ELHUNYT BEKÉNYI JÓZSEF

 

A MAGYAR ZENEISKOLÁK ÉS MŰVÉSZETI ISKOLÁK SZÖVETSÉGE TISZTELETBELI TAGJA, VOLT TITKÁRA

 

(1953-2022)


„17Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat…

19Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember…”

Példabeszédek könyve 27

 

Halk szó, egyenes tartás, hittel és kitartással végzett munka, önzetlen szeretet, mely összetartotta szűkebb és tágabb családját. Így láttuk az elmúlt három évtizedben Bekényi Józsefet, mióta a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége titkáraként megkezdte munkáját. Tanári hivatása mellett – melynek utolsó 25 éve a Weiner Leó Zeneiskolához kötötte - 25 évet töltött a művészeti iskolai hálózat támogatásával, segítve vezetők és pedagógusok együttműködését, számtalan rendezvény, szakmai feladat létrejöttét. Részt vett a tantervi programok kidolgozásában, az iskolai rendszer első minősítési eljárásában, az intézmények munkájához kapcsolódó jogszabályi és tartalmi követelmények kialakításában. Szakmai, tanügyigazgatási szakértőként sok olyan feladatot oldott meg, mely mindannyiunk hétköznapjait könnyítette meg.  Önzetlen, az ügyek megoldásában elkötelezett munkatárs volt. Az Ő kezdeményezésére kezdett működni a Metronóm című újság, a szakmai fejlődés támogatására. Az országos zenekari versenyek új és új helyszíneken, mert meggyőződése volt, hogy látnunk és éreznünk kell, mi történik egy-egy vidéki kisebb vagy nagyobb városban is. Ügyvezetője volt 2007-ben a Budapesten, Székesfehérváron és Pécsen koncentrálódó IX. Európai Ifjúsági Zenei Fesztiválnak. Pályázatainak sikerét jelzi az első digitálisan rögzített filmsorozat a művészeti iskolai hálózat működéséről: Forgasd meg címmel. De nevéhez kötődnek új zenei kiadványok is, melyek a számára az egyik legkedvesebb időtöltést jelentették.

Bekényi József munkásságát az MZTSZ és a MZMSZ 2018-ban Magyar Művészetoktatásért Plakettel ismerte el.  Felejthetetlen kollégánk a díj átvétele utáni közös fotózáson, szerényen meghúzódva a Kodály 135. születésnapjára emlékeztető háttérképen lévő 1. számnál áll.

(Budapest Music Center) 

 

Az egyik ember formálja a másikat… Bekényi József sokunkat formált. Mindannyian, kik együtt éltünk vele hol tanítványként, hol munkatársként, hol barátként tudjuk, mennyi tervet, gondolatot hagyott itt. Hiszen bízott, bíztunk egy csodában. A csoda most elmaradt. Nehéz szívvel fogadjuk most el a sors döntését.

Hálát adunk azonban a találkozásokért, az útmutatásért, az itt hagyott örökségért, melyet tiszta szívvel megőrzünk.         

 

Magyar Margit a MZMSZ elnöksége nevében

 

VÁLOGATÁS BEKÉNYI JÓZSEF KOTTAKIADÓI MUNKÁIBÓL[1]

http://furulyakotta.hu

Tananyag az alapfokú művészetoktatás furulya tantervi programjához

ELŐSZÓ

                                                                     

Bekényi József, 1999. január

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Tananyag az alapfokú művészetoktatás furulya tantervi programjához

 

 

.. az elérhető forrásokban, a kezdeti lépcsőfokok után, szinte eltűnnek a szopránfurulyán használható „C” alapú etűdök, mintha a haladók már csupán altfurulyán játszanának. Ez inspirált arra, hogy összegyűjtsem és rendszerezzem ezeket az etűdöket, amelyeket három kötetben adtam közre - írja Bekényi tanár úr, majd így folytatja:


Az anyagot nagyrészt a tradicionális fúvós iskolák etűdjei adják, amelyeket részben változatlanul átvettem, részben az éppen elérni kívánt pedagógiai cél érdekében átdolgoztam, illetve a furulyához alkalmaztam. A transzponálásokat ’orig. in…’, az átdolgozásokat ’arr. BJ’ megjegyzéssel jelöltem. A csak néhány hangot érintő oktáv-transzpozíciókat külön nem tüntettem fel. A kiírt előadási jelek javaslatok, amelyektől eltérő megoldások is lehetségesek és hasznosak. Különösen igaz ez a monoton ritmusú gyakorlatoknál, ahol nyugodtan alkalmazhatók a skálák megszokott kötés- és ritmusképletei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tananyag az alapfokú művészetoktatás furulya tantervi programjához

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]           A szerkesztő nemcsak azért szomorú, hogy elhunyt egy kiváló szervezői tehetséggel megáldott zenepedagógus, hanem azért is, mert nem jutott el hozzá az a hír, hogy Bekényi tanár úr a tanítás és a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségben a hűséggel viselt titkári munkáján kívül tankönyvírói-szerkesztői-kiadó tehetséggel is megáldott ember. Sajnos sem Ő sem, sem más nem szólt nekem erről. Ezt próbálom most „jóvátenni” a most következő néhány oldallal. (A Szerk. megj.)