Sára Erika*

 

Gitár hangszeres tanításmódszertani jegyzet

 

Gitár hangszeres tanításmódszertani jegyzet - Pécsi ...

 

 

Tartalomjegyzék

A szerkesztő előszava 11

Bevezető 15

Zenepedagógia 19

A motiváció 21

Környezet 22

A tanár személyisége 23

Tanár-növendék viszony 23

Játék, játékosság 23

Humor 24

Személyre szóló figyelem 25

Autonómia 26

Pozitív megerősítés, jutalom 27

Kapcsolat a szülőkkel 28

Hangszeres órán kívüli közös élmények 29

Tehetséges növendék vezérszerepe, példája a tanszakon 30

Pozitív tanári példa 30

Átlagos és átlagon felüli képességű növendékek 30

Lemorzsolódás 31

Hangszerjáték és elmélet kapcsolata 32

Milyen mértékben és hogyan valósulhat meg ez a kapcsolat az alapfokú gitároktatásban? 32

Milyen (milyen legyen) a kapcsolat a hangszeres és szolfézs órák tartalmai között? 32

Műhelyteremtés 34

Közösség teremtés 34

Társas zenélés 34

Kamarazene 34

Zenekar 36

Zenei pályára készítés 37

A tanári munka kontrolljai 37

Koncertek 38

Kurzusok 39

Versenyek 40

Fesztiválok 41

Tanításmódszertan 43

 Bevezető gondolatok a téma feldolgozásáról 45

Az első gitár órák 45

Lazítás 45

„Sikálás” 46

Pengetés 46

Bal kéztartás, hangok lefogása 46

A darabtanulás protokollja 47

A legfontosabb elvek 49

Értékes zenei anyag 49

Változatos, a hangszertudást fokozatosan és egészségesen építő repertoár 49

Laza, könnyed hangszerkezelés 51

Fokozatosság 52

Alaposság 52

Intenzív, részletező, elemző órai munka 53

Élmény 53

A kreativitás fejlesztése 54

A hallás és belső hallás fejlesztése 55

A darabok megfejtése 55

Zenetechnikai elemek 56

Technikai elemek 56

Ujjrend 56

Terminológia 57

Körömjáték 57

A polifónia 57

Gyakorlás, gyakorlási minták 58

Blattolás 58

Memorizálás 58

Érzelmek 59

Befejezés 60

*

Szerkesztő dr. habil. Vas Bence

Nyelvi lektor: Sipos Erzsébet Kertészné Márky Gabriella

Szakmai lektor: dr. habil. Vas Bence

Felelős kiadó és vezető: dr. habil. Vas Bence PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet

H-7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16.

 

Tipográfia: molnARTamás

A kiadvány jogvédelem alatt áll!

A szerzői jog jogosultjának engedélye nélkül a kiadvány egyetlen része sem többszörözhető és vihető át semmilyen formában és eszközökkel, sem mechanikus, sem pedig elektronikus úton, kivéve, ha kiadó engedélyezi.

 

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0012. számon, a „Szakmai tanárképzés országos módszertani- és képzésfejlesztése” digitális kiadvány

ISBN 978-963-642-764-1 7

 

*Sára Erika Artisjus díjas zeneiskolai gitártanár