KOVÁTS FLÓRIÁN EMLÉKÉREM KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT
BALASSA MARIANN

 

az LFZE rektori titkárságának egykori vezetője

 

BM1

Az MMA közgyűlése a Pesti Vigadóban (2022. X. 12.)


A Magyar Művészeti Akadémia második közgyűlését tartotta ebben az évben a köztestület székházában, a Pesti Vigadóban október 12-én. A közgyűlésen az MMA Életműdíját Korniss Péter fotográfus, fotóriporter, az MMA Nagydíját Csernyus György építész, művészeti író, az MMA rendes tagja, az MMA Aranyérmét a Népművészeti Egyesületek Szövetsége vehette át, az MMA Művészeti Írói Díját Lengyel György rendező, művészeti írónak adományozták, az MMA Kováts Flórián-emlékérmével Balassa Mariann kulturális szervező munkáját ismerték el. Az akadémikusok egyebek mellett döntöttek arról is, hogy a jövőben hét regionális munkacsoport létrehozásával erősítik a köztestület vidéki, illetve határon túli jelenlétét, emellett egyszerűsített eljárásban teszik lehetővé a nemzet művészei számára az MMA-taggá válás lehetőségét.

 

„A nemzeti kultúrákban hatalmas erő van, ezt a kultúrát a nehézségek között is erősíteni kell"

A közgyűlésen Vashegyi György MMA-elnök üdvözölte a megjelenteket, majd felkérte köszöntő beszéde megtartására Vincze Mátét, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkárát, aki kiemelte, hogy a jelenlegi energiaválság és a háború bizonytalan következményei hosszútávon meghatározzák a világ jövőjét. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a magyarság túlélésének titka kulturális alapállásunk. A kilencvenes évek óta nem volt olyan időszak, amikor oly mértékben szükség volt a kultúra erősítő, reményt adó szerepére, mint most. Ebből jelentős részt vállal a Magyar Művészeti Akadémia kiváló tagsága, e közösség garantálja a minőségi kultúra fennmaradását. Hozzátette, hogy az állam ugyan semlegességet képvisel a művészeti kérdésekben, ám ez nem egyenlő a közömbösséggel, mert fenntartja a kereteket a művészeti tevékenységek kiteljesedéséhez, amelyben partnerként az MMA kiegyensúlyozó szerepet tölt be.


Ezt követően a jelenlévők néma felállással emlékeztek meg a legutóbbi tavaszi közgyűlés óta elhunytakról: Haumann Péter színművész, Prutkay Péter képzőművész és Sipos László festőművész akadémikusokról.


A napirend elfogadása után Vámosi-Nagy Zsuzsa (fuvola) és Szilágyi Kinga Katinka (hárfa) MMA-ösztöndíjas művészek produkciója következett, majd megszavazták és átadták a 2022-es köztestületi díjakat.Köztestületi díjazottak


A Magyar Művészeti Akadémia Életműdíját Korniss Péter fotóművész, a nemzet művésze, példaértékű életművéért és kiemelkedő fotóművészeti munkásságáért kapta. [
A teljes laudációja itt olvasható.]

 

Csernyus Lőrinc építész, művészeti szakíró a Magyar Művészeti Akadémia Nagydíjában részesült a dubaji világkiállításra létrehozott kiemelkedő jelentőségű épületéért és az elmúlt két évben az építőművészet területén végzett művészetelméleti, valamint közösségépítő munkájáért. [Laudációja itt olvasható.]


Értékmentő, értékteremtő tevékenységükért, a magyar népi kézművesség széles körű bemutatásáért, továbbá a fiatalabb nemzedék körében végzett hagyományátadó, közösségépítő munkájáért a Népművészeti Egyesületek Szövetsége a Magyar Művészeti Akadémia Aranyérmét nyerte el. A díjat a szervezet képviseletében Pál Miklósné elnök vette át.

 

A Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói Díját Lengyel György rendező, egyetemi tanár, színházigazgató kapta kimagasló színházművészeti publikációs tevékenységéért, művészeti írói munkássága elismeréséül, aki egy későbbi időpontban veszi át a díjat. [Laudáció]

 

Balassa Mariann odaadó, a hazai művészeti és zenei közélet iránt elkötelezett, áldozatos tevékenysége, kulturális szervezői munkássága elismerése okán érdemelte ki a Magyar Művészeti Akadémia Kováts Flórián-emlékérme kitüntetést.

 

BM2

 

Balassa Mariann teljes Laudációja:

 

Balassa Mariann több mint 40 éve dolgozik a művészeti élet területén. 1981-ben dr. Ficsor Mihály kérte fel a Szerzői Jogvédő Hivatal (ma Artisjus) titkárságvezetőjének, majd dr. Gyertyánffy Péter, később dr. Boytha György főigazgatói titkárságát vezette. Munkáját a pontosság, a precizitás, a magas fokú szakmai elhivatottság jellemezte. Közvetlenségének, segítőkészségének köszönhetően – az általános megbecsülésen túl – tisztelet, szeretet övezte mind munkatársai, mind a szerzők részéről, az akkori, zeneszerzőkből álló vezetőség szintén elismerte munkáját. Ebben az időben két alkalommal is megszervezte munkatársaival a fejlődő országok szerzői jogászainak igen nagy odafigyelést igénylő, háromhetes továbbképzését. Az Artisjusból távozva sem lett hűtlen a szerzőkhöz: a Magyar Zeneművészeti Társaság ügyvezető titkári posztját töltötte be Durkó Zsolt elnöksége idején. A titkári teendők lelkiismeretes ellátása mellett szervezte az évente négy koncertből álló Mini Fesztivált (amelynek akkoriban a Vigadó adott otthont) és más alkalmi koncerteket. 1988 és 2006 között, nyugdíjazásáig a Zeneakadémia Rektori Titkárságán dolgozott, mint főelőadó és titkárságvezető Soproni József zeneszerző, Falvai Sándor és Lantos István zongoraművészek, Batta András zenetörténész és a jelenlegi rektor Vigh Andrea hárfaművész mellett. Munkáját, munkához való hozzáállását minősíti, hogy a Zeneakadémia – nyugdíjasként – ma is foglalkoztatja. Kiváló munkája elismeréseként 1993-ban és 1994-ben a Zeneakadémia rektora – az intézmény alkalmazottainak adományozható – Rektori dicséretben részesítette. 1996-ban férje, Balassa Sándor alapítványt hozott létre a Zeneakadémia küldetésének és hallgatóinak támogatására. A Zeneakadémia Alapítvány megalapítása óta tagja a kuratóriumnak és egyben ellátja a titkári feladatokat is – számtalan fiatal tehetséget segítve fáradozásával. Emellett az egyetem megbízásából gondozza a Weiner Leó-díjat és a Bartók Béla–Pásztory Ditta-díjat, segíti a díjakat odaítélő kuratóriumok munkáját. Talán szokatlan és műfajidegen egy laudáció részeként a házastársként, feleségként végzett támogató tevékenységéről szólni, ezúttal azonban ez nem megkerülhető. Balassa Mariannak elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy férje, Balassa Sándor, az MMA néhai tagja, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett komponista életműve – a művészeti életben elismert módon – teljesedhetett ki. Balassa Mariann odaadó, a hazai művészeti és zenei közélet iránt elkötelezett, áldozatos tevékenysége, kulturális szervezői munkássága elismerése okán méltán érdemes a Magyar Művészeti Akadémia Kováts Flórián-emlékérme kitüntetésre.