BANNER MÁRIA*

 

Búcsú Klára Máriától

a Brassói Magyar Dalárda karnagyától

 

Klara_Maria.jpg

Klára Mária (1939-2021)

 

„Létünket, az elismeréseinket annak köszönhetjük, hogy munkánkat olyan lelkes, felkészült és mellettünk minden körülmények között kitartó karmester irányította, mint Klára Mária tanárnő. Az évtizedeken át heti rendszerességgel megtartott próbák erőfeszítéseiért, a több száz előadáson, kiszálláson való részvétel fáradozásaiért az együtt éneklés öröme, a sok szép élmény, a dalos társakkal való együttlét, valamint a mindenkori hallgatóságunk szeretete, elismerése kárpótolt bennünket.” (Sebestyén Sándor a B.M.D. elnöke Elnöki köszöntőjéből a dalárda megalakulásának 150. évfordulóján, 2013-ban.

 

A dalárda 1863-ban férfikarként alakult. 1879-ben vált vegyes karrá.

 

1921. november 13-án, éppen 100 éve, Brassóban 30 énekkar küldöttje közöttük a Brassói Magyar Dalárda küldöttje is kimondta a Romániai Magyar Dalosszövetség megalakulását. Az országos magyar szövetséget 1949-ben betiltották. Csak 1989-ben alakulhatott újjá, napjainkban is segíti a romániai magyar kórusok tevékenységét.

 

A 20-as 30-as években a brassói dalárda emlékünnepélyeken, kórusversenyeken vett részt, a fellépéseiket olykor díjakkal jutalmazták. A következő évtizedekben sok viszontagságot vészelt át az együttes. Működését többször meg kellett szakítania, de mindig újjászerveződött.

 

 

A Brassói Magyar Dalárda zászlója

(A kép forrása: https://www.abelalapitvany.hu/zaszlo_restauralas.pdf)

 

 

1971-ben Brassói Magyar Dalárda néven alakult újjá. Ekkor lett Klára Mária (Brassó, 1939. május 14. Brassó, 2021. január 16.) az énekkar 28. nyilvántartott karnagya. Brassóban született, zenei tanulmányait is ott kezdte, hegedülni tanult. Tanulmányait a kolozsvári zenei középiskolában folytatta. Majd 1963-ban a kolozsvári Gh. Dima Zeneművészeti Főiskolán művészeti oklevelet szerzett, zenetanári szakon. A Szebenben zenetanárként eltöltött négy év után, visszatért szülővárosába, Brassóba. A brassói Pedagógiai Líceumban folytatta tanári pályáját. Részt vett a Brassói Magyar Dalárda újjászervezésében. A kórus gazdag repertoárjában a zeneirodalom különböző korszakaiból kiválasztott művek, népdalfeldolgozások és egyházzenei művek szerepeltek. Vállalták az erdélyi magyar neves zeneszerzők népszerűsítését is. Klára Mária sikeres tevékenysége nyomán sok kitüntetésben, helyi és országos díjakban részesült az énekkar és a karvezető egyaránt. Például: A Romániai Magyar Dalosszövetség kolozsvári ünnepén (2000) díszoklevéllel (Jagamas János-díj) tüntették ki. Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület díja (2002), a csíkszeredai Német Géza Egyesület kitüntetése (2007), EMKE oklevél (2008), Brassai-díj (2009). 2002-ben a Romániai Magyar Dalosszövetség tagjaként az énekkarok minősítő hangversenyén az együttes arany fokozatot ért el a vegyeskari kategóriában.

 

A dalárda napjainkban is jelen van a város művelődési életében, jelentősebb események, évfordulók megünneplésében, eleget tesz a történelmi magyar egyházak meghívásainak, részt vesz egyházi és világi kórustalálkozókon. Magyarországon, meghívásoknak eleget téve, Szegeden, Budapesten, Debrecenben, Gyulán vendégszerepeltek. Örömmel fogadják a hozzájuk látogató bel- és külföldi kórusokat.

 

 

A Brassói Magyar Dalárda jubileumi hangversenye (2013)

Vezényel: Klára Mária

(A kép forrása: http://www.brasso.ro/news.php?id=201)

 

Klára Mária közel ötven évig vezette az énekkart. A Brassói Magyar Dalárda mellett 18 éven át volt a brassói Reménység Háza református egyházközség kórusának karnagya. Rövidebb ideig a brassói zsidó hitközség kórusát is vezette. Elhunytával nagy veszteség érte a Dalárdát és a kórus-mozgalmat. Emlékét, a művészi- és emberi példamutatását megőrizzük.

 

 

„...Dolgoznunk kell azon, hogy az együtt éneklés szeretetével, annak erejébe vetett hittel építsük, erősítsük közösségünket. Örökségünk, zenei anyanyelvünk továbbadásával valósíthassuk meg fő célunkat: jövőnk építését. Fő feladatunk tehát: „Egymástól tanulni, közösen cselekedni, együtt énekelni, nyelvünket és szokásainkat megőrizni, hogy dalaiban és művészetében, itthon, magyarnak érezhesse magát a magyar.” (Emlékkönyv, 150 éves a Brassói Magyar Dalárda - www.abelalapitvany.hu/dalarda.pdf)

 

*Banner Mária nyugdíjas zongoratanár