(Akkord Zenei Kiadó, A-1263, A-1262)

 

HOLLÓS, Máté: I. vonósnégyes / String Quartet No. 1 (2018) (19:32)

1.     tétel: 8’28”, 2. tétel: 1’53”, 3.tétel: 9’11”

Somogyi Vonósnégyes

I. egedű: Somogyi Péter; II. hegedű: Lendvai György; mélyhegedű: Tóth Balázs; gordonka: Pólus László)

 

 

Estikék? Vagy talán mégsem? – Hollós Máté műjegyzékében (melynek jelentős részét kamaraművek alkotják) az egyedi címek dominálnak. Ritkán hagyatkozott/hagyatkozik címként műfajmegjelölésre – ez akkor vált különösen feltűnővé, amikor vonósnégyesekkel jelentkezett. A No. 1 arra késztette az érdeklődőt, hogy rácsodálkozzon; jé, eddig nem komponált vonósnégyest? Mert a poétikus címek egyike-másika (amikor épp nem az apparátusra utalt tréfásan) akár vonósnégyest is rejthetett volna. De nem! Ebben a zeneszerzőt-próbáló műfajban 64 évesen mutatkozott meg először, hogy aztán az elsőt gyors tempóban, két évvel később kövesse a második.

 

Tulajdonképpen Joseph Haydnnak köszönhető, hogy a vonósnégyes szó, mint olyan, túl az apparátus-megjelölésen, műfaj-elnevezéssé is vált. Korábban a két hegedű, brácsa és cselló együttesére komponálni hasonló feladat volt, mint több vagy kevesebb, azonos vagy eltérő hangszercsaládhoz tartozó instrumentum csoportjára. Haydnt nem ok nélkül tekintik „a vonósnégyes atyjának”!

 

Azóta a kamarazenén belül sajátos kihívás vonósnégyest komponálni. Van szerző, aki nem kevesebbet állít, hogy a vonósnégyes az a műfaj, amelyben „nem lehet hazudni”. Másként, olyan próbatétel, ahol az alkotó teljesítmény szinte „mérhető”. (Más kérdés, hogy milyen felkészültség szükséges eme kontroll-tevékenységhez…)

 

 

:

 

1263 kotta 1 (pdf)

 

1263 kotta 2 (pdf)

 

1263 kotta 3. (pdf)

 

 

 

1262 kotta II. vonósnégyes (pdf)

 

A 20-21. századig eme „hegycsúcs” mellé továbbiak emelkedtek, s a kései zeneszerzők szinte szabadon dönthetik el, hogy melyik óriás közelében szándékoznak sátrat verni. Érdekes módon, nem szokás „bliccelni”, tehát nem az apparátust választani címként…

 

A vonósnégyes-daraboknak megkülönböztetett hely jut az előadást illetően is – több-kevesebb ideig állandó tagsággal működő vonósnégyes-társulások gondoskodnak a méltó előadásról, tehát a szerző bizakodhat: értő közvetítők avatott kezébe kerül a műve. (Állandó együttesek esetében megvan az a többlet-haszon is, hogy a játékosok nemcsak összeszokottak, hanem egyszersmind azonos repertoárismerettel rendelkeznek.)

 

Minden életmű alakulása több tényező együtthatásának eredője. Ilyen meggondolásból nincs különösebb jelentősége annak, hogy mikor vállalkozik e műfajban megmérettetésre a szerző. Sőt, gyakran szinte nincs is szó megmérettetésről; saját stílus birtokában, saját „mondanivalóval” akár magától értetődőnek is tűnhet a műfaj- ill. apparátusválasztás.

 

Ilyesmiről lehet szó Hollós Máté esetében is. Zeneirodalom-ismerete és szerzői rutinja együtt eredményezett tetszetős darabokat, olyanokat, amelyeket mind az előadók, mind a hallgatók szívesen fogadnak. „Most jön a ’szívrepesős’ meg a ’lelkifurdalós’” – húzhatja el száját a Hollós-művek recenzióiban járatos olvasó. De nem! A Parlandóban közzétett műelemzés-sorozatának címét citálom ide: éremművészet a zenében.

 

A részletekre való odafigyelés, azok alapos kidolgozása, s belőlük harmonikus egész létrehozása: szinte szemmel látható a kottákban! Ez a megmunkálás-mód minden bizonnyal a szerző jellemző alkotói gesztusa, csak ezúttal épp az igazmondó partitúrának köszönhetően könnyebben érhető tetten.

 

Az egymás szomszédságában megjelenő két kotta további tanulsággal jár: Hollós nem „rátalált” vonósnégyes-hangjára (formájára stb.), hanem erre az apparátusra két önálló (mondhatni, a közlendőnek megfelelő) művet komponált. Az 1. vonósnégyes háromtételes, a 2. pedig egyetlen tétel (belső tagolódással), és „végigolvasva” a két kiadványt, meglepő információnak tűnik, hogy mintegy három perccel hosszabb csupán az első.

 

S ha egyszerre jelentek meg – érdemes egyszerre megismerkedni is velük. A négy hangszeresre hasonló „nehézségű” feladatot rejtenek; de valószínű, hogy ilyesfajta összehasonlításra nem kerül sor. Két szerethető vonósnégyes kínálkozik, repertoárbővítőként.

 

Fittler Katalin