Emlékhangverseny Járdányi Pál (1920–1966) tiszteletére

(2022. május 14. 17 óra, Fischer Annie Zeneiskola, Budapest)

 

 

Járdányi Pál

(Budapest1920január 30. – Budapest, 1966július 29.)

 Erkel Ferenc- és Kossuth-díjas zeneszerző, zenepedagógus, népzenekutató.

 

Járdányi Pál születésének centenáriumára gazdag programmal, számos tiszteletadó hangversennyel készült a zenei élet. A 2020. január 30-i Járdányi-évfordulót, illetve az adott évre tervezett ünnepi alkalmakat azonban az akkoriban tomboló vírusjárvány és a velejáró kényszerű elszigeteltség halasztásra kényszerítette.

 

Ez a sors jutott annak a zeneiskolai (ZETA) szervezésű Járdányi-koncertnek is, amelyet már jóval a centenárium előtt tervezett és folyamatosan előkészített Járdányi Zsófia hegedűművész, zenetanár, Járdányi Pál leánya[1]. A koncert végül két év késedelemmel – 2022. május 14-én – megvalósult, és maradandó módon a figyelem előterébe állította Járdányi Pál több évtizedes, egész zeneszerzői életművét végig kísérő, hangszeres zenepedagógia munkásságának jelentőségét.

 

A koncert gondolatának kibontakozásáról Járdányi Zsófia visszatekintése tájékoztatott: az első impulzust a fuvolaművész Dratsay-házaspártól kapta, ők ültették el benne az emlékhangverseny tervének „szikráját” azáltal, hogy már évtizedeken át – fuvola-növendékeikkel együtt –, sikeresen adták elő koncertjeiken a Jeney Zoltán szerkesztésében megjelent Fuvolaiskola köteteiben közölt Járdányi-kompozíciókat. Egy további ösztönzést jelentett tervének megvalósításában a Járdányi-Hegedűiskolához fűződő mély ismerete is, és ehhez járult hozzá a közelgő centenárium kínálkozó alkalma, amikor egy átfogó, bő keresztmetszetet nyújtó zenepedagógiai koncert lehetősége kínálkozott az ifjúságnak komponált Járdányi-művek megszólaltatására. A terv egyre jobban körvonalazódott: a különféle hangszerekre írt Járdányi-darabokból lassanként egy meghatározott program alakult ki, és ekkortól kezdve az a cél vezette a tervezőket, hogy a kiválasztott Járdányi-művek mindegyike megszólalhasson a koncerten.

 

A ZETA pedig az első hívó szóra saját ügyének tekintette a centenáriumi Járdányi-hangverseny megszervezését. Már ebben a kezdeti stádiumban kialakult a két korosztályból szerveződő hangverseny előadógárdája: egyrészt a nehezebb előadási darabokat megszólaltató tanárokból, másrészt a különböző hangszereken játszó zenetanulókból álló műsor keretében.

 

A művésztanárok fellépése szimmetrikusan keretezte a programot: az ő előadásuk vezette be és zárta le a koncertet. Bevezetésként Járdányi két hegedűre írt népdalfeldolgozásainak két csoportja szólalt meg Bánhegyi-Maros Dóra és Véghelyi Krisztina, illetve Tornyi Beáta és Surján Péter előadásában, a koncert lezárásaként pedig ismét hegedűduók illetve fuvola-duettek hangzottak el, a hegedűműveket ismét a Tornyi-Surján duó játszotta, a fuvolaműveket Berényi Bea és Dratsay Ákos adta elő.

 

A koncert első részében, a növendékek előadásában Járdányi Pál népdalfeldolgozásainak gazdag tárházát ismerhette meg a hallgatóság különféle hangszerekre írt változatokban: az első műcsoportot a hegedű-zongora-kíséretes művek alkották (a zongorakísérők Kertész Rita és Hegedűs Gönczy Katalin voltak), ezt követték a zongorára illetve a csellóra írt feldolgozások (tanáraik Mikola Éva, Ruszinkóné Czermann Cecília és a csellótanár Sík Dóra voltak), majd a lenyűgöző szépségű hegedűduók újabb sorozata következett: az első műcsoport egy növendék és tanára kiváló előadásában szólalt meg (a tanár Tornyi Bea volt), a második csoport műveit két haladó hegedűtanuló élményszerű interpretációjában halhattuk (tanáruk Szász Józsefné Réger Judit volt).

 

A szünet után Járdányi gyermekeknek írt Szonatináival ismerkedhetett meg a közönség: a Hegedűiskolából elhangzott művet Surján Péter tanította be, a két zongora-szonatinát Znamenák Rita tanárnő növendékei játszották. A programban egy újabb, terjedelmesebb, 13 egységből álló műcsoport következett Kis előadási darabok címen. Csellóra, hegedűre, zongorára, klarinétra, fagottra és fuvolára írt pedagógiai darabok változatos sora hangzott el igen magas szintű zenei kidolgozásban. A betanító tanárok közül ezúttal csak a fent még nem említett zenetanárok neveit soroljuk fel a hangszerek jelölése nélkül: így Kovácsikné Falvay Editet, Domjánné Kiss Adélt, Gáspár Ritát, Gilicze Terézt, Varga Istvánt, Edőcs Ákos Györgyöt, Tarjániné Csoma Cseperkét, valamint a zongorakísérő tanárok közül: Czápos Beatrixet.

 

 

A 2022. V. 14-i Járdányi Pál emlékhangverseny közreműködői

 

Sajnálatos, hogy a koncert „főszereplőinek”, a hangszeres növendékeknek név szerinti felsorolásától beszámolónk terjedelme miatt el kell tekintenünk, de nem mondhatunk le arról, hogy minden növendék előadását közösségi szinten teljes elismeréssel illessük. A koncerten elhangzott kis remekművek előadói olyan felkészültségről tettek tanúságot, amelyben Járdányi Pál zeneszerzői elképzelései maradandóan érvényesültek. A centenáriumi tiszteletadás legfőbb értékének tekinthető, hogy a 21. század első negyedében, napjaink zenetanulóinak előadásában újból életre keltek Járdányi zenepedagógiai eszméi: az élményszerű népdalfeldolgozások, a kis formákba illesztett előadási darabok és a közös zenélés örömét jelentő duók, négykezesek, kamaradarabok.

 

Járdányi pedagógiai műveinek a korábbiakban még nem teljesült, széleskörű seregszemléjét valósította meg a megkésett, ám maradandó értéket teremtő emlékhangverseny. Olyan bőséges választékban, olyan változatos műfaj-válogatásban hangzottak el a szerző hangszeres pedagógiai kompozíciói, amelyhez hasonló koncert-vállalkozásra zeneiskolai koncertjeinken eddig még nem volt alkalom.

 

Tisztelet és elismerés illeti a koncertet megálmodó és tervező Járdányi Zsófiát, és a megvalósításban közreműködő 12 zeneiskola minden egyes művésztanárát, zongorakísérőjét, előadóját, szervező munkatársát.

 

Hálás köszönet illeti továbbá a ZETA részéről a koncertet bevezető és zárszót mondó Ruszinkóné Czermann Ceciliát, a ZETA elnökét, a szervezésben sokoldalú, áldozatos segítséget nyújtó Borsodiné Pláveczky Szilvia titkárt, a konferálást bravúrosan teljesítő, tagozatvezető helyettes Znamenák Ritát és végül kiemelt hangsúllyal a koncert keretében elhangzott zenetörténeti előadás szerzőjét, a Járdányi Pál hangszeres pedagógiai munkásságát ismertető Halász Péter zenetörténészt, az UMP Editio Musica Budapest[2] kiadó promóciós vezetőjét.

 

Külön említést érdemel az ünnepi alkalomhoz illő, Járdányi Pál képeivel illusztrált műsorfüzet, amely szép kivitelezésével és a füzetben közölt tájékoztató listáival lényeges ismeretekkel gyarapította a Járdányi-darabok iránt érdeklődőket. Minthogy a műsorban szereplő Járdányi-művek gyűjteményes kiadásokban jelentek meg, a művek iránt érdeklődők számára fontos tájékoztatást adott a műveket tartalmazó gyűjteményekről. A műsorfüzet a koncerten résztvevő intézményeket is számba vette: a Budapesti zeneiskolákon és egyéb intézményeken kívüli, a koncerthez csatlakozó vidéki zenei-, művészeti intézményeket is feltüntette annak a széleskörű összefogásnak értelmében, miszerint valamennyien hozzájárultak a Járdányi-emlékkoncert sikeréhez.      

 

A rendezvényt a Magyar Művészeti Akadémia támogatta. A koncert helyszínéül szolgáló hangversenyterem biztosításáért a Fischer Annie Zeneiskolának tartozunk köszönettel.

 

Dr. Berlász Melinda,

az MTA Zenetudományi Intézet ny. tudományos főmunkatársa

       

 

 

            
[1]Járdányi ZsófiaJárdányi Pál hegedűpedagógiai munkássága, Doktori értekezés (LFZE, 2009)

JÁRDÁNYI PÁL HEGEDŰPEDAGÓGIAI MUNKÁSSÁGA

 

[2] Járdányi Pál műveinek katalógusa az UMP Editio Musica Budaest gondozásában: « Előző oldal 1 3 Következő oldal »