ELTÁVOZOTT ILLÉS KÁLMÁN

zongoraművész, nyugalmazott főiskolai tanár

 

Szomorúan tudatjuk, hogy életének 92. évében elhunyt Illés Kálmán zongoraművész, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának nyugalmazott főiskolai tanára, a Zongora tanszék egykori vezetője. A debreceni zongoratanár képzésnek évtizedeken keresztül irányt adó tanáregyéniség mind a debreceni zenei felsőoktatásban, mind a hazai zongoratanárképzésben maradandót alkotott: tanítványai szerte az országban megtalálhatók a zeneiskolákban, zenei középiskolákban, olyan tanárok, akik a szakmai-módszertani képzésen túl emberi példájának is hordozói.

 

1930. április 10-én született Pécelen. 14 éves korában vették fel a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára, ahol zongoraművész diplomáját 1954-ben vette át. Mesterei voltak: Dániel Ernő, Wehner Tibor és Hernádi Lajos. Utazó tanárként a Miskolci Zeneművészeti Szakiskolában kezdte meg pályafutását, majd 1957-ben költözött Debrecenbe, ahol kezdetben megbízott kollégiumi igazgató volt és zongoratanárként tevékenykedett. 1966-ban kulcsszerepet vállalt a debreceni zeneművészeti szakiskola szaktanárképzőjéből alakult Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zene- és Énektanárképző Szak Debreceni Tagozatának létrehozatalában. Ekkor, főiskolai adjunktusként a pedagógiai tevékenység mellett ellátta a tanulmányi titkári teendőket is.  Kiemelt feladata volt az 1974-ben felépülő, egyetem téri új épület létrehozásának támogatása és az építési folyamat felügyelete. Gulyás Györgynek, az alapító igazgatónak nyugdíjba vonulása után egy rövid időre az új épületbe költözött intézmény megbízott igazgatói teendőit is ellátta.

 

Korábbi, tanszakvezetői tevékenysége 1989-től tanszékvezetői minőségben folytatódott. 1992-ben nyugdíjba vonult, de nyugdíjasként is folytatta oktatói tevékenységét 74 éves koráig. A szakmai közéletben is szerteágazó tevékenységek jelzik útját: 1967-től a Hajdú-Bihar Megyei Zenepedagógus Szakszervezet titkára, majd elnöke volt, több megyében is számos zongoratanár továbbképzésben vett részt, valamint néhány évig a Debreceni Kodály Kórus igazgatói teendőit is ellátta. Ezen időszakban nagyszámú zongora szólóest és kamarazenei produkció előadójaként jelent meg a város pódiumain. „Illés tanár úr” nagy szeretetnek örvendett tanítványai körében. 70 és 80 éves korában nagyszabású születésnapi ünnepséggel örvendeztették meg őt volt növendékei. Hosszú időn át foglalkozott módszertani és didaktikai ismeretek tanításával, ahol nem csupán az ismeretek átadására, hanem a leendő zongoratanár generációk hivatástudatának erősítésére is alkalma nyílt.

 

Tíz esztendővel ezelőtt hunyt el felesége, Illés Kálmánné, Németh Klára, aki maga is zongoratanárként végig segítette férjét hivatásának eredményes gyakorlásában. Két gyermekük született, Gábor és Krisztina.

 

Amíg egészsége megengedte, tanár úr számtalan koncerten és zongora szakos vizsgán vett részt, valójában a zongora tanszék eseményei nehezen voltak elképzelhetők nélküle. A mindig kedves és életével sokunknak példát adó művész és tanár egyéniség utoljára 2017-ben állt közönség elé a Zeneművészeti Kar Kamaratermének pódiumán és adott hangversenyt az egybegyűlteknek. Távozásával egy olyan kollégát veszítettünk el, aki számtalan komoly megbízatása mellett mindvégig ember tudott maradni, a zenébe, a művészetbe és az emberbe vetett hite sohasem gyengült meg. 2000-ben a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány a hosszú és eredményes művészi-pedagógiai tevékenységéért Debrecen Kultúrájáért Díjban részesítette.

 

 

Nyugodjék békében!

 

Duffek Mihály