VÁRADI JUDIT[1]

 

ZENEOKTATÁS TÁVHANGOLÁSBAN[2]

 

Dr. Váradi Judit

(music.unideb.hu)

Váradi Judit - Zeneoktatás távhangolásban (23:09)

 

A számítógépes technológiák elterjedése az élet minden területét jelentősen befolyásolta. Az IKT-eszközök használata alapvető igényként jelent meg a köznevelésben, az elmúlt években számtalan javaslat született a tanítás és a tanulás átalakítására. A világjárvány okozta kényszerhelyzetben előzetes tapasztalat nélkül is azonnal alkalmazkodtak a zenetanárok és a tanulók a megváltozott körülményekhez és követelményekhez. A siker azonban nem a tanítás hatékonyságát és a tanulmányok eredményességét jelzi. A művészetoktatás hagyományos modellje digitális kultúrával egészült ki, amely a módszertan alapos átgondolását tette szükségessé. Az eddigi tapasztalatok, felmérések, kutatások azt mutatják, hogy a hatékony művészeti oktatás a személyes jelenléten alapul, hiszen érzetet, mozdulatot nem lehet csupán verbális keretek között tanítani. Mégis felmerül a kérdés, hogy az elmúlt hónapok alatt kialakított „jó gyakorlatokat”, kreatív ötleteket, a tanulók aktivitását segítő tanári motivációstratégiákat, az értékes online segédanyagokat hogyan lehet adaptálni egy korszerű művészetoktatási rendszer keretei közé.

 

 [1] Dr. Váradi Judit PhD - Debreceni Egyetem | Zeneművészeti Kar

[2] Most mi lesz? Művészetelméleti pillanatfelvételek 2020 végén. (MMA MMKI Konferencia (Budapest, 2020. XI. 3.)