszönhető a Hollós-mű kiváló interpretációja. Zeneszerzőként két művel is jelen van a CD-n, méghozzá két rendkívül jól felépített darabbal: az Alterego inkább játékos, könnyed, scherzoszerű; a festői című Éjjeli látkép – komor bevezető után – különféle, helyenként szélsőséges hangvételű álomképek sorozata, melyek között még egy éjszakai vihar is rátör az álmodóra. Ez utóbbi darab számos modern, disszonáns részletet is tartalmaz. Mindkettő Klebniczki-mű igényes: a szerző a főszereplő kürtművész felkészültsége alapján írta meg darabját, sok lehetőséget nyújtva neki tudása, elődókészsége demonstrálására, a zongoraszólamot pedig magától értetődő módon saját, igen nagy tudásához szabta.

Durkó Zsolt: Symbols. Kecskés György - kürt, Klebniczki György - zongora (10:51)

 

Igen örvendetes, hogy a CD-n megszólal az egyik legnagyobb XX. századi magyar zeneszerző, a 24 éve elhunyt Durkó Zsolt Symbols (Szimbólumok) c. jelentős, többtételes kürt-zongora–műve. (E sorok írója számára különösen nagy örömöt jelentett, amikor felfedezte a CD műsorában, hiszen Kecskés György éppen a többek között általa, a Mester posztumusz 70. születési évfordulója tiszteletére rendezett 2004-es emlékhangversenyre tanulta meg e művet.) A legnagyobb szegedi születésű, Erkel Ferenc- és Kossuth-díjas zeneművész minden darabját ünnep hallgatni; már csak azért is, mert nagy művei igen ritkán szólalnak meg (szülővárosában szinte csak kamaradarabjai kerülnek műsorra). A Szimbólumok monumentális rétegeinek feltárásához külön tanulmány lenne szükséges (itt kell megjegyeznünk, hogy máig sem készült monográfia e zseniális mesterről; nagyon idő előtt elhunyt zenetudós felesége, Gerencsér Rita csak egy értékes dokumentumgyűjteménnyel és a Magyar Zeneszerzők c. sorozat Durkóról szóló kismonográfiájával készült el), a komponista komplex, mélyértelmű gondolkodása azonban első hallásra tetten érhető. Az alapvetően bölcseleti hátterű, helyenként patetikus, sőt magyar sirató-motívumokat is tartalmazó tételekből néha-néha törnek ki virtuóz részletek: Kecskés tökéletesen érzi Durkó stílusát, s a legmagasabb szinten valósítja meg a zeneszerző célkitűzéseit; ugyanezt írhatjuk le Klebniczki Györgyről is.

A CD-felvételei professzionális minőségben készültek el a szegedi Korzó Zeneházban és a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kara Fricsay-termében; ismét Klebniczki Györgyöt kell dicsérettel illetnünk (aki a CD felelős kiadója): Passamezzo Kreative Music nevű egyszemélyes cége évek óta jeleskedik a hangversenyfelvételek terén; a Malek-versenyművel kapcsolatos zenei utómunkálatokat ifj. Malek Miklós végezte el. Nagyon jól sikerült a CD borítója is, mely a Heribert C Bt. munkája: a négy oldal fotóit Mészáros Andrea, a borítótervet Mészáros Lajos készítette (az erős, tartós borító harmadik oldalára rögzítették a műanyag CD-tartót, melynek hátterében egy kürt központi szerkezete látható).

A Kiadvány – melyet ezúton is ajánlok minden zenekedvelőnek, CD-gyűjtőnek –fő támogatója a Nemzeti Kulturális Alap volt. 

Kecskés Györgynek és Klebniczki Györgynek pedig további sikereket kívánok, mind a közös produkciók, mind a további CD-k terén.  

 

Kiss Ernő