KOLLÁR ÉVA[1]

 

ELŐADÓI UTASÍTÁSOK NÉHÁNY BÁRDOS MŰHÖZ

 

A kóruséneklés eszközei a szövegmegjelenítés szolgálatában

BÁRDOS TANÁR ÚR A BUDAPESTI MONTEVERDI KÓRUS PRÓBÁJÁN

1986. április16-án

 

Bárdos Lajos a Budapesti Monteverdi Kórus próbáján (1986.04.16.)

 

Azon a tavaszon több hangversenyt terveztünk, amelyeken Bárdos Lajos műveit szerettük volna előadni. Az előkészületek során megkerestük a Tanár urat, aki elfogadta a meghívásunkat, és eljött egy próbánkra. Tudtuk, hogy ez igen nagy megtiszteltetés, de azt nem sejtettük, hogy ezzel életre szóló ajándékot kapunk tőle. Magam csak reméltem, hogy meglátogat minket, hiszen a Zeneakadémián nem voltam a tanítványa, de kórusommal talán néhányszor énekeltünk a jelenlétében. Azonban ismeretes volt, hogy ha tehette, minden kóruskoncertre elment, a szíves meghívást csak okkal hárította el. Sokan őrzik kedves szavait, amelyekkel értékelte, építette és ugyanakkor boldoggá tette az igyekvő énekeseket és karnagyokat.

 

1978-ban, egyik szereplésünk után nyílt postai képeslapon ezt írta nekünk: „Pont ilyennek képzeltem a Malomnótát! Köszönet és gratuláció! Minden számuk ragyogó volt! Szíves üdv. Bárdos Lajos” A lap túloldalán Kovács Margit: Kenyérszegő c. képét láthattuk. Bárdos ezekkel a mondatokkal hosszú évtizedekre szárnyakat adott nekünk.

 

Nos, a Tanár úr eljött. A műsorunkon a Libera me (1935), az Ave maris stella (1937), az Első népdalrapszódia (1951) és a Régi táncdal (1951) szerepelt. Amikor Bárdos Lajos megérkezett, csöndben, megilletődötten ültünk, és ő mindjárt tréfával köszöntött minket: „Hallom, [így éneklik]: Lovát csinosítja, magát itatgatja. VIGYÁZAT!” Óriási nevetés következett, és ez föloldotta az izgalmunkat. Azután, a kérdésemre, hogy melyik művel kezdjünk, azt válaszolta: „Essünk túl a nehezén.”

 

Bárdos Lajos a próbán

 

 

Tehát belevágtunk a LIBERA ME című motettába.

Bárdos Lajos – Libera me (1934) (3:50)

A Budapesti Monteverdi Kórus hangversenye a Pesti Vigadó Dísztermében (Évszázadok imái)

Vezényel: Kollár Éva

 

Mielőtt énekelni kezdtünk, Bárdos Lajos mesélt: „Nem tudom, hogy a történetről mit tudnak. A X. század vége felé, amkor közeledett a kerek esztendő, egész Európában elterjedt, – valami félreértett írás vagy jóslás alapján, – hogy pontosan 1000-ben lesz vége a világnak. És az egész föld, – mondjuk, körülbelül az akkori Európa, – halálos rettegésben élt. Volt, aki dőzsölésnek adta a fejét, – addig éljünk, amíg lehet, – volt, aki elment remetének, volt, aki szétosztotta a vagyonát, más meg összelopkodta a szomszédtól. Szóval mindenki meg volt őrülve. S akkor egy költőnek támadt az a vizionárius ötlete, hogy majd a világvégén tűz fogja elpusztítani a világot. Honnan sejtette ez a költő, hogy egyszer eljöhet az az idő. Pedig most már nagyon ott állunk a lehetőségnél, hogy valaki tévedésből megnyom egy piros gombot, és elpusztul a földi lét, az emberi kultúra.” [Bárdos mindezt 1986-ban mesélte!]

 

„Maguk már nem élték meg, ránk 56-ban, meg 45-ben szakadt ház a bombázásban, és mi volt ez ahhoz képest, amit Hirosima élt meg. Nem tudom, biztosan láttak egész testükben égő, összeégett gyerekeket, embereket… Szóval, a végnek a rettegése van ebben a latin szövegben. Úgy próbáljuk magukat belehelyezni egy ilyen lelkiállapotba: Jaj, holnap ránk szakad az öt emelet, és ezek a vastagabb gerendák szétzúzzák a koponyánkat, és kiloccsan az agyunk, az a lekvár…”

 

Félelmetes volt, ahogy Bárdos ezt elmondta, izzottak a szavai. Ezután alig tudtunk megszólalni, de elkezdtünk énekelni: ’Libera me, Domine, de morte aeterna…’ A Tanár úr néhány ütem után megállított minket. Az első megjegyzése ez volt: „A tempó tökéletes, amit külön köszönök, mert semmivel sem lehet jobban elrontani egy művet, mint a hamis tempóval, vagy túl nyargalva, vagy túl vontatva. Valahol valaki ’gisz’ helyett ’g’-t énekel, – Na bumm! – mondja a pesti tájszólás. Ki hallja azt? Senki. De ha egy ropogós tánc végig vontatva megy, vagy egy elmélyülő valami nyargalva, akkor tönkre van téve az egész darab. Ezt külön nagyon szépen köszönöm!” (Érdekes, hogy ha ma meghallgatom az akkori tempónkat, bizony lassabbnak tűnik, kint a kiírt metronóm jelzés: negyed =158. Talán azzal, függött össze, hogy idősebb korában Bárdos már mérsékeltebb tempóban szerette hallani a műveit. (Egyszer a Bartók Béla Nemzetközi Versenyen, Debrecenben, talán 1982-ben, amikor a Tanár úr ’Dana-dana’ c. műve szólt a színpadon, ő fölhábordva, hangosan jegyezte meg: „Lám csak, ezeket üldözi a rendőrség!”)

 

     Azután Bárdos elmondta, hogyan kellene énekelnünk az első néhány ütemet:

„Az elején az alt és a basszus legyen szíves jóval több levegőt adni! Lihegve, hörögve! A rettegéstől szinte fuldokolva. ’Libera, libera!’ Nem így énekeljük, hogy ments meg, ments meg egy szúnyogtól, amelyik csípi a vállam! NEM. NEM! A végítélettől való borzalom van rajtunk. ’Libera!’ Ments meg, Uram! Nagyon sok levegőt ráadni a mássalhangzókra. Na, most ez aztán halkabb is lehet ugyanakkor, és egyszer csak fölkiáltunk: ’aeterna!’ – (óriási kiáltás), – de úgy, hogy a Vilma néni a nézőtéren megijedjen ám. Ne haragudjon, megijesztettem?” (Hatalmas nevetés a kórusban.)

 

     Újra elkezdtük, de hamar megállított minket. „Nem hallom a ’h’-t, a levegő hehezetes legyen, majdnem, mint a finn nyelvben, ahol minden mássalhangzónak van egy hehezetes párja. Az első csattanó következik: ’Dum veneris judicare saeculum per ignem’. Ennek nem szabad olyannak lenni, mint 3-4 ütemmel ezelőtt, amikor eljön tűz által megítélni a világot. Ugorjon a tetejére, kegyetlen, rettenetes, vaskalapáccsal verik szét a koponyákat!”

 

     „Nem tudom, van-e jelölve a ’martellato’? Azért örülök, hogy alkalmat adnak ilyen személyes találkozásra, [mert otthon más,] mint amikor az élő hanganyagon, pláne ilyen kóruson, az ember megkapja. De ott van a ’martellato’, vagyis kalapálva, kegyetlenül! Ugyanakkor egy háromszoros ’fortissimo’ is: ff. ’Quando caeli movendi sunt et terra’ – az össze mássalhangzó keményen, ’marcato’ kopogjon! Úgy-úgy, nagyon jó! Jó hosszú szünet, ’fermata’ – ennek határozatlan a jelentése, de ezen a ponton 1-2-3 negyednyi, minden esetre ’lunga’”.

 

     „Utána személyessé válik: én félek, mert jön az ítélet napja. ’Tremens – tremolo’ a ’trema’ szóból. Rettegek, hová bújjak, mindenhol utolér a tűzvész, az égő olaj. Úgy kell énekelni, mint az elején. Itt ki van írva a ’sotto voce’. Nem érzem a különbséget az itteni rész és az eleje között. Ott is így kell énekelni: ’sotto voce’ [alig hallhatóan]. ’At que ventura’ – fokozni! Most mindennél több, újra: ’Quando coeli movendi sunt et terra’ – fokozni A végén: ’et terra’ – hirtelen egy-két emeletet zuhan, lassítani! És próbáljon meg itt egy jóval lassabb ’glissando’-t. Erős hangsúly legyen a ’terra’ első szótagján! ’Dies irae, dies illa’ – súlyos legyen! A szoprán sötét, altos dobütésekkel énekel. Az alt dallama (51. ütem) kiadós ’forte’! Ki kell törölni az ’m’-betűt a ’mf’ jelzésnél. Előre mondom, hogy ne kelljen megállni: a basszusnál is [ugyanígy] (53. ütem). Sötéten, rettenetes hang, minden egyes szótag a végítélet súlyával. ’Calamitatis et miseriae’ – fenyegető, mintha ökölbe szorított kéz volna.”

 

     Megrendülten énekeltünk, a hangunk erősen eltorzult, hiszen nem szoktunk hozzá ilyen durva, kegyetlen hangvételhez. Rádöbbentünk, hogy mennyi szín, érzelem, tragikus helyzetfestő elem hiányzik a palettánkról, és hogy mindezt meg kell tanulnunk ahhoz, hogy ilyen művet valaha is megfelelően előadhassunk. Most, a levegőtlen, szűkös, városi próbaterem falai szétnyíltak: fiatal énekesinkkel láttuk a borzongató tüzet, öldöklést, pusztulást, – elképzeltük a végítéletet. Megpróbáltuk követni a közöttünk ölő próféta jövendölését. A döbbenetből kiáltás, siránkozás szakadt föl, és jajgatás társult a könyörgéshez. Ki figyelt akkor a tiszta intonációra. Minden igyekezetünkkel próbáltuk megjeleníteni a szemünk előtt láthatóvá vált világégést. Ez egyszerre volt lelki megrázkódtatás és fizikai szenvedés. Úgy tűnt, hogy mindnyájan először találkoztunk ezzel a rettenettel. Kifulladva érkeztünk el a mű utolsó szakaszához. ’Requiem aeternam dona eis Domine!’ – „Annyi szünetet hagyni [a 71. ütem előtt], hogy átrendeződjenek a torkok, át kell hangszerelni a hangszalagokat. A test [számára] borzalmas, kegyetlen, égő kalapácsok, sziklák zuhognak, – marad a lélek, nincs anyaga, – elpusztult a test, ki tudja milyen kínok között, – a földitől megszabadulva marad a lélek. Idő kell a váltáshoz… – anyag ki, marad a tiszta idea, a lélek.”

 

     Nagyon igyekeztünk, hogy megvalósítsuk az érzékletesen lefestett képet. Bárdos a lehető leghalkabb ’piano’-nkra így válaszolt: „Pardon, elfelejtettem kérni, hogy ne ordítozzanak, hanem szép halkan. Lopva venni a levegőt. A tenor a 79. ütemben az átkötött ’c’ hangon lágy, meleg hullámot csináljon! Nem kihagyni! Bravo!”

 

Már kéken-zölden fuldokoltunk a hosszú, halk záróakkordon. A javítást Bárdos már nem kérte végig. A harmóniai oldás előtt még kért egy kis erősítést, azután megbékélve így szólt: „Nagyon-nagyon köszönöm!” Kérdésemre, hogy összefoglaljuk-e a művet, ezt válaszolta: „Nem! Nem szabad túl próbálni!” A kórus hálás nevetéssel nyugtázta, hogy nem kell újra nekifeszülni ennek a mélysége és felemelő zenének, hiszen nagyon elfáradtunk.

     Tovább léptünk tehát, következett az

Ave maris stella (2:35)

Bárdos Lajos: Ave maris stella-himnusz (1937)

Magyar Rádió és Televízió Vegyeskara id. Sapszon Ferenc vezényletével

 ℗ 2001 HUNGAROTON RECORDS LTD.

 

AVE MARIS STELLA (1937). Ennek a motettának a finomságát, végletes ellentéteit is Bárdos tanár úr segítségével fedeztük föl. „Eszményi édesanyához szól, olyan könnyű legyen! Ahogy az imént minél sötétebb hangot kértem, a szopránt altosan, most az altot kérem világosan. Lehet ’alla breve’. Az elő és harmadik versszak égi dicsőítés, a második és a negyedik versszakban a férfikar a földi bajokról énekel. Csupa könyörgés.

’Virgo sungularis’ – vissza nézve az előző, azúrkék hangra.

’Vitam praesta puram’ – sötéten, segít a basszus a tenornak.

’Semper colletemur’ – ’allargando molto’. Ne visszhangozza az előző, megfelelő helyet! Ismételni ok nélkül sohasem szabad! Legyen vége a bajoknak, a nyavalyának, mindig örvendezzünk! Nagy könyörgés, jó szélesen! Úgy-e, hogy tudnak?”

Első népdalrapszódia (5:33)

Bárdos Lajos: Első népdalrapszódia (1951)

Az Ifjú Zenebarátok Központi Kórusa Ugrin Gábor vezényletével

Bárdos: Choral Works ℗ 2001 HUNGAROTON RECORDS LTD.

 

ELSŐ NÉPDALRAPSZÓDIA (1951)

Az előző komoly művek után már a játékos humor percei következtek. A beköszöntő, tréfás szövegferdítést ebből a műből idézte a Tanár úr: „Lovát csinosítja, magát itatgatja!” Most így vezette be a művet: „Aztán tudják, hogy mi az a „lassú csárdás? Járják még manapság?” Válaszoltunk neki, hogy igen, a táncházakban járják. Szerencsére, voltak a kórusban olyan fiatalok, akik ismerték a népitáncot. Bárdos tanár úr igazán tudta, hogy milyen az igazi lassú csárdás. Rátarti tánclépés, a negyed = 120 metronóm értékkel. „Azt érezni kell ülve is: 2-2 cm-rel jobbra és balra a csípőcsonttal a széken”. (Nagy nevetés.) Elkezdtünk énekelni, majd megszólalt a Tanár úr: „Tizenegyen nem mozgatták a csípőjüket, hiába kértem. A széket is!” (Még nagyobb hahota.)  Újabb kísérletünk után így szólt: „NEM, Nem férek a bőrömbe! Hétfőtől péntekig a mezőn dolgoztam, látástól vakulásig. De szombat este még van energiám táncolni.  Mindent kibír ez a nemzet: a tatárok a magyarság 9/10 részét kiirtották, kibírtuk a törököket, a Habsburgokat, az eszkimókat…” – kicsattant a nevetés.  ’Duj, duj, duj-duri, duj, duj!’ Tovább énekeltünk, jókedvűen, játékos összekacsintással.

 

„Kopasz csirke, vadliba – irtózatos dobütés legyen rajta! Vagy a basszus tenyérrel üssön egyet! Tánc közben nem érdemes prozódiázni!” [Bárdos ezzel a záró szótagra adott hangsúlyra utalt.] „Nem kell kollektív csattogás, a szélen egy basszus legyen a meglepetés! Az ismétléskor másként, hiszen kétszer nem lehet egyformán! A mű végén, az elhaló duj, duj, duj szavaknál, a záró ütemben a ’haj’ a basszus szólamé, ilyen legyen még a háromszoros ’piano’, és csak utána, a végső pillanatban legyen ’fortissimo’ ’ff’ a kiáltás.”

 

Végül csak röviden számolok be az ismert és közkedvelt:

Régi táncdal (2:45)

Bárdos Lajos: Régi táncdal (1949)

Magyar Rádió és Televízió Vegyeskara, vezényel: Bárdos Lajos

Bárdos: Choral Works ℗ 2001 HUNGAROTON RECORDS LTD.

 

RÉGI TÁNCDAL-ról. Bárdos tanár úr ezt a művét is történet és hangulati bevezetővel kezdte. Elmondta, hogy ez a tánc a nehéz csizmás hajdúké, akik szőr bundában, vas fegyverekkel táncoltak. „A hajdúk XVII. századi fegyverekkel hadakozó, izmos népség volt. Egyáltalán nem úgy járták a táncot, mint a mai fiatalok. A tenor dallamát, amely ezzel a szöveggel kezdődik: ’Édes rózsám, szívem kedvese, hallod, hív az ének?’ – ki kell emelni. Ennek van automatikus megoldása: mindenki úgy énekeljen, hogy közben figyelje, kövesse, sőt értse a tenor minden apró hangját. Ha az énekkari tag nem hallja szóról szóra a dallamot éneklő szólamot, az az ő hibája, és akkor a végén egy csárdás pofont kap. ’Búg a bőgő húrja…’ Gyerekek, ezt úgy kell, hogy kipuffadjon a két pofátok!”

 

Persze, akkor már mindenen nevettünk. Csodálatosan baráti volt a hangulat. Felszabadultan énekeltünk, hálásak voltunk, hogy Bárdos Lajos elfeledtette velünk, ki ő, és kik vagyunk mi. Minden kicsi jót észrevett és megdicsért. Tökéletlenségeinket nem tette szóvá, ám ha úgy érezte, hogy nem értjük a mű gondolatát, nem jó az elképzelésünk, nem elég kifejezők az eszközeink, akkor könyörtelenül beleszólt, javított minket. Fölmérte, hogy mennyit tudunk megvalósítani utasításaiból, és a végén mindig eljuttatott minket a megnyugtató elismerésig. Az együtt töltött másfél óra pedagógiai, sőt karnagyi továbbképzésnek is csodálatos volt, – énekeseink számára pedig lenyűgöző és felejthetetlen élmény maradt a találkozás. Ezután már mindnyájan a tanítványának tudhattuk magunkat. Bárdos tanár úr a próba végén még néhány tündéri viccet mondott, csak úgy gyöngyözött a kacagás, majd nagyon komolyan így szólt: „Köszönöm! Otthon éreztem magam.”

 

 [1] A szerző a Budapesti Monteverdi Kórust 1972-ben alapította.

Kollár Éva | karnagy - Akadémikusok