Bosnyák Csilla: Színes dallamok hangszerekre 1. Munkafüzet 4-8 éves korig[1]

 

Ismerős képi világgal, Szabó-Zsombók Magdi illusztrációival köszönti az érdeklődőket Bosnyák Csilla legújabb kiadványa. A szerző fáradhatatlan munkabírásának és kreativitásának ez a legújabb terméke (mondhatni, termése) immár elismerést érdemlő sorozatát folytatja. A háromkötetes (angol verzióban is terjesztett) Játékos kottaolvasást követte a Színes dallamok hangszerekre 1. és 2. füzete, amelyet egyaránt haszonnal forgathatnak kezdő furulyások, gitárosok és zongoristák. A hátoldal ezenfelül „zenészpalántákat” játékról is tájékoztatja: a „Kottafejtörő” különleges kártya-pakli, amelyhez több játékszabály-tájékoztató is tartozik. A „Színes” kiadványokhoz csatlakozó munkafüzet gondolata arról tanúskodik, hogy a különböző korú gyerekek tanítása során szerzett tapasztalatok birtokában különböző párbeszéd-kapcsolatok kialakítására vállalkozott a Szerző.

 

A színes képes kiadványokat szívesen forgatják a gyerekek, a rajzok felidézik azokat a gyerekdalokat, amelyeket ők is ismernek – és megannyi ügyes-praktikus „fogással” áthidalhatónak tűnnek azok a „rések”, amelyek akár szakadékká is mélyülhetnek, ha a jó hallású, ügyes kezű gyerek a későbbiek során ráébred, hogy minden zeneszeretete ellenére zenei analfabéta maradt - épp a többrétű alapozás során maradt ki (illetve került háttérbe) valamely olvasási mozzanat.

 

Gyermeke válogatja, hogy felfedeznivaló világként ismerkedik a zenével, avagy elretten a sok ismeretlen(ség)től – de a döntését nagymértékben befolyásolja a „poggyásza”. Mennyivel vidámabb egy tetszetős és praktikus csomaggal közlekedni, mint valami kétségkívül hasznos túlélőcsomaggal, netán szabályozó útjelzőkre hagyatkozva! Az viszont szinte valamennyi mai gyerekben közös, hogy szeretik a matricákat. A Játékos kottaolvasás gyakorlatát követi a munkafüzet is. „Több, mint 120 matrica” hirdeti a címlap – ezek elhelyezése aligha komoly „munka” a kicsiknek sem, hanem szórakozás, amely során szinte észrevétlenül lényeges tudásanyagot sajátítanak el.

 

Napjainkban már-már megszokott jelenség, hogy az idős generáció tudomásul veszi az unokák sajátos érzékét a technika-kínálta modern elektronikus eszközök használatában (az első jelentős meglepetés-hullámot talán a Rubik-kocka jelentette, amelyhez a kicsik káprázatos gyorsasággal varázsoltak egyszínű oldalakat, míg a szülők-nagyszülők „át- és végiggondolós” kísérletei még hosszabb idő alatt sem mindig jártak hasonló eredménnyel. Ugyanakkor nem hunyhatunk szemet, látva a tendenciózusan romló íráskészséget; még az úgynevezett jótanulók és gyakran róják-vésik a göcsörtös-egyenetlen betűket. A matricázás – bár korántsem ez az elsődleges célja -, kiváltképp az apró ábrákkal való foglalkozás, sajátos kézügyesség-fejlesztő hatású. Ráadásul a kottafejek stb. beragasztásánál ügyelni kell a pontosságra! A gyerek számára csakhamar magától értetődővé válik, hogy ha egy kottafej a vonalon van, az nem azt jelenti, hogy „rajta csücsül”, hanem éppen ellenkezőleg, hogy – mintegy gyöngyszemként – felfűzhető a vonalra, mintegy „megmarkolja” a vonalat. Többféle figyelemfejlesztő „gyakorlat” található a munkafüzetben, amely fokozatosan veszi birtokba a hangkészletet. Képi asszociációkkal könnyíti meg az elvont hangnév-megtanulást, amikor a színes hangokhoz kedves állatfigurákat társít. Cica, Darázs, Egér, Fóka, Gólya, Aranyhal, Hattyú társasága könnyíti meg a törzshangok nevének megjegyzését – és tovább folytatva a sort, a magasabb oktávban Cicuska, Darázska és Egérke üdül egy-egy felhőn…

 

A későbbiekben aligha fog gondot jelenteni, hogy itt az egyvonalas oktáv hangjaihoz nem társult index, a kétvonalas oktáv hangjainál pedig a szolmizációs „felső dó, re, mi” mintájára egyvesszős index járul.

 

Régi vágású tanárok nem szívesen írnak bele a kottába – végszükség esetén emlékeztető-figyelmeztető ujjrendet, több pótvonalas hangnál a könnyebb-gyorsabb hangtalálás kedvéért egy-egy hangnevet. Ugyanakkor nem kétséges, hogy a többféle „információ” megkönnyíti a gyakorlatlan apróságok zenélését. (Például, elég öt számjegy ismerete, és máris számháborúzhatunk – ujjrendkottába rejtve ismert vagy ismeretlen dallamot.) A munkafüzet remek lehetőség ilyesmihez! A kotta és a munkafüzet együttes használatát az is könnyíti, hogy gyakoriak az utalások a dalkincsre (oldalszámmal, avagy jellegzetes ábrával).

 

A hangszerjáték, mint a nevében is szerepel: játék. De játék és játék között óriási különbségek vannak, a játékszabályok mennyiségét és minőségét illetően is. Lehet szaladgálni, futkározni – fogócskázni – és résztvenni versenyfutásban. Maga a cselekvés (a lábak gyors váltogatása) azonos, a cél, az eredmény különböző. Szerencsére nem kell rangsorolni az ilyesmit – nincs „jó” és „rossz”, csak épp mindent a maga helyén kell alkalmazni. A leírt hangnak „abszolút magassága” van, de „játékból” költöztethetjük (transzponálhatjuk), tükrözhetjük. Így kerül összhangba a kötöttség és a szabadság. Az utóbbihoz az ismert mozzanatokból való „rögtönzés” tágítja a horizontot.

 

A munkafüzet használatához sem felesleges a legkisebbek számára a segítség – nemcsak azért, mert még nem tudnak olvasni, vagy épp a szövegértésük problémás. Közösségi légkört alakít a közös foglalkozás, amely a partnertől szinte semmilyen zenei előképzettséget nem igényel. Nagytesók és szülők így játékosan pótolhatják, ami esetleg kimaradt korábban az életükből. Olyan játék a munkafüzettel való foglalkozás, amelynek nincs vesztese!

 

Fittler Katalin

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosnyák Csilla kottáiról Fittler Katalin Parlandóban megjelent korábbi recenziói

 

Bosnyák Csilla: Játékos kottaolvasás kicsiknek I. (Fittler Katalin)

(2014/5.)

BOSNYÁK CSILLA: JÁTÉKOS KOTTAOLVASÁS KICSIKNEK 1

(2015/1.)

 

Bosnyák Csilla: Játékos kottaolvasás kicsiknek 2 (Fittler Katalin)

(2015/6.)

Bosnyák Csilla: Játékos kottaolvasás kicsiknek 3 - parlando.hu

(2016/6.)

 

Bosnyák Csilla: Színes dallamok hangszerekre 1. Furulyára, gitárra, zongorára 4-8 éves korig (Fittler Katalin ajánlója)

(2021/6.)

 

 

 [1] Bosnyák Erzsébet ének-zen-, irodalo-, és magyarnyelv tanár (a szentesi Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda)