KÖSZÖNTJÜK A 75 ÉVES BRUCKNER ADRIENNE ÉNEKMŰVÉSZ-TANÁRT


 

http://www.szinkopa.com/images/2014/eloadok/Bruckner_Adrienne.jpg

Bruckner Adrienne DLA portréját a SZINKÓPA 2014 honlapról vettük át.

 

 I.

SZŐNYINÉ SZERZŐ KATALIN LAUDÁCIÓJA

 

     Bruckner Adrienne énekművész, hangképző mestertanár, zenepedagógus több mint félévszázados kiemelkedő színvonalú és sok műfajú pályájának középiskolás korom óta vagyok szemtanúja. A magyar nőnevelés egyik nagy múltú pesti középiskolájába, a Veres Pálné Gimnáziumba járt, s a gimnáziumi évekkel párhuzamosan a Fővárosi Zeneiskola Szervezet Fehérvári úti 6-os körzeti Zeneiskolájának is a hallgatója volt,

ahol olyan csodálatos tanárok tanítottak, mint a Liszt iskoláját a növendékek ágán továbbadó Borbásné Köves Júlia zongoratanárunk és Geszler György összhangzattan vagy Csányiné Csengő Lujza kitűnő szolfézs tanárunk. Érettségije után azonnal felvették a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola – ma Egyetem – középiskolai énektanár- és karvezető szakára, ahol 1971-ben kitüntetéssel diplomázott.

 11 évig énekelt – gyakran szólistaként is – a Párkai István által vezetett Liszt Ferenc Kamarakórusban, ahol életre szóló művészi indíttatást kapott.

Magánének tanulmányait 16 éves korában kezdte el, s előadóművészi pályája során e tanulmányokat mindvégig folytatta. Hangképző mesterei olyan kiválóságok voltak, mint Dékányné Félix Magdolna, Sándor Judit és Adorján Ilona.

Az 1970-es, 80-as évekbeli szereplési lehetőségek, valamint abszolút hallása révén csakhamar a kortárs zeneszerzők fedezték fel elsőként kitűnő hangi adottságait, remek muzikalitását. Számos kortárs hazai zeneszerzőnk – Nógrádi Péter, Fehér Miklós György – kifejezetten az ő hangjára gondolva komponált ihletett vokális műveket. Állandó szereplője volt a Korunk zenéje és a Miskolci Új Zenei Műhely koncertjeinek. Számos kortárs mű ősbemutatója, vagy hazai első bemutatója fűződik a nevéhez. Miskolcon elénekelte Schmidt Nórával Kurtág György: Bornemisza Péter (op. 7) mondásait, Britten Noé bárkája c. operájának női főszerepét.

 A Miskolci Új Zenei Műhely együttesével külföldön is nagy sikerrel koncertezett. Repertoárján megtalálhatóak a kíséret nélküli igen nehéz darabok, Nono, Berio, Kalmár László és mások szólóhangra írt művei. De koncertjein előszeretettel énekelt dalciklusokat is, mint Dohnányi Op.14-es, Bartók Op.15-ös dalciklusait, Orbán György, Szőllősy András műveit, melyek szomszédságában említést érdemel még néhány ikonikus, zenekarral előadott mű megszólaltatása, mint amilyen Richard Wagner: Izolda szerelmi halála, Arnold Schönberg: Gurre-dalok, vagy Gustav Mahler: Gyermekgyászdalok c. zenetörténeti jelentőségű darabjai.

Előadóművészi kortárszenei pályafutásával párhuzamosan Bruckner Adrienne a mai napig kitűnő zenetanár, már növendék korában jegyzett felvételi előkészítő tanár volt. Egész felnőtt zenepedagógiai pályáját az V. kerületi (később Szabolcsi Bence nevét felvevő) zeneiskolában fejtette ki, ahol szolfézst, zeneelméletet, később magánéneket, kamaraéneket és „hangkarbantartást” tanított. Óraadó tanárként időszakosan oktatott még a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző tagozatán és a Kecskeméti Kodály Intézetben. Elismert nemzetközi rangját jelzi, hogy vendégprofesszorként két évig Szöulban és az amerikai Hartford-i Kodály Intézet nyári kurzusainak meghívott vendégtanára, a hazai zeneoktatás világhírének elkötelezett kimunkálója volt. Bruckner Adrienne ironikusan vallja magáról: „Mint tudjuk, a párhuzamosok sohasem találkoznak, de az én pályámon mégis megtörtént ez a csoda.” Gyakorlati énekművészi és zeneelmélet-, szolfézstanári munkája az évtizedek során nagyszabású elméleti és gyakorlati összefoglalásra inspirálta.

Régóta fáradozott azon, hogy vokális alapú zeneoktatásunkban az énekes szemlélet sokkal jobban előtérbe kerüljön, azaz a jó éneklés fontossága megkapja az őt megillető rangot és figyelmet. Első lépésként 1998-ban „ÉNEKELNI JÓ(L)!” címmel hiánypótló könyvet írt tanárok számára, mely disszertációvá fejlesztve 2006-ban a „Csoportos énekhangképzés módszertana” c. munkájával a DLA fokozat megszerzésének mestermunkája lett.

 

 

Művészi meggyőződése, hogy a gyermekek könnyed, egészséges, örömet okozó énekléséhez nem csak az énektechnikai játékok, hanem az őket tanító tanárok hangszálait értékes hangszernek tekintő, kiművelt technikájú éneklés is hozzátartozik. A KÓTA ZeneSzó c. folyóiratában 2003-ban „…egy kis technika…” címmel 150 szakcikk megírásával külön rovatot indított, mely 2019-ben tematikusan rendezve, azonos címmel, könyv alakban is megjelent az iskolai- és kórushangképzés tudatos segítésére.

2004-ben kezdett akkreditált csoportos énekhangképzés-kurzusokat tartani, melyre az ország minden tájáról érkeztek a kollégái. Néhány éve „utógondozás”-ként tanév elején Hangfrissítés címmel hívja össze az egykori résztvevőket, hogy kutatásainak eredményeit, legújabb gyakorlatait is közkinccsé tegye. De napjainkig foglalkozik az öregkori hangképzés és az ún. terápiás hangképzés elméleti és gyakorlati problémáival is, mely a fáradt vagy az elrontott technikájú éneklés speciális gyakorlatokkal való gyógyítását orvosolja.

Mindezek fényében, talán mondanom sem kell, hogy Bruckner Adrienne szeretetre méltó, kiváló kolléga, a másik ember problémáira érzékenyen figyelő, segítő pályatárs, aki sokunk számára mindig példakép volt és maradt. Szinte jelképes lehetne, hogy Adrienne már diákként ott énekelt Kodály Zoltán temetésén a Vásárhelyi Zoltán által vezényelt énekkarban. Pályáján mindvégig fő szólam volt a Mester figyelmeztetése, „Az iskolában majd akkor lesz jó zenetanítás, ha előbb jó zenetanárokat nevelünk” és „Sokkal fontosabb, hogy ki az énektanár Kisvárdán, mint hogy ki az Opera igazgatója”. Az énektanár hivatását Kodály nyomán Bruckner Adrienne is egész életpályáján magasztos nemzetépítő feladatként élte meg. Kiváló művésztársunkat a Jó Isten sokáig éltesse!

 

Szőnyiné Szerző Katalin

 

II.

 

NÓGRÁDI PÉTER LAUDÁCIÓJA [1]

 

Kedves Adrienne!

Kedves Mindnyájan!

 

Engedjék meg, hogy köszöntőmet egy rövidke életrajzzal kezdjem.

Bruckner Adrienne 1971-ben végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ének-zene tanár, karvezető szakán.

Első és utolsó munkahelye az V. kerületi Szabolcsi Bence Zeneiskola volt, ahol szolfézst, zeneelméletet, magánéneket, kamaraéneket és (tanároknak) hangkarbantartást tanított.

Óraadóként dolgozott még a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző szakán, a Continuo Zeneiskolában, a Kecskeméti Kodály Intézetben, és a hartfordi Kodály Intézet (USA) nyári kurzusain, vendégprofesszorként pedig két évig Szöulban.

Magánénekesi pályája elején számos kortárs művet mutatott be – a Miskolci Új Zenei Műhely szólistájaként. Ismeretségünk erre az időre, 1978-ra datálható. Sikeres zeneszerzés felvételi vizsgám közreműködője volt ekkor. És történetesen ugyanebben az évben Miskolcon aratott nagy tetszést Kurtág: Bornemisza Péter mondásai című, fél estét betöltő remekével is, – kotta nélküli előadásban.

 A közelmúltból – ezúttal már Budapesten - említésre méltó a Dohnányi Ernő két dalciklusából (2010), illetve az Orbán György műveiből álló dalest (2011).

A magánénekesi praxis mellett a Párkai István vezette Liszt Ferenc Kamarakórusban 11 évig énekelt.

Énekmesterei Dékányné Félix Magdolna, Sándor Judit és Adorján Ilona voltak.

A kettős életpálya hozadéka, hogy a tanításban az énekes szemlélettel közelítette meg a gyermekek éneklését, (Beéneklés eredményessége, intonációjavítás) – a számukra megfogalmazott instrukciók és technikai fogások viszont a magánének tanításban kamatoztak.

Jelenleg nyugdíjasként magánéneket tanít, illetve akkreditált továbbképzéseket tart – Csoportos hangképzés címmel – tanárok és karvezetők részére.

 

http://www.kotta.info/media/KI/KI20/b1_tn_m.jpg

Nagy szakmai sikert aratott ÉNEKELNI JÓ(L)! c. könyve, amelynek legfőbb tárgya: a beéneklés, az intonáció javítása, a hangképzési lehetőségek az óvodában, a hangképző játékok 6-9 éves korban, a hangképzés, a mutálás problémái, a gyakorlati hangegészségtan, és a szereplések (A Kecskeméti Kodály Intézet kiadványa).

 

Publikációk: Énekelni jó(l)! c. könyv (ebből készült disszertációja is). A kötet gyakorlati síkon mozog. Elméleti hátteréül Adorján Ilona „Hangképzés, énektanítás” c. könyve szolgál. Egyéb írásai rendszeresen jelennek meg a Parlandóban, a ZeneSzó „Egy kis technika” című rovatában. (123 cikk, illetve alkalmanként egyéb folyóiratokban (pl. Kortárs, Magyar szemle), melyek összegyűjtött formában kiadásra várnak.

Ezekből álljon szemléltetés gyanánt néhány szemelvény:

 „Az ún. Kodály módszer fantasztikus többletet ad a világ zenei oktatásaival összehasonlítva. Olyan, mint egy csodálatos torta, amiből azonban egy szelet: az énektechnika hiányzik." (A szép hang nagykövete / Kortárs)

„A gyerekeket az iskolai énektanításban a hangképzést illetően magukra hagyják...” – „Emiatt is írtam meg könyvemet, és harcoltam ki, hogy az én iskolámban (Szabolcsi Bence Zeneiskola) a gyerekhangokkal foglalkozó tanárok kaphassanak egy héten egyszer magánórát, hogy bennük is kifejlődhessen a funkcionális hallás, s így tovább tudják adni tudásukat a gyerekeknek.” (A szép hang nagykövete/Kortárs)

 

„Egyébként nem véletlen, hogy a kiemelkedő iskolákban fontos szerepet tölt be a gyermekek hangképzése (a teljesség igénye nélkül 2 példa: Kodály Zoltán magyar Kórusiskola, Budapesti Énekes iskola).”  (Parlando 2010/6.)  

„Hiányzik egy olyan tantárgy a felsőfokú képzésből, mely az énekléssel, hangképzéssel kapcsolatos minden tudnivalót tartalmazna, melynek társulnia kellene a tanárok magas szintű énektechnikai tudásával. (Csoportos hangképzés, Parlando 2010/6.)

 Az elmondottakat találóan és költőien érzékelteti egy Lázár Ervin meséből kiragadott részlet. A mese egy király ablaka alatt egykor naponta játszó két furulyásról, Rácegresiről, és Pácegresiről szól. Előbbi: igazi zenész, utóbbi pedig tehetségtelen kontár volt. „Egy szép napon meghalt. Rácegresi is, meg Pácegresi is…Aztán egy-egy fa nőtt sírjukon.” (Éppen Csodaország    kapujától jobbra és balra.) „Rácegresién egy sudár, magas, és gyümölcs helyett gyönyörűséges fafurulyák teremtek rajta. Pácegresién egy zömök, terebélyes, az meg furulyaforma aranyrudakat termett. Ha valaki fafurulyát akart leszakítani, fel kellett érte mászni a fára, mert Rácegresi fája magas volt. De aranyrudat lehetett a földön állva is szakítani, mert Pácegresi fájának ágai alacsonyan nőttek. … Azok az emberek, akik el akartak jutni Csodaországba (és melyik ember nem akar?) mind megálltak a két furulyafánál. Ámuldoztak-bámuldoztak. Aztán szakítottak valamelyikről. Vagy a Rácegresiéről, vagy a Pácegresiéről. És indultak tovább, Csodaország felé. Igen ám, de a bejáratnál elébük állt a Hétfejű Tündér. Azt mondta az utasnak: -Bejöhetsz, hogyne jöhetnél, csak előtte furulyázz egyet nekem! Aki Rácegresi fájáról szakított, annak megszólalt a furulyája. A Hétfejű rögtön be is engedte Csodaországba.  De, aki aranyrudat szakított, az fújhatta. Meg se nyikkant. Ezeket nem engedte a Hétfejű Tündér Csodaországba. Mehettek vissza, dolguk végezetlen az aranyrúdjaikkal. A fafurulyások meg mind kaptak egy darabot Csodaországból. A szívükbe rejtették, mindig magukkal hordják.”

Mi egyebet kívánhatnék én is, hogy a tiszta, örömteli énekléscsodáját egykori és mostani tanítványai egész életükben szívükben hordozzák, hogy gyümölcseit mások épülésére tovább érlelhessék!

 

III.

 

BRUCKNER ADRIENNE DLA

 

MERRE TOVÁBB AZ ÉNEK-ZENE-SZOLFÉZS-KARVEZETÉS OKTATÁSBAN? [2]

 

      Kodály útmutatásai alapján a zeneoktatás minden szintjén, alsó foktól a felsőoktatásig a tanítás fundamentuma az éneklés. Az éneklésnek két típusa van: az egyik a spontán éneklés, a másik az interpretációs vagy interpretáló éneklés.

      Előbbinél a hangmagasság (kezdőhang), a kezdés ideje, a zenei tartalom spontán jön, érzelmi telítettség hívja elő, s a hangképző szervek természetesen, jól működnek. Utóbbi az óvodás csoport együttes éneklésétől az operaszínpadon zajló éneklésig, a zenei szinttől függetlenül, minden szinten megegyezik abban, hogy egy külső/belső akarat hatására előadott, szabályozott hangadásról van szó, melynek során egy adott darabot interpretálunk. Ez pedig magától értetődően énekes szemléletet (lásd később) feltételez, melynek – mindig az adott zenei szinthez alkalmazva - jelen kéne lennie a tanítás minden mozzanatában. Sajnos, ez az énekes szakmai szemlélet ezen a területen legalább hetven éve hiányzik, s ennek a hiánynak egyenes következménye volt a 90-es években a szaksajtóban kibontakozott vita az ének-zene oktatás válságáról, már-már a Kodály módszer létjogosultságát is megkérdőjelezve. Annak idején énekes szakember nem kapcsolódott bele a vitába, pedig a bajok gyökere akkor is, és azóta is az énekléshez való hozzáállásban keresendő (amennyiben a társadalmi, gazdasági, szociálpszichológiai szempontú elemzésektől eltekintünk).

     Kodály tanítványai, s majd azok utódai közül senki nem volt énekes, az ő elképzelései mentén felépített rendszert kizárólag zenei szempontok és az emberi értékek mentén alakították ki. A zenei fejlődés azóta korábban elképzelhetetlen színvonalra emelkedett, miközben az interpretáló éneklés előtérbe helyezése, szabályainak követése, teljességgel elmaradt. A spontán megnyilvánulásnál használt éneklési mód pedig nem képes átvenni az interpretáló éneklés szerepét, kivéve, ha dúdolhatóan könnyű darabról van szó, teljes érzelmi azonosulással.

     Az énekes hozzáállás alapvető szabályai:

     - egy énekes soha nem énekel beéneklés nélkül; valamint

     - soha nem énekel hangképzési tudásánál technikailag nehezebb darabot;

s fontos tényező még az időtartam: a napi éneklés mennyisége nem növelhető korlátlanul: 

     - elfáradt hanggal már nem folytatja az éneklést.

Az alább felsorolandó problémák mindegyike ennek a kétfajta éneklési módnak az összemosásából eredeztethetőek.

1.) Mint minden tanításnál, itt is a tanár a legfontosabb tényező, hogy milyen a hangja, azaz hogyan tud énekelni. (Ahogy a hegedűtanár esetében, hogy hogyan hegedül?) Mivel a szakmai közfelfogás a tanítás közben használt éneklést nem tekinti „komoly” éneklésnek (közép- és felsőfokon sem), a tanárok 99,9 százaléka nem énekel be tanítás előtt, a spontán megszólaló hangját használja. A hosszan tartó igénybevétel hatására a hangképző szervek nem működnek teljesen egészségesen (minél nagyobb a terhelés, annál kevésbé), hangszín, hangterjedelem beszűkül stb. (A basszus hangfaj védettebb ebből a szempontból). Egy idő után a helytelen hangképzés állandósul, egészségileg sérülékenyebb, fáradékony, művészi kifejezésre alig alkalmas, s ami a legfőbb: rossz mintát ad a gyermekeknek, az ifjúságnak.

A gyermekre (ifjúra) átragad a rossz funkció, s így a tanár nyomán a tanítványban is megbomlik az éneklés fiziológiai-lelki egysége (ami a spontán éneklésnél, valamint a jó hangképzéssel végzett interpretációs éneklésnél egyaránt létrejön), s a gyermek, ha hangszervei nem egészségesen működnek, nem tudja átadni magát a zenélésnek, melynek eszköze Kodály szándékai szerint az éneklés lenne. Nem tudja kifejezni magát az énekén keresztül, ezért maga az éneklés nem képes elvégezni a társadalmi küldetését, gyógyító, felszabadító stb. hatása nem érvényesül. A működés zavara enyhébb esetben még csak a sikertelenséget hozza, súlyosabb esetben azonban már diszkomfort érzetet okoz a torokban. Ha az énekléshez kellemetlen fizikai érzés társul, elfordul az énekléstől, az énekóra nem lesz örömforrás számára. A cél, amiért a tantárgy van, nem teljesül.

2.) Az éneklés milyensége, a hangszín, a technika minden más zenei követelmény után helyezkedik el a szakmai rangsorban, s a képzésben hiába keresünk egy olyan tantárgyat, amelyben a hallgatók megtanulhatják, hogy hogyan is kell szakszerűen felépíteni és végig vezetni egy csoportos beéneklést, ami ténylegesen jó helyre teszi az éneklők hangját.

3.) Utóbbi azért is egyre égetőbb hiány, mert a mai ember (gyermek) hangi állapota/gégeállása annyival rosszabb, amennyivel a civilizációs ártalmak megnövekedtek az elmúlt 70 évben. (Kodály idejében még valamennyire működött a „hang kéznél van” elképzelés).

     Ma már szinte minden második gyermek lemélyült hanggal érkezik az iskolába az éneklés szokatlanságán túl a zajártalom, a körülötte lévő emberek rossz beszéd- és énektechnikája, valamint a médiából szüntelenül hallható populáris zene hatásának következtében. Ennek az orvosolására nemhogy a szakszerű beénekeltetés tudására, hanem szinte a terápiás hangjavítás elsajátítására lenne szükségük a leendő tanároknak

4.) A csoportos énekhangképzés (melynek elsődleges terepe a beénekeltetés) módszertanának megértés szintű elsajátítására többé-kevésbé mindenki képes, de annak gyakorlati használatára csak az, akinek kialakult funkcionális hallása van, ami 8-10-12 év saját énektanulás után fejlődik ki. (Egy hegedű- v. zongora szakos hallgató kb. 13 év hangszertanulás után tanul módszertant!)

      A felsőoktatás jelenlegi struktúrájában a magánének melléktárgyként szerepel (ahol van egyáltalán), s e szó előtagja tükrözi a tárgy jelentőségét és eredményességét is. Elsődlegesen a következő pontban tárgyaltak, valamint az alacsony felvételi követelmények miatt a diplomával nem kap a hallgató elegendő hangképzési tudást, jó, ha kétévnyi énektanulás eredményével bír, messze a funkcionális hallás kialakulásától. Nem véletlen, hogy a kiemelkedő eredményt elért karvezetőink régen is, ma is maguk gondoskodnak hangképzési tudásuk továbbfejlesztéséről.

5.) Már a középfokú képzésben is, de még inkább felsőfokon szinte szakadék tátong a hangképzés tudásszintje és az éneklendő zene énektechnikai nehézsége között. Ide nem csak az énekkari gyakorlatban szereplő kórusművek értendők, hanem a szolfézs-, zeneelmélet órák tananyagai is. A szakközépiskolákban esetenként még posztmutációs fázisban éri az ifjakat a nehezen énekelhető, nagy ambitusú ugrásokkal teli énekelni való, s ráadásul beénekeletlen hanggal, vagy nem hatékony beéneklés után. A főiskolákon aztán hiába van, (ha van) magánének óra, az nem tud lépést tartani a hallgatók tovább növekvő hangi terhelésével, s a még nehezebb művek egy életre rossz vágányra terelhetik a leendő tanárok éneklését.

6.) A végzett tanárok csekély ének tudásának újabb megpróbáltatás a tanítás közben a beszéd és ének állandó váltogatása, ami még képzett énekesnek is kihívás. Egyénileg különbözően, de tovább romlik a hang képzése.

7.) Az intonáció (disztonálás) helytelen - a hangra nézve káros - javításának nemzedékről nemzedékre való továbbörökítése szintén gátja a sikernek.

8.) Rendkívül káros a blattolás is a hangképzés szempontjából (az énekesek nem csak a felnőtt korban elkezdett zenei tanulmányok miatti lemaradásuk okán részesítik előnyben a hallás utáni tanulást).

      Kodály angliai mintát honosíttatott meg az ottani módszer nélkül. Az angliai schola-kban a gyerekek főleg a felnőttekkel való együtt zenélés közben nőnek bele a kottaolvasásba és a jó hangképzésbe, noha mindkettőt külön is gyakorolják. Nálunk a zenei írás-olvasás megtanítása lett az elsődleges pedagógiai cél, ami ugyan valóban a professzionalitás felé vezet, de a módszer időközben nem párosult az énekes professzionalitás igényével, azaz a jó (a szakmailag megalapozott) hangképzés felértékelődésével.

9.) A hangnevekkel való éneklés (szolmizálás, abc-s hangok) elidegenítő hatású, spontán élvezettel, vagy éppenséggel átélve nemigen lehet szolmizálni, ezért itt még fontosabb, hogy a hang a helyén legyen, tehát beéneklés előzze meg.

 

JAVASLATOK

 

I. Mielőbb a tananyag kötelező részévé, tantárggyá kellene tenni az énekhangokkal foglalkozó tanári szakokon az énekhangokkal kapcsolatos alapvető és nélkülözhetetlen tudásanyagot. (Például ezzel a címmel: „A csoportos énekhangképzés módszertana”). Ez a tantárgy tartalmazná többek között az intonáció (a hangok szempontjából) helyes javításának, a jó beéneklés felépítésének, vezetésének metodikáját, az énekes szempontok tanítás közbeni érvényesítésének lehetőségeit, és még számos, az énekléssel kapcsolatos tudnivalót. Hiszen értenie kell az énekléshez annak, aki énekel, vagy másokat énekeltet, éppen úgy, ahogy hangszertanításnál a hangszerjáték minden csínját-bínját ismerni kell.

II. A már működő tanároknak (zenei szakokon) a fentiek pótlására a pedagógus szakvizsga szakmai részévé kellene tenni az I. pont alatt tárgyalt tantárgyat. 

III. A funkcionális hallás kialakulásának elősegítésére a felsőoktatásban

fel kellene emelni a felvételi követelmények színvonalát. Magánének tantárgyból 3-4 év feltételezett tanulás előzze meg a felvételit. Ezért fel kellene emelni a magánének órák számát (2x60 perc/hét)

IV. Az élethosszig való tanulás jegyében ösztönözni kellene az ének tanárokat az énektanulás folytatására hangjuk megőrzése érdekében. Az életpálya modell kikristályosodása folyamán be kellene építeni az ellenőrzés rendszerébe a minősítő vizsgáknál a hangképzés színvonalát is.

     De még jobb lenne ezt állami szerepvállalással oly módon kötelezővé tenni, hogy minden énekhangokkal foglalkozó tanár heti egy magánének órát kaphasson (Szabolcsi Bence Zeneiskola modellje), annak mintájára, ahogyan a fenntartó gondoskodik a hangszerállomány karbantartásáról. Utóbbi nagyon kevés költséggel mérhetetlen hasznot hajtana. Jótékony hatásának itt nem részletezendő többféle iránya és eredménye közül a legfontosabb a gyerekek jobb éneklése.

V. Minthogy a hangképzés tanítása más módszereket kíván fáradt, túlterhelt hangok (melléktanszakon), ill. csoportos munka esetében, mint a színpadi éneklésre készülő énekes jelölteknél, jó lenne ebben az irányban is szakembereket képezni, esetleg az ének tanszék irányításával, vagy posztgraduális vonalon.

VI. Haladéktalanul felül kéne vizsgálni azon intézmények akkreditációját, amelyek úgy adnak ki ének-zenetanári diplomát, hogy nincs a hallgatóknak magánének órájuk. (Mintha egy leendő angol tanárnak nem lenne angol órája…)

VII. Be kéne vezetni a beszédtechnika tantárgyat (közismereti szakokon is!), mivel a jó helyen lévő beszéd segíti az énekhangképzés egészséges fejlődését, s nem mellesleg az árnyaltabb kommunikációt is.

VIII. Ahogy a Kecskeméti Kodály Szemináriumokon az egész napi munkát reggel egy alapos beéneklés alapozza meg, úgy kellene a felsőoktatásban minden hallgatónak ilyen közös beénekléssel kezdenie a napot. Ha ez technikailag megoldhatatlan, akkor olyan szakmai légkör lenne kívánatos, amelyben a hallgató egyénileg teszi ezt meg, (ahogy hangszereseknél ez magától értetődő), hogy majdan gyakorló tanárként, mint beépült szokást folytassa azt saját maga és tanítványai érdekében.

IX. A szakmai klíma megváltozása kellene ahhoz is, hogy a kórus minősítések ne a minél nehezebb és nehezebb művek irányába jelöljék ki a fejlődés egyedüli útját, hanem a hangzás minősége is rangot kapjon.

X. Össze kellene állítani egy módszertani anyagot, amelyben olyan összegyűjtött ajánlások lennének, melyek egyfelől megőriznék a magyar kottaolvasási módszer eredményességét, másfelől apró, de az éneklés szempontjából létfontosságú változtatásokkal - az angliai felfogás „hangbarátabb” tradícióit alkalmazva - a magyar ének, zene, szolfézs és karvezetés tanítás mindennapjait jótékonyan megreformálnák.

 

 

  

IV.

BRUCKNER ADRIENNE EGY KIS TECHNIKA CÍMŰ KÖNYVÉRŐL

 

 

2019 nyarán keresett meg engem azzal Nemes László Norbert, a Kodály Intézet igazgatója, hogy vállalnám-e a szerkesztői feladatokat az intézet egy egykori hangképző tanára készülő könyvének megjelentetésében. Bruckner Adrienne-ről volt szó, akit én addig nem ismertem, és csak annyit tudtam róla, hogy kitűnő énektanár, és hogy énekesként a modern magyar zene elkötelezett előadója. Megkaptam a kész kéziratot, és elkezdtük a közös munkát, ami többszöri személyes találkozást igényelt. Mint minden énekest, engem is nagyon érdekel, ha beleshetek egy jó kolléga műhelyébe, ha megosztja velem a tapasztalatait – így érthető, hogy ezek a találkozások nem szorítkoztak csak a szorosan vett feladatra, hanem élvezetes beszélgetésekbe torkolltak.

A kiadvány 2019 őszén jelent meg, de mivel hagyományos könyvárusi forgalomba nem került, mert csak a Zeneakadémián keresztül elérhető, így célközönségét nehezen éri el. Ezért is ragadom meg ezt a születésnapi alkalmat, hogy e hasábokon méltassam: nagyon fontosnak gondolnám, hogy minél több énektanár, karvezető ismerje meg ezt a munkát.

Bruckner Adrienne 2003-ban kezdett el rövidebb lélegzetű, a hangképzéssel, illetve csoportos hangképzéssel kapcsolatos cikkeket publikálni a KÓTA ZeneSzó című folyóiratában. A cikkek száma aztán jócskán meghaladta a százat, és érdemesnek tűnt összegyűjtve is kiadni ezeket az írásokat. Egybeolvasva, illetve tematika szerint csoportosítva derült ki, hogy bár a cikkek nem könyv céllal íródtak, összerendezve mégis jól közvetítik írójuk gyakorlati tapasztalatait, és belőlük kirajzolódik egy jól körvonalazható hozzáállás ahhoz, hogyan kellene az énekesi szemléletet a mindennapos iskolai énektanításban vagy a kórussal való munkában meghonosítani.

Ezzel már el is érkeztünk oda, miért olyan hasznos és hiánypótló ez a munka. Magyar nyelven nagyon keveset olvashatunk arról, hogyan is kellene a hangképzés elméleti és gyakorlati tudását az iskolai és kórusmunkába beilleszteni. Mert abban ugyan mindenki egyetért, hogy ez fontos volna, de hogy ez hogyan lehetséges, abban sok a tanácstalanság. Bruckner Adrienne cikkeit több területen való jártassága hitelesíti: énekesként, illetve ének- és szolfézstanárként is működött, és a munka közben nem szűnt meg figyelni, gondolkodni és kérdezni. Ez a cikkgyűjtemény egy ízig-vérig elkötelezett és hiteles szakember gondolatait, ötleteit, megfigyeléseit és tapasztalatait tartalmazza.

Ez egyúttal a könyv másik nagy érdeme: elméletileg megalapozott, de alapvetően gyakorlatias. Rengeteg kipróbált ötletet közöl például a beéneklésről vagy a kórusdarab énektechnikai kidolgozásáról. Alapvetően az amatőr vagy iskolai kórusok és az iskolai énekóra kereteiben gondolkodik, bár ez nem jelenti azt, hogy hivatásos (kar)énekesek vagy hivatásos kórusvezetők ne találnának benne megfontolandó gondolatokat.

Térjünk is nyomban néhány példára, mire gondolok, mikor azt mondom, hogy ezek a cikkek alapvetően nagyon gyakorlatiasok. Bruckner Adrienne számára alapvetés, hogy a helyes hangképzés amellett, hogy a szép és tiszta hangadást tanítja meg, abban is segít, hogy hangunkat egészen az időskorig egészségesen használjuk. A sokaktól ismert elvárást, hogy az éneklésnek energiatakarékosnak kell lennie, a zönge alapos leírásával és megtanításán keresztül éri el. Többször hangsúlyozza, hogy a munkaérzet nem lehet több, mint amit a helyesen képzett zöngénél érzünk. Mellékesen jegyzem meg, hogy az elmúlt évtizedekben alaposan kutatott témává vált a hangképző gyakorlatok azon csoportja, amiket az angol nyelvű szakirodalom SOVT exercises-nak nevez, fordítsuk ezt úgy, hogy a félig zárt toldalékcsővel végzett gyakorlatok. Bár a kutatások újak, az empirikus tapasztalat már jóval megelőzte azokat, így a gyakorlatból jól ismert, mennyire áldásos az idetartozó ajak- és nyelvtrilla, a zárt és nyitott zönge, vagy a hangoztatható mássalhangzókon végzett éneklés. Legfőbb hasznuk pontosan a gége tehermentesítése, a hangszalagzárlat minél pontosabb, de egyúttal takarékosabb elérése, s ezúttal egy egészségesebb, nem kívánt feszültségektől mentes hangadás megtanítása.

Bruckner Adrienne könyve szintén sokat foglalkozik a helyes artikulációval, az érthető szövegmondással. Mindenki egyetért abban, hogy ez mennyire fontos, mégsem tudjuk, hogyan is kellene a begyakorlásához egyáltalán hozzáfogni. Itt nem pusztán rengeteg ötlet és gyakorlat van az egyes hangzók megtanítására, mert külön fejezetet kapott a hangzógyakorlás, de a darabok technikai kidolgozását bemutató rész is bőségesen hoz példát arra, miként tudja a jól képzett mássalhangzó akár a levegőbeosztást, akár a hangszépséget, rezonanciát segíteni.

Legalább ennyire fontos területe az éneklésnek, legyen az egyéni vagy csoportos, a jó intonáció, ezzel több összefüggő írás foglalkozik. Ugyanígy helyet kapott a magasság- vagy mélységképzés problematikája.

A kisgyermekek hangképzése megint egy olyan terület, amit mindenki fontosnak tartana, ám a gyakorlat azt mutatja, a hozzáértés kevesekben van meg. Bruckner Adrienne jól ismeri a morgós, hamisan intonáló vagy bátortalanul éneklő kisgyermekek problémáját, és több évtizedes gyakorlata hitelesíti a javaslatait és tanácsait.

A könyv kitér még sok olyan kérdésre is, ami az éneklés határterületeit érinti, ám bármelyik gyakorlati szakembernek nagyon fontos lehet, Ilyenek például az éneklés testi és lelki jótéteményeit bemutató, a próbafelépítéssel, szerepléssel, lámpalázzal foglalkozó cikkek, de idetartoznak a követendő kollégák könyveinek ismertetése vagy a velük készült beszélgetések is.

Említettem, milyen élvezetesek voltak a beszélgetéseink a közös munka során. Bruckner Adrienne ugyanolyan érdekesen, kifejezően ír, olyan közvetlenséggel, egyszerűséggel, ahogy beszélget. Ha kézbe vesszük a könyvét, olyan, mintha tanácsot kapnánk egy kedves, nagyon tapasztalt kollégától.

 

Darázs Renáta*

 

 

 

 

 

 

*A szerző a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Karmester és Karvezetés Tanszékének és a Kecskeméten működő Kodály Zenepedagógiai Intézetnek a docense. Hangképzést és kamarazenét tanít, illetve néhány évenként egy kórushangképzéssel foglalkozó szabadon választható tárgyat is oktat.

 

 

 

 

 [1]           Első megjelenés: PARLANDO 2016 /5. szám.

[2]           Első megjelenés: PARLANDO 2015 /1. szám.