ELHUNYT BÉRES JÁNOS FURULYAMŰVÉSZ,

A TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA EGYKORI LEGENDÁS TANÁRA

 

béresjános

Iskolánk egykori tanárának munkássága egybeforrt a magyar alapfokú hangszeres zenei nevelés állami iskolai hálózatának megteremtésével. Béres János közel hét évtizedes munkássága – a népi kultúra és a népzene iránti elkötelezettsége, hite, szeretete – mindenkire hatást gyakorolt. Energiája, humora, bölcs életszemlélete átsegítette a legnehezebb élethelyzeteken is. Tanácsaival, útmutatásaival sok fiatal tanár munkáját bátorította.

1952-ben Kodály javaslatára került iskolánkba – akkori nevén az I. sz. Körzeti Zeneiskolába – az igazgató, Czövek Erna hívó szavára. A fiatal és tehetséges zenetanár lelkesedése, kreativitása minden akadályt leküzdött, így a kodályi gondolat, hogy a zene legyen mindenkié, úgy is megvalósulhatott, hogy az éneklés mellett a hangszertanulás által is gazdagította a gyerekeket. A Béres–furulya - amely az eredeti népi furulyák alapján készült – az ének-zene órák és a zeneiskolai fúvós oktatás alaphangszerévé vált. Béres János nevéhez fűződik a tananyag és a módszertan kidolgozása mellett az is, hogy a hangszer megtalálta helyét és szerepét a művészeti életben is. A furulyatanítás kezdeteinek történetét a TaníTAZI–tani című interjúkötetben idézte fel.

1975-től az Óbudai Állami Zeneiskolában folytatta munkáját, megteremtve a népzene tanításának első magyarországi műhelyét. Az ő nevéhez kötődik az óbudai iskola népzene tanszakán a tantárgyak kialakítása, az első tanárok meghívása. Nyugdíjba vonulásáig (1990) töretlenül fejlesztette a tanszak működését. A következő évtizedek is számtalan kiadvány, kotta, tanulmány megjelentetésével jelzik tenni akarását a népzene ügyéért.
Generációjának egyik legnagyobb hírnökétől búcsúzunk most, fejet hajtva az életút gazdagsága előtt. Megállunk, hogy köszönetet mondjunk a találkozásokért, a figyelemért, s felismerve az életút példaadását, e szellemi érték nélkülözhetetlenségét, megfogadjuk, hogy annak őrzése és továbbadása mindannyiunk közös ügyévé válik.

 

Magyar Margit
igazgató

 

 

A Tóth Aladár Zeneiskola által 2016-ban kiadott interjúkötet számára Béres Jánossal készült  beszélgetés itt olvasható.